ریاری سونی و وا برای یلید برقی خودروی

[ad_1]

روآرو-سونی و هوندا در حال برنامه ریزی برای ایجاد یک جدید جدید حیاحی خودروهای الکتریکی کتریکی. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شده اند. انتظار می‌رود این شرکت جدید ن میامی از آن بدون ست جال جاری تشکیل شود و اولین خودروی الکتریکی اکتریکی این شرکت شرکت یای سال ۲۰۲۵ مهمه‌ریزی است.

به بهارش فرارو رو وا اولین مدل را تولید خواهد کرد، سونی تفرملتفرم خدمات حمل و نقل را توسعه هداهد داد و شرکت جدید حیاحی، توسعه و خودروهای خودروها را به مدیریت هداهد گرفت. یناصل این همکاری ترکیبی از تخصص در ساخت و طراحی خودرو و بابلیت‌های سونی در زمینه یای تصویر، برابرات و سرگرمی هداهد بود.

، ، ا ، سرور سونی در نیهانیه های ی: تجربه تجربه و تجربیات در صنعت خودرو طوط سالیان متمادی دی کرده است و نان هم به این زمینه ادامه می دهد. »قصدا قصد داریم از طریق این ریاری فضای تحرک بها به ییایی احساسی تبدیل کنیم حرکتی با ایمنی ایمنی، و وازگاری ری».

سونی

او گفت: این اولین بار نیست که چنین چیزی را می شنوم. I’m not sure if it من معتقدم که این اتحاد که نقاط قوت دو شرکت ما را هم می‌آورد فرصت‌ها یای زیادی را برای پیشرفت ارائه می‌کند.»

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. ه یشگاه CES 2020 م مفهومی مفهومی مفهومی مفهومی مفهومی مام Vision-S و درایشگاه CES 2022 یا ایجاد تغییراتی Vision-S 02 را نم نمایش گذاشت. Sony Mobility سونی م نان سونی اعلام من قصد دارم تا بهار سال ۲۰۲۲ یک م م مام Sony Mobility. به نظر می‌رسد که کتاب‌های جدید سونی و این ایده را دارند مورد بحث قرار دهند.

منبع: theverge

[ad_2]

Sam Mcknight

دانشجوی آماتور. مجموع ماون سفر. کارشناس مواد غذایی بیکن نرد. کارآفرین. فن آبجو. عاشق فرهنگ پاپ

تماس با ما