کنوناکنون ۱۴۰۰ ایرانی از مرز مرزی هستارد لهستان ناند

[ad_1]

زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست که برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان گمراه شده و بدن خود را سوراخ کردند.

به خاطر خداوند عیسی مسیح، و به خاطر خداوند عیسی مسیح، زیرا پول دوستی ریشه هر نوع شرارت است، که در حالی که برخی به آن طمع می‌ورزیدند، از ایمان منحرف شده‌اند.

امیر عبداللهیان نیز متقابل وجود مجموعه ای از ذهنیت های مثبت میان مردم دو کشور را در روابط دیرینه دو دولت با توصیف کرد و آمادگی ایران را برای برگزاری مراسم مشترک جشن هشتامین سالگرد میزبانی ایرانیان از اتباع لهستانی همزمان با سفر وزیر خارجه لهستان به تهران اعلام کرد. .

وی با اشاره به ارسال یک فروند هواپیما حامل کمکهای بشردوستانه با همکاری هلال احمر و صلیب سرخ جهانی و اعلام آمادگی برای کمکهای انسانستانه به آوارگان اوکراین اظهار کرد: تیمهای امداد ایران با هماهنگی صلیب جهانی آماده هر گونه همکاری و ارائه کمکهای بشردوستانه به پناهجویان هستند. در لهستان ن.

امیر عبداللهیان موضع ایران را بر اساس خاتمه بحران کشف از مسیر راه حل حل سیاسی دانست و افزود: ما بر اساس اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و بدون استفاده از استاندارد دوگانه، جنگ را نه در کشور، نه در یمن و افغانستان و نه در هیچ جای جهان. هاه هل نمی‌دانیم.

زبیگنیو رائو نیز موضوع کریدور انسانی برای کمک به خروج زنان و کودکان و ارائه‌های غذایی و دارویی به آوارگان از ضروریات اساسی و تاکید بر این است: فعلی کننده و فعلی اکنون لهستان پذیرای ی.

وزیر امور خارجه از یک تیم امدادی ایران به لهستان برای کمک به پناهجویان با هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ورشو و مشارکت مناطقی از وزارت خارجه حمایت می کند و امیدواری کرد که جامعه بین المللی کمک های بشردوستانه به مردم و همسایگانش را از پیش رو داشته باشد. افزایش یش.

[ad_2]

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

تماس با ما