ییایی که همچنان تیره ندهاندهیالی: به نظر برسد باید منتظر اولین باخت پرسپولیس و اولین و شیناشین سازی و ذوب در لیگ بیستم شیماشیم تا خط تیره یای جدول برود.

3، 4، 5، 5، 4، 4، 4، 4، 4، 4، 4 زیازی از ششم ششم. این 7 بازی، رکوردها، نکات و ولسم های یاص خودش را داشت.

سایپا- نفت نفت

1 / بعد از 5 باخت پیاپی ، سایپا از صنعت نفت امتیاز ز

2 / ز نفت فقط در یکی از 17 بازی آخرش خیرشلین این شیت

3 / در نفت در 9 بازی بیرون از زانه آخرش برنده نشده

4 / دروازه سایپا برای اولین بار در زیهازی های خانگی این اینل باز ز

ماشین زیازی- سپاهان

1 / زاشین سازی در یکی یکی از 9 بازی اخیرش خیرشلین این شیت

2 / سپاهان فقط در یکی از 5 بازی آخرش خیرشلین این شیت

3 / زاشین شینازی بعد از 312 دقیقه زدل زد

4 / سپاهان بعد از 3 کلین شیت پیاپی برابر ماشین سازی، از این تیم خورد

نفت مسجدسلیمان- پیکان

1 / پیکان فقط در 2 تا از 17 بازی اخیرش ساخته شده است

2 / ز بعد از 5 بازی درلیمان ناخت

3 / دومین برد پیکان برابر نفت در هفتمین هفتمینارویی تاریخ لیگ یگ

4 / رهانی نیاره 50 نفت در تاریخ لیگ یگ

گهر گهر- استقلال

1 / ره رهاره 500 امیر میرلعه عه نویی تاریخ لیگ برتر با همراخت همراه ه

2 / هر هر 2 روییارویی اش برابر قلعه نویی در لیگ ر بردها برده شده است

3 / گهر گهر: رکورددار پنالتی دادن در لیگ بیستم 6ا 6 گالتی (که فقط 2 تا گل شده)

4 / فقط در یکی از 18 مربیگری آخرینش خیرشاخته

تراکتور- خودرو خودرو

1 / در خودرو در 16 بازی اخیرش فقط 2 بار شده برنده

2 / تراکتور در بازی های خانگی اش در این ینل فقط پیک نان گل زده

3 / ز خودرو در یکی یکی از 8 بازی بیرون از خانه آخرش برنده

4 / شجاعی روی نیمکت نیمکتاکتور: 2 در و 2 زیازی ابتدایی یی در برد در ب 2 زیازی اخیر

فولاد- نساجی

1 / جیاجی: بدون باخت در 10 بازی آخرین بار ؛ل ؛ل ؛ل 3 در 8 بازی این اینل

2 / درلاد در 14 میزبانی اخیرش در لیگ برتر ساخته شده

3 / زجی از 4 بازی اخیرش فقط یک امتیاز ز

4 / دلاد در 6 بازی گل بعدیش فقط از استقلال خورده

یسلیس- آهن آهن

1 / رحمان رضایی، تنها سرپرست این اینل که در لیگ برنده برنده

2 / رکورد درصد درصد برد نگیانگی نگیلیس در این فصل شکست

3 / شهاب گردان در هیچکدام از 17 رویارویی اش با پرسپولیس در لیگ برتر ک اینلین در شیت

4 / پرسپولیس تنها تیم بدون باخت لیگ بیستم

Adrienne Daniel

قهوه‌کار بسیار جذاب. دانشجو. محقق سفر. بت نوجوان آینده.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channelGuide to buying household appliances