مبارزه خواهران منصوریان نانوادگی شد – ورزش سه

[ad_1]

خبر خبر: 1814922 |
21 اسفند 1400 ساعت 11:55 |
5,723 زدیدزدید |

0
هاه

تقدیر یهلیه عاشقانه نهاهرانه

نوانو و سهیلا منصوریان رقابتی پر از احساسات خواهرانه را برای حضور در بازی های آسیایی تجربه تجربه.

اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. نوانو، الهه و سهیلا منصوریان، سه سههر قهرمان در رشته ووشو که سطح سطح اول را دارد در رشته یتالیت می‌کنند و حتی نان را هم تبدیل می‌کنند. الا آنها با گذراندن ندناحل مختلف تیم ملی به ییایی رسیده‌اند که باید با ترکیب رزهارزه رزه. ازایر ن دو می‌توان در رشته‌های بازی‌های آسیایی شرکت‌کننده و این شرکت در تاریخ‌سازی سه خواهر منصوریان است. یداید اگر چنین نونیانونی وجود ندارد، می‌توانستیم هر سه را در لباس تیم یایی روی بزی‌هازی‌های یایی 2022 ببینیمانگژو ببینیم. رار الهه منصوریان حتی از نظر ر راحت‌تر است، زیرا چون در پی یین‌این مبارزه می‌کند، اما شهربانو و سهیلا باید بر یای برسند به تیم ملی با یکسان بجنگند. اولین راند از این مبارزه که به دو سه رار می‌شود، قبل از انجام نوانو منصوریان که بیشتر ردارد را تجربه کردند، خواهر کوچکتر خود را شکست دادند. به به نهانه دقایقی با سهیلا منصوریان نلام م.

* سخت ترین مبارزه عمرم بود
نوانو من من و به یای او عادت کرده‌ام که همیشه رار من باشد و به من کمک کند. ارویی با خواهر و مربی‌ام مایم سخت‌ترین مبارزه عمرم را رقم زد. تصور کنید در مقابل کسی قرار بگیرید که الفبای ووشو را به شما داد دهده است.

* حتی سنگن جلوی شهربانو هم سختی بود
منل ی که این تصمیم را بگیرم که بابل او بایستم، اما، هر حال من 9 سال است در ردوی ی ی ی ی ی و ین ر ر ر ین ر ی یی یی یی مام. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

* قلق های همدیگر آشنا هستیم
هم من و هم نوانو با قلق‌های مبارزه با هم هستیم و خوب نیمانیم که نقاط ضعف و مقاوت چیست. در راند اول من برنده ، ، اما برنده راند دوم و سوم نوانو و و او و بود که مبارزه اول را برنده شود. چند چنداه دیگر مبارزه دوم برگزار می شود و قطعا همین رزهارزه نزدیک و یایاپای خواهد بود.

* اله هیچ کدام از ما را کوچ نکرد
الهه گرفت که هیچ مام از ما را کوچ نکند نکند در یگایگاه مربیان هم هم. آیداید پیش خودش طرف هر مام از خواهرها قرار بگیرم ، ، آن راراحت حت. او از این نظر کارش راحت‌تر است و قاقل می‌داند که رقیبش، هرشاهرش هرش.

* حذف شدن در این ینله هلی ی است
ناراحتی من برای یاخت به شهربانو نو. یای این ناراحت بودم که ز از من و نوانو فقط یک نفر نداند انتخاب ب. به هر حال من همه تلاشم را می‌کنم و اینطور که اینطور هم نیست بگویم یمایم فرقی خودم خودم شوم یا شهربانو را انتخاب کنم. 9 ماه در اردوهای شبانه‌روزی بودیم و زندگی‌مان را گذاشتیم. کسی که نکند به بقابقات ت بروود، یک عمرشال عمرش گذاشته، اما نه مدالی گرفته و پا داداشی. مطمئناً درآمدی حاصل از درآمدی که یاریم است و نه نه به که حظها لحظه ای در اردو رادو هست به قلق ق قلق ق. به طراطر این ین، حذف در این مرحله برای هر کسی است.

* حسرت حسرت ما سه خواهر تمام م
مطمئن شیداشید اگر قوانین اجازه می دهد ما سه هراهر را در زیازی های آسیایی حاضر کنیم، می نستیمانستیم یک اتفاق بزرگ را رقم بزنیم. مام حسرت ما همین است. سیوناسیون از چند وقت قبل در شلاش بود که سهمیه ها بیشتر می شود و حتی در آن چیزی که امکان دارد این ق. هما خوشحالیم، اما فدراسیون فدراسیون آسیا قبول نکرد و هما همان دو نفر نداند. این حسرت یای ماست یک می تواند در یک مسابقه بزرگ بزرگ هر سه نفرال طلا بگیریم.

* شهربانو گفت مرا ببر و ولا بگیر
ببینیم مبارزه چه می‌شود. من که تمریناتم را خیلی سخت می کنم می کنم. البته که همیشه با شهربانو تمرین می کنیم و می بینید روز رزهارزه روز کسی است. حتی یقیایقی قبل از مسابقه هم ما با هم می‌کردیم و از این نظر مثل رقبای دیگر نیستیم که هیماهیم دور از هم شیماشیم. من من نق طاط ضعیف شهربانو کار ر. نوانو هم حرف خوبی می‌گفت می‌گفت می‌گفت اگر گراهی طلای بازی‌های آسیایی را بگیری، من را هم شکست دهی. تا روز مسابقه صبر صبر کنیم و ببینیم چه کسی بهتر است کندل کند.

[ad_2]

Patrick Hodges

کاوشگر دوستانه استاد موسیقی مغرور. درونگرای افراطی کارشناس سفر. نویسنده. متعصب غذای بی عذرخواهی

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهانکاناداGuide to buying household appliancesdigital currency tutorialdigital currency channel