[ad_1] رحمانلو پاهای شیطانی خود را در خاک فرو می برد و به گذشته می اندیشد. روزی روزگاری نام یکی از زیباترین بندرگاه های دریاچه ارومیه را به خود اختصاص داده اید. این پیرزن سالهاست که آب ندیده است. در اینجا آب به دام می افتد تا خاک به عنوان یادگاری روی نمک بماند. نمک هوس انگیز هر از گاهی آسمان را آبی و قیر را سیاه و سفید می کند. وقتی آب تمام شد، گوسفندان اثر خود را در

تماس با ما