بهترین هاست وردپرس

یقیایقی که براز پرواز می‌کند!


روآرو-Candela آخرینا م یقایق تفریحی جدید مام Candela C8 طراحی کرده است. این یقایق بدون استفاده از سوخت‌های فسیلی، یای پر سر و وا و بالا و یینایین پریدن اموج حرکت می‌کند. در قعاقع زمانی که سوار این قایق تفریحی می‌شوید صا اصلاً روی آب یقرانیقرانی نمی‌کنید، که بالای آن زاز می‌کنید!

به بهارش فرارو رو بهابه این قایق تفریحی را می توان در درلم م نداند بود شید اگر می خواهید از شر بهم ریختگی خلاص شوید، باید از درهم و برهمی که نیاز دارید خلاص شوید، باید از شلوغی های مورد نیاز خود خلاص شوید. این هیدروفویل تمام الکتریکی برای حل مشکل مشک وری انرژی انرژی یکی از زلات اصلی قایق‌های برقی است.

الائیل ماهلبرگ، مدیر رتب ارتباطات Candela می‌گوید: در حالی که قایق برقی تمام ممکن است مشکل استفاده از سوخت سوختلی یا حل کند، اما هنوز نتوانسته یکی از این فیزیک پایه را حل کند. کشیدن بدنه در آب باعث ایجاد اصطکاک بسیار زیاد می شود و این اصطکاک باعث می شود که یقایق برقی یای کار کردن به نیروی نیرویی نیاز به داشد شد.

یقایق

اندلا می‌گوید که یک قایق برقی با باتری بزرگ نیز کمتر از یک دقیقه تخ یهلیه یه یه یهلیه یه یای حل کردن این مشکل کندلا یک هیدروفویل به یقایق الکتریکی خود را اضافه کرده تا بدنه را از اجاج رارج رج اضافه کند. ملمان بال هواپیما عمل می‌کند می‌کند نطورانطور که هوای در حال حرکت بر روی بال هواپیما باعث ایجاد بالابر می شود، عبور می کند که از روی گذرگاه عبور می کند نیز یقایق را به آلا و خارج از می دهد می دهد می دهد می دهد می دهد. C8 می‌۵۰ می‌تواند کل خلیج سانفرانسیسکو را پس از یک رژارژ دو ساعت با بردی در حدود مایل پوشش دهد.

فقط هیدروفویل نیست که این ینایق را از یک یقایق برقی برقیلی یایز یز. کندلا طراحی موتور خود را نیز تغییر داده است. سی پاد م و زی زیازی سنتیا یقا ب یک بسی رار کارآمد درایو مستقیم به مام سی پاد که در زیر بدنه رار دارد و از آب آب عبور می کند، جایگزین کرده است. می‌گویدالبرگ می‌گوید: «بدلیل قرارگرفتن موتور در هیچ ییایی ایجاد نمی‌شود و این قایق تفریحی نندانند یک فرش سواری جادویی در سکوت قلق می‌کند».

یقایق

C8 اولین پرواز خود را در ماه فوریه سوئد سوئد انجام ماد. این شرکت در حال حاضر پیش‌سفارش‌هایی را می‌پذیرد که از ۲۹۰، هزار یورو یا تقریباً ۳۳۰، هزار رلار آغاز شد. این یقا را می‌توانم با وسایل دیگری انتخابی مانند سیستم صوتی خاخلی، دادار یا حتی دوش شیرین شیرینارشی کرد. Candela بازار قایق رانی تفریحی و همچنین اجراهایی که از محیط زیست هاه هستند را هدف قرار داده و ممکن است تعداد کمی از زلاقه‌ها به هوانوردی را نیز کند کند.

نان این قایق را با یک خودروی خودرویلا نیز بقتابقت داد. او گفت: این یک احساس جادویی است. »

منبع: cnet


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم