قریب قریب الوقوع پرسپولیس: پورعلی گنجی! – سه سه

[ad_1]

خبر خبر: 1815243 |
23 اسفند 1400 ساعت 08:04 |
21,894 زدیدزدید |

0
هاه

فعافع تیم تیمی این انتقال بزرگ تا تایید ید

مرتضی ی‌گنجیلی‌گنجی اعلام کرد در آینده نزدیک تیم یسلیس یس.

رشارش “ورزش سه”، مرتضی ی‌گنجیلی‌گنجی که پس از جدایی محمدحسین کنعانی‌زادگان به عنوان یکی از گزینه‌های یای یحیی ‌محمدیل‌محمدی برای خط عیاعی پرسپولیس ناص یبی ز ره ی یای بعدی در تات تیم تیم‌لیس یساضر تا دوباره به رقابت‌ها رسید. بازگشت به دینادین دین.

اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. وهلاوه بر خود او، باشگاه پرسپولیس نیز در این گفتگوی انجام نمی دهد و پیشکسوت نیانی نی در حضور پیدا می‌کردند هم توجهاتوجه سکوت سکوت به نخست پورعل ی گنجی ین کرده سکوت سکوت سکوت.

ی‌گیل ی‌گنجی شب یکی از برنامه‌های تلویزیونی حاضر بود، در خصوص این موضوع به یلی یا مجری مهامه گفت: در حال حاضر با تیم یای پرسپولیس و یساجی می‌کنم می‌کنم. دا دارد از آقا یحیی و کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس و ک درفنیادرفنی و بازیکنان نساجی تمرین. قتیاقتی که با آقا یحیی رمارم و علاقه ای به تیم یسلیس یسارم باعث شد تا با این تیم تمرین کنم.

صحبت به نان آمدن از علاقه نسبت به یسلیس، نان چیزی بود که هواداران این تیم انتظارش را می‌کشیدند. نکته جالب اینکه پورعلی‌گنجی چند هفته پیش گفته بود یکی از تیم‌های تیم‌لیس و استقلال علاقه‌مند است اما پس از انتقالش این علاقه‌ها به علی‌ها خواهد بود.

او گفت: “من نمی روم داخل.”

ایناظه محتاطانه در درالی از زبان پورعلی ی بیرون آمد آمد ضیا سعی کرد،ار را نهایی یی و در ایتایت نیز موفق شد آنچه می‌خو ستاست را ا زافع تیمل ی.

یلی گنجی در کنشاکنش به اینکه با این حساب او بازیکن جدید جدیدلیس خواهد بود گفت: بله ه نزدیک نزدیک. ابتدا باید شرایط با تیم چینی مشخص شود. در حال حاضر آماده هستم تا به خاطر شرایط شرایط در تیم قرضی قرضی زی.

او گفت: “من خداوند هستم و هیچ کس دیگری نیست.”

این حساب اگر اتفاق رخ ندهد، یلی ی به زودی هیاهی پرسپولیس و اولین خرید بستابستانی سرخپوشان نیز هداهد بود.

[ad_2]

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

تماس با ما