جمعیت ۵ فرزندی از نظر کارشناس سلویزیونی

[ad_1]

ن نام

ایران (جمهوری اسلامی

۱۹: ۱۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

نه اینکه ده فرزندیا همه شاد و ولن
مطاّعاً بخوبی اقتصادی و بیکاری و مشکلات را در کدوم نوانواده ها بیشتر کنید

ن نام

ایران (جمهوری اسلامی

۱۹: ۳۸ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

دیدم یکی دیدم. از بچگی میگفت هراهر برادر درام.الان بیست سال داره.طفلی افسرده است

ن نام

ایران (جمهوری اسلامی

۱۹: ۵۰ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

من تک ، ، حال دنیا رو بردم بردم
اینها همش اراجیفه …

ن نام

ایران (جمهوری اسلامی

۲۰: ۰۴ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

اونایی که بیشتر از دو فرزند رنارن خرج خرج و بچشون بچشون نیانی دارن میشن رشونارشون به رستارستان ن.

ن نام

ایران (جمهوری اسلامی

۲۰: ۲۴ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

ریاری از چندفرزندها هم بخاطر طرای شدید یالی پر از ز و کینه کینه

ن نام

ایران (جمهوری اسلامی

۲۱: ۰۶ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

یعنی به نسخه رشنارشناس سل نتیجه میگیریم میگیریم …
میگم چقدرم میخواد کارش رولمی به عنوان یک رویداد جهانی توجیه کنه …

ن نام

ایران (جمهوری اسلامی

۲۱: ۴۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

ریاری از مردم مردم درستی راندارند

حمید

ایران (جمهوری اسلامی

۲۲: ۰۹ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

درست است. 2ا 2 و نه و 5 فرزندی فرزندی

ن نام

ایران (جمهوری اسلامی

۰۳: ۰۷ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

اصلاً اینطور نیست حرف حرف نزنید هیداهید روزگار مردم از ایکه هست سیاه تر تر

ایران (جمهوری اسلامی

۰۸: ۲۹ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

اگر عقل داشتی میفهمیدی علتش تش یلی شرایط زندگی زندگیه، اگر کسی از داشتن بچه زیاد بدش داد.

[ad_2]

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی