اولین اینار برقی در نان که از لیریانش شارژ می‌شود استفاده کرد!

[ad_1]

روآرو-Es استرالیایی Fortescue در حال کار بر روی روی زمین مام قطار اینفینیتی (Infinity) Fortescue رکتا رکتارکت WAE مبلغ 50 میلیون دلار برای تحقیق بر روی این پروژه اختصاص داده شده است. اes شرکت شرکت شرکت Fortescue Future Industries (FFI) مدیریت مدیریت هد.

به بهارش فرارو رو رار اینفینیتی برای به دست آوردن نیروی حرکتی یای سوخت از نیروی نشانش می‌کند که آلایندگی را به می‌رساند. پروژه رار برقی با تریاتری احیا به عنوان اولین توسعه نیانی مطرح می شود.

اف رستارست، شرکت F FFI می‌گوید: رار اینفینیتی ینفینیتیلاوه بر کاهش هزینه‌های عملیاتی، کارایی تعمیر و ریاری و فرصت‌های بهره نیز ایجاد د. اینفینیتی یک وریاوری پیشگام است که می‌تواند باعث ایجاد سطح نیانی شود. فرصت‌ها فرصت‌ها را داریم که نه هزینه‌ها هزینه‌های عملیاتی خود را کاهش می‌دهد و زویازوئیل را حذف می‌کند، به که انتشار کربن را نیز از سیستم یلی خود می‌سازد.»

رار

السابت یی مدیر مدیر جر جر اجرایی Fortescue می‌گوید: زسازسازی برق درسراشیبی‌ها نیاز به نصب زیرساخت‌های تولید انرژی انرژی و رژارژ دوباره را می‌کند به یک ه‌حاهحل کارآمد برای حذف گازوئیل و انتشار گازها گل خل خا. در حال حاضر ۵۴ لوکوموتیو وکوموتیولیاتی تی ۱۶ مجموعه مجموعه در ناوگان ریلی این شرکت وجود دارد. به ازای هر مجموعه قطار، ۳۴۴۰۴ ۳۴۴۰۴ تن آهنگ می‌توان با ۲۴۴ گناگن حم کرد.

WAE را به قیمت نهایی بیش از 30030 یونلیون دلار راری ری. این یک‌گذایه به فورتسکیو می‌کند تا سال ۲۰۳۰ به هدف صالص صفر خود یا انتشار در محدوده یک دو دو. ارداد با تیم فرمول ۱ ویلیامز در ژانویه اعلام شد، اما چند پیش پیش اعلام شد که WAE یک شرکت کاملا مستقل خواهد ماند. A سونلسون ، مدیر اجرایی WAE گفت که منتظران منتظری Forta Fortescue و FFI است.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و می گوید: BHP خرید های گذشته، ریوتینتو و BHP خرید لوکوموتیوهایی با باتری به سیستم ترمز رژارژ باتری را اعلام می کند. در این حال، این نای شارژ کامل باتری‌ها کافی نیست و یای تکمیل شارژ نیاز به شارژ خو هداهد هد.

منبع: innovationaus

[ad_2]

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

تماس با ما