جی ایکس ۵ (Zedriv GX5) ; سیاسی سیلند چینی چینی یاپایپا

[ad_1]

روآرو- ادار تصاویر جاسوسی ازار شرکت سایپا نشان می دهد که رنجیارنجی پوشان جاده مخصوص کراس اوور برقی کوچک چینی تحت مام زدریو یکس ایکس ۵ (Zedriv GX5) را وارد کرده است. طبق ادعای اسب بخار، سایپا قرار است آزمایش‌های مقدماتی و یای روی این شاسی بلند کوچک برقی را به زودیاز ز.

به بهارش فرارو رو Zedriv GX5 Z معرفی و یپایپا به این زدریوا زدریو جی ایکس 5 (Zedriv GX5) اما با این حال پیش قدم شدن برای تولید خودروهای برقی سبز میامی مثبت است که در مرحله اجرا آن را دید.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

نشا نشان می دهد که نسخه پایه این شاسی بلند برقی کوچک چینی با قیمت ۱۱۵ رار و ۸۰۰ نان معادل، ۱۸ رار و ۱۸۹ رلار و با دلار ۲۶ را ر نی نی. نسخه فول آپشن آن نیز هزار و 800 یوان قیمت دارد که معادل 21 رار و 959 دلار است که با پول رایج ما 51 یونلیون تومان برای مشتریان چینی می‌خورید.

اما با توجه به تجربه ژاژهای خودروهای چینی در ایران، معمولاً شرکت‌های خودروساز داخلی ۵۰ ۸۰ درصد ترالاتر از نیانی محصول را برای فروش در ایران نظر می‌گیرند. این وجود به نظر نظر است که نسخه یهایه و فول آپشن قیمت قیمت ۶۰۰ یک میلیارد تومان عرضه می شود.

درمورد شرکت زنده‌زنده جی ایکس ۵ هم می‌اید اشاره کرد که زدریو کم بقهابقه است ۵ سال است که رار خود را تولید خودروهای الکتریکی چین چین می‌کند. در حال حاضر حاضر زدریو ۴ محصول GC2 و GC1 و GT3 و GX5 تولید می کنند که پرطرفدارترین آن ها جی ایکس ۵ است.

جی ایکس 5 ;  بلند چینی جدید سایپا؟

اد جی ایکس ۵ (Zedriv GX5) چه تیاتی دارد رد

بلند کوچک زدریو جی یکس ایکس،، مام برقی است و پ یهایه آن که تحت نان ۴۳۰ ساخته شده می‌شود به یک نهانه الکتریکی ۸۷ اسب بخاری با گشتاور ۱۸۰ نیوتن نیوتن ست است. اما ۴۳۰ P نسخه فول این کراس اوور کامپکت کوچک، ردردارد و به یک نهانه ۱۲۰ اسب بخاری با گشتاور ۲۸۰ نیوتن نیوتن مجهز به ست درا در ۵۰ متر ر عت عت عت عت

این خودرو پس از هر بار شارژ شدن قادر است مسافتی برابر با ۳۳۸ کیلومتر را طی کند. چرا این ین مربوط به هر دو یکس ایکس 5 است.

شارژ شدن معمولی این شاسی بلند ند طو طولانی است ست به ۷ عتاعت و ۳۰ زم نان نیاز دارد. هر چند این زمان زیاد برای شارژ شدن تری هاتری های خودرو، در حالت فوری به نان کمتری نیاز زارد. در حالت شارژ فوری و در عرض یکاعت، توان باتری از ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

جی ایکس ۵ ساساس اعلام شرکت زدریو طو ۴۱۵۰ل ۴۱۵۰ میلی متر در ارتفاع ۱۶۱۱ میلی متری و در میلی متر است. همچنین بین انجمن‌ها نیز ۲۶۵۰ ۲۶۵۰لی است.

این نشان می دهد که سیاسی بلند تمام برقی زدریو در طول از رنو ۹۰ ده س نتیانتی متر کوچکتر است، ولی در ارتفاع جی ایکس ۵ حدود ۵.۵ بزرگتر است. اینا براین نمی‌توان انتظار یک سیاسی سیلند را از این برقی اشتاشت.

امکانات جی ایکس یکس ش شاسی بلند ندام برقی یپایپا

بررسی امکانات رفاهی و فنی جی ایکس 5 در ایتایت کمپانی زدریو نان که این شاسی بلند برقی کوچک ازاناتی رار کیسه،ا،ا ما ری د ی،،،، بر روی یشگرگر خودرو، استارت دکمه ای، ثبت یعایع. ، ترمز اضطراری هوشمند ، دادار خطی تهویه تهویه اتوماتیک ، صندلی برقی نندهاننده ، نروفانروف و سنسور و ب باران بهره می‌برد.

م نسخه فو ینل ین ین برقی مک مک مک ن یشگر یشگر یشگر یشگر یشگر ی ی ی ی ی ن وبری وبری وبری وبری وبری وبری ب د د د د د د د د د د د یشگر یشگر یشگر یشگر یشگر د د د در نقطهی کور و حسگر رار برخورد ولو و د ردارد.

اداویر جی جی ایکس ۵ (Zedriv GX5)

جی ایکس 5 ;  بلند چینی جدید سایپا؟

جی ایکس 5 ;  بلند چینی جدید سایپا؟

جی ایکس 5 ;  بلند چینی جدید سایپا؟

جی ایکس 5 ;  بلند چینی جدید سایپا؟

جی ایکس 5 ;  بلند چینی جدید سایپا؟

[ad_2]

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما