TSMC درآمد یا ماه فوریه فوریه آینده رکوردشکنی یالی وجود ردارد | تواتو

[ad_1]

یاضای بالا برای پردازنده‌های گرافیکی، زنده‌هازنده‌های مرکزی، هل‌ها و برا برای کارخانه‌های ریخته‌گری از هله. TSMC نوعی مزیت می‌شود تا ظرفیت‌سازی خود فزا افزایش یابد. اینا این شرکت گزارش مقدماتی خود از هه سه هههه اول سال 2022 عا اعلام کرده که از رکوردشکنی دراه خبر خبر می دهد.

MC یعایع نیمه‌رسانای تایوان (TSMC) به نان بزرگترین کارخانه ریخته‌گری دیادی جهان گزارش مقدماتی درآمد سه ههاهه اول سال 22 2022 5.2 میلیارد ردلاری آن در ماه فوریه خبر می دهد.

این‌ترین رقم ثبت شده در ین یای ماه فوریه است که هر چند هر چند درآمدش به ماه ژانویه است 15 درصد اهش یافته ، اما نسبت به مدت زمان مشابه در گذشته گذشته 38 درصد افزایش را نشان ن. همچنین هشاهش آن را نسبت به ژانویه بیشتر به یلیل تعطیلات سال نو چینی صاصل می کند.

درآمد درآمد TSMC در آینده

TSMC دع می‌کند که دواه ابتدایی سال 22ال 2022 حدود 11 میلیارد دلار درآمد دارد که این میزان نسبت به مدت زمان گذشته در گذشته است. 36.8 درصد افزایش پیدا کرده است. 16.6 17a .2 .2 .2 ی ری ری ی ی ی ی ی ی ی ی ی .6 .6 ی ی ی ی ی ی .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.

در طی دوال گذشته، این شرکت شرکت کردالی یالعاده‌ای یاشته و در اوایل سال 2022 وعده دهاده بود که یای. ارتقاء توانیدلید ت 40 44ا 44 میلیارد دلار هزینه هداهد هد.

اپل مشتریان مشتری مشتری TSMC می‌شود و تخمین می‌زند که درصد درصد آن را از کوپرتینویی کوپرتینویی کوپرتینویی می‌آید. 1 M1 اولترا که به زگیازگی معرفی شده است، جدیدتریناری بین این مهم می‌شود.

در چند وقت گذشته اخبار بسیار خوبی رهاره غول تراشه‌سازی تایوانی منتشر شد که نان می‌دهد آینده در انتظار آن‌هاست. به عنوان مثال، آنویدیا کارت‌های کارت‌های گرافیک جی‌فورس جی‌فورس RTX 40 خود را با لیتوگرافی ۵نومتریانومتری شرکت TSMC تولید می‌کند که گفته شد دستیابی به آن ۱۰ میلیارد دلاری شرکت TSMC پرداخت خت. همچنین مالکام اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید آن را بررسی کنید.

[ad_2]

Olive Herman

سفر نینجا. زامبی نرد. متخصص فرهنگ پاپ معتاد آبجو ماون وب کارشناس مغرور غذا تنظیم کننده. دردسر ساز. خالق مشتاق

تماس با ما