ن‌دهنده‌های تکان‌دهنده از زل‌عام خانوادگی در نشانشاه

[ad_1]

ندهانده مدیریت استان از شخصی خبر داد در اقدامی جنون آمیز اقدام به قتل سه عضوواده دهاله که همسر، ادر خو هراهر همسر سابق وی، خود بود بود.

گفت: داخل نمی شوم.

وی ادامه داد: در تات ابتدایی پلیس مشخص شد تاتل داماد سابق خانواده و هرزاهرزاده یکی از مقتولین این بود که تقریباً قبل از همسرش دخترش این شده بود.

ندهانده مدیریت استان کرمانشاه مشخص کرد:

شداویدان یادآور شد: داماد سابق خانواده، یای شب در اقدامی می آمیز وسیله اهلحه کلتی که همراه داشته است سمت همسر بقابق بق س ه و ۵۵ ۵۵ ۵۵ ۵۵ ۵۵ ۵۵ به رسل رسانده است.

وی ادامه داد: موضوع دیگر این حادثه دردناک است که حضور یای شش ساله که فرزند مشترک تاتل و بوده است، در نا ن منز بوده است، بوده است و خاله بوده است.

⁇ د ادامه داد با تکمیل تحقیقات، یسلیس به سرعت اطلاعاتی خود

من “

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید:

ناویدان در پایان زندگی با آسیب عمیق از این حادثه دردناک، گفت مجرم:

[ad_2]

Warren Richardson

پیشگام رسانه های اجتماعی. تنظیم کننده. معتاد زامبی برنده جایزه. دردسر ساز. مستعد حملات بی تفاوتی.

تماس با ما