ی‌پوشِلی‌پوشِ استاد دانشگاه به دینادین زگشتازگشت :: سه ورزش

[ad_1]

خبر خبر: 1812555 |
06 اسفند 1400 ساعت 22:14 |
21,664 زدیدزدید |

0
هاه

گفتگوی گفتگویندگانی با آرزوی نیزانی‌زاده ده

گفت: داخل نمی شوم.

گزارش رش “ورزش سه” از هفته بت‌هابت‌های مرحله پلی‌آف لیگ فوتسال زنان آغاز می‌شود و 8 تیم برتر بت‌هابت‌ها در مرحله یک مسابقه نهایی نهایی خود را دنبال می‌کنند. هاشگاه نصر فردیس فردیس با یک تم یزایز نسبت به یشایش پا به نان مسابقه خواهد گذاشت، که در تلات نیمفصل مرحله ه یک خرید انجام داد، االا مرح در ببرند.

فرمود: در هله هلی‌آف یآفاهد هد.

نی‌زل گذشته گذشته تیم زنال زنان سایپا توپ می‌زد و در نجانجا هم رار آسیب‌دیدگی از ناحیه کتف شد، الا با گلایه از مدیران سایت یاپا پیشینا پیشینا.

رهره فوتسال زنان ایران و باشگاه ه فردیس کرج با رار ما در ادامه می‌خوانید:

* گفتند یکسال باید دور از دینادین باشی اما خوشحالم که زودتر زودتر

نهاسفانه 9 ماه پیش دچار دررفتگی کتف شکستگی مفص شل شانه شدم و همین ع تلت شدم که حیاحی کنم. اصلاً آسیب‌دیدگی کتف مثل دیگر آسیب‌دیدگی‌ها نیست و دوره‌ی نان آن رار نیلانی است. تمام جراحان به من گفتند که یکسال زمان میبرد که می تواند به میادین بازگردی، اما خداراشکر تمرینم را با تمریناتی که داشتم و پیگیری های روزانه که برای رفتن به فیزیوتراپی و انجام تمرینات اختصاصی انجام دادم، بعد از 9 ماه با 80-90 درصد آماده به میادین بازگردم بود. .

* پوایپا پول عمل عماحی‌ام را داد اما از کرد کرد!

شکراراشکر می‌کنم که این دوره سخت را پشت سر بگذارم، چون قعاقعاً بدترین اتفاق برای یک ورزشکار است. وی گفت: اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا 30 روز با ما تماس بگیرید.

* سراجی برای عمل من فقطافت کرد اما …

برای اولین بار پس از مدت ها، هیچ پایانی برای جهان وجود ندارد. اما باشگاه سایپا زیرقولش زد و واسفانه پول جراحی که من آن را انجام می دهم هر شگاشگاهی موظف است که بازیکن پول جراحی را تمام م عمال عما عمل می کند. مهمه زدم که من زیکنازیکن ملی هستم و هماهم پیش بهترین احمق عمل کنم و آنها را در ابتدای راه حل کردند اما تیم از حقوق کسر کسر شد.

* مجبور شدم تا به فدراسیون فوتبال شکایت یت

ما 15 سال زحمت کشیدیم و 15 سال هم زحمت کشیدیم. گاقعا گلهمند هستم، چرا که بازیکن با تمام وجود شاش است که زیازی می کند اما مدیران و نلان تیم باید کنار بازیکن باشند، به ویژه زم نیکهانی که ا و می شود. اما واقعاً اینگونه نیست و و نان بازیکن را به حال خود رها می‌کنند و این اقاق اصلاً نیست.

* خوشحالم دوباره کنار همبازیان گذشته‌ام بازی زی

تیم نصر فردیس، تیمای است و زیکنازیکنان آن نیانی هستند که در ‌هال‌های اخیر خیرازی من نداندند. درایط در 3-4 جلسه سه تمرینی که من درار آن بودم، راراشکر خیلی یالی و امیدوارم بتوانم در نصر نصر فردیس به آنادگی لازم برسم و بتوانم تیم کنم.

* جوانگرایی در تیم یلی درار باتجربه‌ها بهتر است

من تازه به لیگ برگشته‌ام و نمی‌دانم دوباره به تیم یا شوم خیرا خیر، اما می‌خواهم از پلی‌آف ببینیم یطایط من چگونه بعد از آن هداهد بود و گریز از آن بود. به نظر من نگرانم کار بسیار خوبی است، که الان فوتسال زنان ایران پشتوانه لازم نیست اما جوانگرایی در رار باتجربه‌ها می‌تواند کمکی به یل یل کند. . . .

* 3 سال که تدریس دانشگاه را آغاز کردم!

حدوداً در نشگانشگاه آزاد تهران‌شمال تدریس می‌کنم، حدود 3 سالی است که به این منار می‌شود. من همیشه قهلاقه زیادی به فوتبال داشتم اما دوست داشتم شتماشتم که در رشارش درس نخوانم، چون اینستم که دیدم در پایان روزی ورزش من تمام رشته‌ها بود که که. 3، 3 سال پیش، 3 سال پیش، 3 سال پیش

* به زیازیانم هم توصیه کردم کردمار ورزش حتماً درس نندانند

یلی سخت درس ندماندم چون ما همیشه اردوی ملی ی و نان لازم نبود اما سعی کردم طوری برنامه‌هایم را تنظیم کنم که هم به فوتس فوتس مالم. خداراشکر معمولاً در هر دوی اینها موفق بودم و همیشه بهانم می‌گفتم بهتر است که در رار ر، در یای هم تحصیل کنند همیشه این نیست من همیشه نمی‌توانم بگویم.

[ad_2]

Mara Gomez

کارشناس توییتر متعصب موسیقی. جنرال الکل ماون. علاقه مندان به تلویزیون

تماس با ما