غفوریا غفوری: آرزو می‌کنم استقلال قهرمان شود و تیم یلی ییلی ی

[ad_1]

استقلال روز پنجشنبه دیدار حساسی با پرسپولیس دارد و در این بازی می‌تواند حکم قهرمانی آبی‌ها را امضا کند.

140 غفوری، پیتاپیتان استقلال 140 گفت و گو روزنانامه روزنامه های ویژه دربی در آخرین سال 140 صحبت های جالبی در ادامه می خوانید:

14ال 1400 همه فراز و نشیب یش از نظر شخصی و یالی برای شما چگونه گذشت.

من همیشه دوست دارم دیدم شتهاشم. آدم شاید خیلی جاها شکست بخورد یلی یلی خی یا ها به دست آورد آورد. به نظر من از شکست ها می توان تجربیات گران بهایی را به دست آورد. من هماید سال آنچنان پرفروغ پرفروغ و را نگذراندم. زانی را از نظر فوتبالی کسب نکردم ولی برای زندگی و ادامه راه، تات خیلی گران بها و ر را دست آوردم آوردم.

14 شروع 14ال 1400 فینال جام حذفی را داشتید اما در فینال شکست خورد.

بله هاسفانه نه. امسال هم سل سال جام حذفی را از دست دیمادیم. گفتم فقط تجربیات خوبی را به دست آوردم. اتفاقات عجیب و غریبی در این سال برایم افتاد اما با نظر مثبت به آن ها می کنم و درس یای بزرگی از این سال یاد د.

14 14ال 1400 زا از دست دنادن جام حذفی برای استقلال بد بود و در قعاق یک دیگر بدون ما بدون مام پشت سر بود اما ازاسط وال حفظ شد درست در در

.ا. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

این نویدا به هواداران می دهی استقلال در سال جدید قهرمان لیگ برتر می شود

ن نان امسال شرایط یتلی د ردارد. به بهای واقعی می توانم بگویم تیم تیم و همه همهازیکنان برای موفقیت تلاش می کنم. امیدوارم رما همین آرامشی که داریم ادامه مه. گرچه من اعتقاد دارم برای قهرمان شدن باز هم می‌دانید متحدتر شیماشیم و آرامش ما را حفظ کنیم. که هیچ اتفاقی نیفتاده است و می آید همین مسیر را جلو برویم که در ایتایت به آن هدفی که خو هیماهیم هیم.

فرهاد مجیدی هم گفته بود که آخر فصل جام قهرمانی را در دست وریا غفوری ببیند خودتان در این باره چیست؟

.ا. آن ءاءالله که همین اتفاق می افتد. رار هم برای این مهم می جنگیم همه نان مان را می ریماریم.

این حرف داد مجیدی نشان می دهد باب ویژه ای روی شما باز کرده درست است ست

بله قطعاً است. فرها داد لطف ردارد. من با تمام وجود در خدمت نان و تیمم تیمم.

00ایج تیم یلی هم در سال 1400 مناسب بود اما استقلال و یسلیس از زابت های آسیایی حذف شدند نظر نظرا در ایناط چیست چیست؟

تیم ملی واقعا بی نظیر بود. یک نسل طلایی، یک تیم یلی خوب بهترین نتیجه حا صاصل شد. به بچه های تیم یلی ی و مردم تبریک که اینقدر مقتدرانه به جام جهانی صعود می کند. امیدوارم در جام جهانی بهترین اتفاق ها بیفتد. تیمانسیل تیم یلی ی و درل فوتبال ما خیلی بالاتر از این ین استا است. گر گر و امکانات خوب داشته باشید، مطمئناً با این نسیانسیل که در استالیست های ایرانی است می نیمانیم در جام جهانی از زل ه گروهی و ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه فعل وجود وجود دارد می تواند به جمع 4 تیم برسد. ییایی هم برویم ولی ای نیازمنده زیر ساخت و خوب ست است ست.

اما تیم تیمی استقلال و پرسپولیس از آسیا حذف در این ارتباط چه نظری ریدارید رید

هله من به زیرساخت اشاره ره. وقتی زیراخته نباشد چنین اتفاقاتی می افتد. نهاسفانه تیم های یان حرفه ای ی. اگر کل تیم های لیگ برتری را با نگاه واقع بینانه بسنجیم به ش اندرتاید 2-3 تیم در لیگ مان داشته باشد که مسیر گری ر دا ادامه دهنده. قیاقی تیم های آماتور تور.

امسال هم شاشاگران نبودند و مشخص نیست چه نیانی هواداران دوباره به ورزشگاه بیایند نظر چیست؟

مدیریت کردن این خی قضیهلی یاده ده. ه با هستند از کنسرت درا در فضاهای بسته باز هستند، استخرها باز هستند یلی استادیوم دیوما با اینکها اینکها زاز است با زیا با زا ز سال نتوانستند ورود تماشاگران را آزاد کنند و به نظر می توانند ریشه اش را در ائل دیگر شداشد که چرا که. این موضوع خیلی ساده تر از حرف استا است.

30 عکس جدید به آلبوم اضافه شد.

هل ه اما خیلی کم است اگر آمار آماری را خیلی کم کنید و من منابل را کنترل کنید. به نظر من فوتبال بدون تماشاگر یک مرده است و هیجانش دهم می.

عید نوروز به شما چه حسی می دهد و عیاعی گر چیست

عید نوروز یک جشن باستانی است. جشن نوروز برای ما ایرانی ها همیشه یک جشن و واص است و یای همه مان خاطرات دوران کودکی مان تداعی شود. آن لذت دور بودن ولی و لذت های خاص خود آن دوران که از ذهن ها فراموش نمی کنم. من واقعا همیشه دوست دارم عید به به و وار خودم (کردستان) بروم و رار خانواده و همشهری ایمایم باشم چرا که یک لذت د ردارد نمی شود کرد.

بهترین عیدی که داشتید کدام عید بوده که همیشه درنگار ماندگار است

همه برا من لذت بخش است.

اطاتف قاصی در یکی از زا برای تان افتاده باشد که در نان باشد برای مان ن.

نه چیز خاصی در ذهنم نیست.

حا حالا بوده از نیانی که داشتید به شما عیدی بدهند

نه چیزی دمادم نمی آید که از نان عیدی گرفته شیماشیم.

حا حالا بوده بدی بدی شتهاشته باشید شید

یای خودم به شخصا خدا را شکر الا الان اتفاق نیفتاده است.

هنگا هنگام سال تحویل دعای خاص صی و و امسال دعای تان چیست؟

همین طور است. من هم برای خودم و هم یای وطن هایم و ول مردم میا می کنم. همیشه دوستارم اول که سلامت باشیم و مشامش داشته باشیم. در آرزول آرزوی رمارم یک جهان ناد داشته شتهاشیم. خالی از جنگ جنگ بدون تفهیم ناخوشایند که هداهد به آن تات انسان ها ضربه و لحظات شیرین زندگی را تلخ خ. نهاسفانه امسال هم جنگ روسیه و مردم را شاهد هد. امیدوارم هر چه زودتر این جنگ ها تمام شود و ه اینا این فرصت هاه زندگی را به شکل ممکن نندانند چون واقعا زندگی هاه است.

پس یای سال تحویل امسال تان همین موارد است که گفتید

بله ها.

از کسی که عیدی گیرید

یای عیدی گرفتن ما دیگر بزرگ شدیم. معمولا کوچک تر ها عیدی می گیرند و ما باید بیشتر عیدی خنده (خنده)

آخرین باری که عید عیدی درا در طراطر دارید رید

الا الان هم به صورت از پدر م مادر و بزرگ ترهای فامیل طبق رسم سال می گیریم یلی ی صورت دینادین است و لطف می کنند عیدی دادن و ح مال ما.

پس هنوز می گیرید

بله یک جورهایی می شود گفت گرفتنم.

به هرکسی هم می دهید بگویید

صددرصد.

معمولا به چه کسانی عیدی عیدی می گویند وارش چقدر است ست

این اولین بار است که این کتاب را می خوانم. به هرحال توقعی توقعی است. در عید ها و جشن این توقع است ست بزرگ بزرگا بچه ها را خوشحال می کنند. همین طور است من هم به ه یای خودم و خلاصه بچه های فامیل و هر ر را ببینم عیدی می ت تا یک خاطره خوب برایش داشته باشم.

خودتا خودتان هم دو فرزند ریدارید به آنها چه چیزی عیدی دهید

نمی دانم حالا باید ببینم و حس کنم چیزی که دوست داشته باشد و در نمانم باشد و احساس کنم که شالشان نکند و به ش نان می خورد حتما برایشا ن می خورد.

مونامون عید نوروز مراسم های مشابه چهارشنبه سوری و سیزده هم ریماریم از این یناسم ها خاطره ای دارید تا برای مان مشخص کنید.

نان آتش بازی ها در منطقه ما رونق ست است. لا کردها با اینکه آدم یای مظلومی و به نظر در یر ایران هستند یا همیشه را به نحو احسنت مخصوصا روز رشنبهارشنبه مراسم مرش را اجرا می کنیم. آتش درست کنیم. دور آتش گروه ها می آیند آهنگ یای محلی می نندانند و به صورت صورت می رقصند. وال و یای یلی و عجیب د ردارد. من خودم قعاقعا لذت می برم و این ها خاطراتی است ست من رمارم و خیلی ی نوروز را برایم دوست داشتنی تر کرده است. . . . امیدوارم دیگر این اتفاقات نیفتاد. آناقعا آن لذتی که ریماریم را با این کارها از بریم می بریم.

از سیزده بدر و روز هم طرهاطره ای دارید طرح می کنید

سیزده بدر هم به طور است.همین همین است که کل فامیل ها دور هم جمع می شوند و اوقات خیلی خوبی اسپریا اسپری می کنیم شیرین ست است. یک جورهایی آن روز را همه از زلات ت می آییم. همه کنار همدیگر هستیم بازی می کنیم بگو بگو بخند و و مراقب طعبیت هم باشیم.

اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

درحدا اکثرا در اردو ردو تعطیا تعطیلات خیلی تان کم، 3-4 روز ست است. حدود من حدود 5-6 سال در تیم تیم تیم تیم یلی ی. معمولا نوروزها فیفا دی است. فرصت فرصتادی نداشتیم کنار خانواده دهاشیم. ینگونه ینگونه اینگونه نیست، کامل باشد و ما ریلکس کس. -9لا باید تمرینات مان را ادامه بدهیم یا یک طرهاطره ای می میانم از سیزده بدر به -9 -9 8-9 سال پیش برمی برمی که نفت تهر تهر ن ن و محمدی محمدی محمدی محمدی محمدی محمدی محمدی محمدی -9 محمدی ستر. اقامتگاه بودیم یلی در نان چمن ورزشگاه نفت تهرانسر نصف بیشتر بچه ها دور هم شدیم یای گل محمدی هم آمدند زیازی و تفریح ​​ب باب درست کردن را دا و ل خندهل خنده.

این طور است که معمولاً در ایجاد همبستگی تیمی یاثیر درست است

همین طور است.

ری ریاری امسال از شخص صیاصی عیدی بگیری بگیری

امسال دوست رمارم با برد دربی از استقلال عیدی بگیرم این لال بخش ترین اتفاقی است که نمی تواند از نظر فوتبالی برایم باشد.

بردا برد در دربی نیدانید یک خیز خیز بزرگی یای کسب نان نانی نیارید.

همین طور است. یک بازی مهم می شود. رقیب اصلی یا برای رسیدن به قهرمانی پرسپولیس است. برد در این بازی ما را را حدود دیادی نزدیک به نیانی می می.

عا علیرضا جهانبخش صحبت می‌کردم دوست دارم پدربزرگش که به زگیازگی فوت کرده، و و از او عیدی می‌گرفت. کسی هست که در نوروز امسال دوست داشته باشد و بگیرد؟

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید. خیلی من را دوست دارم من همین طور یلی به ایشان علاقه مند قمند بودم. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید.

با لباس نو پوشید پوشید پوشید

نه نهاقیتش دوست دوست رمارم. بچه که بودیم پدر و درمادرمان سعی می کرد لکردنداس های عید یای مان بخرند اما الان علاقه خاصی به عید لباس بپوشم ندارم.

بزرگ ترین آرزوی برا برای سال جدید چیست؟

بزرگ ترین آرزویم همان آرامش و آزادی برای کل جهانیان است.

بزرگ ترین در سال چیست چیست

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. به نظر من نان قهرمانی در لیگ برتر ستقای استقلال بزرگ هدفم این است که با تمام وجودم یش تلاش می کنم.

تحویال تحویل کجا هستید؟

ان نااءالله هانه نه.

هنگارسال هنگام تحویل کجا بودید؟

دقیقارسال دقیق یادم دم. معمولا هر عید را سعی می کنم پدری شماشم. البته به ریاری هم به اردوهای تیمی تیمی خورد نستمانستم.

به نظر نان بهترین اتفاقی که می تواند در سال جدید برای وریا غفوری چیست چیست

نیانی استقلال آن آن است. کهاکه به نظر من این تیم ما و هواداران ما لایق قهرمانی نی. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. شتیماکه دائما تلاش کردیم، تیم خوب شتیماشتیم اما با بی تیاتی با حاشیه ها همه نقش یای مان نقش بر آب. این را از خدا می هماهم. هملاش هم می کنم تیم یلی برگردم چرا که این را در خودم می بینم می بینم هنوز تیم یلی ی کنم و یای تیم ملی بازی کنم، پس برا ی آن کنم کنم.

[ad_2]

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

تماس با ما