نرخ ارز ، دلار ر سکه ط الا و یورو

[ad_1]

روآرو- قیمت هر اسکناس دلار آمریکا در نیمه اول امروز امروز، ۱۵ اسفند اسفند با ۲۰۰ نان کاهش به روز شنبه ۲۵ار و ۶۰۰ نان ن. قیمت هر اسکناس یورو هم نیمه نیمه و اول امروز با ۲۲۰ تومان کاهش نسبت به آخرین نرخ هز رار ۲۵ ۲۵ نان رسید. هر گرم ایلای ۱۸ عیار هم در نیمه اول امروز یک میلیون و ۱۹۷ رار تومان ن.

به گزارش فرارو ، قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ ۲۰ رار تومان افزایش نسبت به آخرین نرخ می یونلیون و هز هزار تومان ن. هر قطعه سکه طرح قدیم هم نیمه نیمه اول امروز ۱۱ یونلیون و ۷۵۰ رار تومان به فروش فروش. قیمت سکه گرمی نسبت به روز شنبه ۳۰ رار تومان کاهش یافت و در نیمه اول امروز دو یونلیون ۳۲۰ رار تومان به فروش رسید.

قیمت هر گرم یلای عی رار

قیمت هر گرمی ۱۸ عیار در نیمه اول امروز ۱۵ اسفند ماه با یک رار تومان کاهش به آخرین نرخ یک یونلیون و ۱۹۷ هزار تن رسید.

هر گرم گرملای ۱۸ عیار ر هر گرم گرملای ۱۸ عیار ر هر گرملای ۱۸ ۱۸ار امروز
2 یونلیون و 202 هزار ران و یونلیون و 198 هزار ران و یونلیون و 197 هزار تومان

سکه سکه

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. هر قطعه سکه امامی هم در نیمه و اول مسابقات امروز ۱۱ یونلیون یون هز رار تومان پول است. هر سکه گرمی دو یونلیون و ۳۲۰ ۳۲۰ رار تومان به فروش فروش.

قیمت انواع سکه شروع ماملات

انواع ع پنجشنبه پنجشنبه شنبه شنبه قیمت امروز
سکه امامی 11 ولیون و 900 هزار تومان 11 ولیون و 800 هزار تومان 11 ولیون و 820 هزار ران
قدیم قدیم 11 ولیون و 850 هزار ران 11 ولیون و 750 هزار تومان 11 ولیون و 750 هزار تومان
گرمی گرمی و یونلیون و 330 هزار ران و یونلیون و 350 هزار ران و یونلیون و 320 هزار ران

قیمت ارز امروز امروز ۱۵ اسفند ماه ه

قیمت دلار آمریکا امروز یکشنبه ۱۵ اسفند ماه نسبت به آخرین روز ۲۰۰۰۰ کاهش یافت و در زازار آزاد ۲۵ رار و ۶۰۰ نان تخفیف ه. قیمت یورو هم در نیمه اول امروز امروز مروزا ۲۲۰ نان نسبت به روز گذشته هزار و ۲۵ نان کاهش یافته است. قیمت دلار نسبت به گذشته یک رار و 200 نان کاهش یافته و هر اسکناس یورو در یسهایسه با یک هاه پیش دو رار 66666 تومان کاهش قیمت را انجام داده است.

قیمت ارز رز شروع ماملات

ارز پنجشنبه پنجشنبه شنبه شنبه قیمت امروز
دلار 26 رار و 50 تومان 25 وار و 800 تومان 25 وار و 600 تومان
یورو 28 رار و 825 ​​تومان 28 وار و 245 تومان 28 وار و 25 تومان

[ad_2]

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

تماس با ما