یطایط فروش یتیلیتی یتییم با قوانین و جدید جدید ع اعلام م

[ad_1]

هنوز سه هاه از معرفی خودرو دیگنیتی به نان یکی از محصولات گروه چینی نگانگ فنگ توسط بهمن بهمن که در این ردارد کراس‌اوور دیگری را تحت عنوان فیدلیتی روانه بازار ر. برای آشنایی (به دست آوردن، به دست آوردن) با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است:

سفندایط فوری فوری خودرو یتیلیتی یتی در دو تیپ 5 نفره نفره اعلام م – اسفند سفند

گروه زیازی بهمن‌موتور اعلام کرد که از هفته طرح آینده در نقدی نقدی یای فیدلیتی یتی

این فروش یکشنبه یکشنبه ۲۲ اسفندماه ساعت ۱۰ صبح اجرا شده و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد یافت.

لازم ذکر است که سند خودروهای ارائه شده در طرح طرح به جهت مدیریت زازار آزاد به مدت سال در رهن رهن خو هندهند بود.

شرکت ناضیان در این طرح فروش نندانند خودرو موردنظر خود را در رنگ‌های سفید – مشکی – قرمز – آبی – کستریاکستری کهکشانی – سربی ریاری ری.

خودرو فروش قانون فروش مبلغ رهن مبلغ غابل‌پرداخت
فیدلیتی پرایم تیپ ۱ (۵ نفره) ۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی پرایم تیپ ۲ (۷ نفره) ۷,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰
میامی مبالغ ذکر شده به ریال هستند.

بهمن‌موتور یتیلیتی پرایم تیپ ۱ ۱ ۲ را با قوانین و قیمت عرضه عرضه می‌کند [به‌روزرسانی] – ۱۴۰۰۱۰۰

بهمن‌موتور در سه‌شنبه ۱۲ هال ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح شرایط فروش خودرو خودرو یتیلیتی پرایم تیپ ۱ ۱ ۲ ۲ا آغاز خواهد شد. اینایط فروش تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه می‌یابد.

در یطایط فروش جدید قیمت ایتیلیتی پرایم در نسخه 5 5 (تیپ 1) نسبت به 51ل 51 یونلیون یونان افزایش یافته و به رقم می یونلیون تومان رسیده است. تیپ ۲ یا نسخه ۷ نفره این خودرو با همین میزان جهش قیمت بها بهایی برابر با ۷۹۸ یونلیون میلیون میلن تومان به فروش هداهد هد.

در این ین فروش قانون در در رهن به یک سال ثابت بوده و غلغ 2 میلیون یونانی از قیمت ییایی نیز از مالک دریافت کرده است تا بحث در جرج جرج خودرو یی. این مبلغ در زمان فک رهن (در بهمن ۱۴۰۱) به شرکتی ساخته شده و به صورت مامل به مام مالک خو هداهد هد.

گفتنی است بهمن‌موتور ثبت‌نام با کد ملی و یا کد حقوقی ماملیت‌های خود را ممنوع کرده است و همچنین حق دارد قراردادی و خودرو را به غیر از یدی ادی این زیازی زی نشان دهد.

این خودرو رنگ‌ها یای سفید – مشکی – قرمز – آبی – کستریاکستریکشانی – سربی بابل به راران عرضه می‌کند.

خودرو

قیمت کارخانه های

رزشالیات تارزش افزوده س ایرایر هزینه‌ها

فروش قانون فروش

مبلغ رهن

مبلغ غابل‌پرداخت

فیدلیتی پرایم تیپ ۱ (۵ نفره)

8.8

۱.۱

9.9

۲

9.9

فیدلیتی یتییم تیپ ۲
(۷ نفر)

5.5

4.4

9.9

۲

9.9

میامی میالغ ذکر شده به یونلیون تومان ن.

بهمن‌موتور ریخاریخ برای شرایط فروش فروشلیتی اعلام م [به‌روزرسانی] – ۱۴۰۰۱۰۰

شرکت بهمن‌موتور ضمن هیاهی از مشتریان خود کرد که یلل لغو عنوان شرایط فروش اعلامی از سوی این شرکت یای خودرو فیدلیتی یتی روز روز ۲۰ هاه، ایجاد اختلال و درل در در در درگیری.

این شرکت همچنین نان کرد که یطایط فروش فیدلیتی یکشنبه یکشنبه ۲۶ ها ۱۰ ساعت صبح دوباره فعال خواهد شد.

بهمن‌موتور طرح فوری فوری از خودرولیتی ارائه می‌شود [به‌روزرسانی] – ۱۴۰۰۱۰۰

دور جدید یطایط فروش نقدی خودرو یتیلیتی در یای ۵ نفره (تیپ ۱) و نفره نفره (۲۲) از این هفته آغاز خواهد شد.

توجه به اعلامیه شرکت بهمن‌موتور این می‌هایط فروش روز روز ۲۰ هاه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح صبحال خواهد بود.

لازم به ذکر است که سود انصراف سالانه و جریمه خیراخیر ماهانه این به ترتیب برابر با ۱۵، ۵.۵ درصد است.

خودرو قطعی قطعی (میلیون تومان) رنگ موعد .ل
یتیلیتی (نفره نفره) ۷۳۵ سفید – مشکی – قرمز – آبی – خاکستری کهکشانی – سربی هفته آخر هاه
یتیلیتی (نفره نفره) ۷۴۷

قیمتایط فروش فوری یتیلیتی ویژه آذرماه توسط موتور، اعلام شد + قیمت [به‌روزرسانی] – ۱۴۰۰۱۰۰

شرکت بهمن‌موتور قصد دارد از روز قبل دوشنبه آذر ماه فروش نقدی فید خودرولیتی را آغاز کرد.

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

یطاط فروش اینچنین در روز ۱۵ آذر آذر ساعت ۱۰ صبح ذخیره شده و تا ساعت نان روز یا تا زمان ۱۶ تکمیل ظرفیت ادامه پیدا خواهد کرد.

لازم ذکر است که مام در این یطایط فروش به صورت اینترنتی و از و سایت بهمن‌موتور آدرس آدرس bahman.ir امکان‌پذیر است.

خودرو قطعی قطعی (میلیون تومان) رنگ موعد .ل
یتیلیتی (نفره نفره) ۷۳۵ سفید – مشکی – قرمز – آبی – خاکستری کهکشانی – سربی هفته آخر دی هاه
یتیلیتی (نفره نفره) ۷۴۷

جزئیات چهارمین طرح فروش خودرو خودرولیتی اعلام م [به‌روزرسانی] – آبان ن

گروه خودروسازی بهمن‌موتور جزئیات مرتبط با چهارمین طرح فروش خودرو خودرو ایتیلیتی اعلام م.

نفرهاین اساس متقاضیان خرید این نفر می‌توانند از ساعت نفره نفره نفره نفره آبان ماه به ایتایت نفر آدرس ah bahman.ir نفرهاجعه نفره نفرها پرداخت نفره نفره نفره نفره نفره نفره نفره نفره 2) نسبت به خرید آن اقدام م.

این خودرو در یای سفید، مشکی مشکی، قرمز، کستری اکستریکشانی و کستری اکستری گرافیتی در علاقه‌مندان خواهد بود.

لازم به ذکر است ست موعد فیدل فیدلیتی یتی رمینارمین فروش فوری این هفته رمارم آذر است.

سومین طرح فروش یتیلیتی یتیا افزایش قیمت اعلام م [به‌روزرسانی] – ۱۴۰۰۱۰۰

احاس اعلام کرد شرکت بهمن موتور قع‌مندلاقع‌مندان به خرید خودرولیتی می‌تواند از ساعت ۱۰ صبح روز ۱۱ ماه قبل به سایت این شرکت به نی نیا نی bahman.iranecar.com مرا کرده یون ضمن ah ah ah ah ah ah ah.

لازم به ذکر است که این شرایط فروش به صورت نقدی با قیمت قطعی موعد یک هههه انجام خواهد شد.

بهمن موتور دو شرط رارا بودن گواهینامه مه سنالای ۱۸ سال را به یطایط خرید خودرو خودرو یتیلیتی اضافه کرده است.

بخشنامه رسمی فروش فوری خودرو یتیلیتی [به روز رسانی] – مرداد د

00 بهمن در نظر ردارد از روز سه شنبه فروش فوریا قیمت قطعی جدید یتیلیتی را ویژه دمادماه 1400 آغاز زاید.

اشنبه مهامه در ریخاریخ سه شنبه 12 هادماه 1400 ساعت 10 صبح لغایت 4 بعد از ز (تکمیا لل ظرفیت) قابل اجرا است.

تعویق زمان فروش خودرو خودرولیتی یتی بهمن [به روز رسانی] – ۱۴۰۰۱۰۰

⁇ ز روز پس از اعلام ستاد ملی در خصوص مراکز مالی و بانک‌ها تعداد دیادی از مشتریان محترم درخواست نمودند

پس از آنجایی که خواست گروه بهمن از رضایت مشتریان محترم می‌شود، هله به اطلاع می‌رساند زمان فروش آنلاین از زاریخ 5 مرداد به روز سه شنبه 12 مرداد تغییر یافت.

دومین طرح فروش خودرو خودرو یتیلیتی اعلام م [به روز رسانی] – ۱۴۰۰۱۰۰

مدیر زازاریابی و ولیغات گروه زیازی بهمن اعلام م:

یطایط فروش جدید خودرو یتیلیتی از ز داد ماه ساعت 10 صبح ذخیره شده و زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد یافت. فیدلیتی در دول 5 ب با قیمت 655 میلیون یونان و 7 نفر با قیمت 67 میلیون تومان در صورت نقدی در راهان این خودرو قرار خواهد گرفت.

گروه خودروسازی بهمن به جهت احترام به مشتریان آبی خود فیدلیتی را در یای سفید، مشکی آبی آبی سی سی سی

بخشنامه رسمی فروش خودرو یتیلیتی [به روز رسانی] – خرداد د

یطایط فروش فوری نقدی یتی یتیلیتی یتییم با قیمت قیمت به صورت اینترنتی (به تعداد محدود) از سه شنبه مورخ 00 1400/04/01 ساعت 9 صبح لغایت هم یت هم هم ذی ذی ذی ذی و شر شر شریر

هدفا هدف وگیریلوگیری واسطه ها و افزایش امکان ثبت نام برای مصرف کننده ییایی خودرو، بهمن ترهلترهایی را مطا بق شروط عدا ن مه قر ده قر ده ا ا ا ا، ثبت مام خریدار از سوی شرکت بهمن بهمن طرف ابطال و وجه ایشان مسترد می گردد.

بخشنامه رسمی فروش خودرو یتیلیتی

یتیلیتی چه چهاتی دارد رد

بهمن‌موتور فیدلیتی را به موتور یک ۴ ندرلندر ۱۶ پاپ توربوشارژ با حجم ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ کرده است ست ست. این یای محرکه می‌توان ۱۴۸ اسب‌بخار قدرت و ۲۲۰ گشت نیوتن‌متراور ورلید ید.

کسب 5 رهاره تست دفادف و وجود سامانه‌های کمک نندگی‌انگیزی از نکاتی است که احساس راحتی می‌کند از این خودرو می‌شود.

در زمینه امکانات رفاهی هم دست فیدلی واقعاً برای این خودرو نندانند، رار وسیعی از آپشن های رفاهی از سانروف پانوراما گرفته تا سیستم با زکن ر و و و و و و و و و و و و و و و و و و. در قعاقع می توان گفت که یتیلیتی یتی سگمنت خود را بالاترین سطح آپشن های رفاهی را می دهد و ایرایر خودروهای چینی را ارائه می دهد که در حال اکنون در نان می شود و اوا حجم دارد.

الات متداول کاربران درمورد خودرو یتیلیتی

قیمت خودرو یتیتی درازار ایران چقدر است ست

قیمت خودروی تولیدی در حال حاضر در بازار کشور در نسخه ۷۸۶ ۷۸۶ یونلیون تومان و در نسخه می ۷۹۸ یونلیون تومان است.

تات موتور ماشین فیدلیتی چیست؟

شیناشین فیدلیتی به یک موتور ۴ ندرلندر ندر پاپ توربوشارژ با حجم ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ اسب بخار مجهز ۱۴۸ ۱۴۸ ۱۴۸ بخار قدرت و نیوتن متر متراور تولید ید.

خودرو یتلتی چه چهایی دارد رد

آپشن‌هایی مانند سیستم کنترل حرکت خودرو خودرو سراشیبی (HDC)، سیستم حرکتی حرکت خودرو درالایی (HAC)، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی خودرو (ESC)، دوربین ثبت‌کننده رانندگی ریا نندگی سرنشین، + یربگ + MSایش لحظه‌ای فشار باد تایرها (TPMS) ، نورفانروف پانورامیک میک دوربین عقب ، 36 درجه و بدون ید یدلید و استارت دکمه های دارد.

[ad_2]

Mara Gomez

کارشناس توییتر متعصب موسیقی. جنرال الکل ماون. علاقه مندان به تلویزیون

تماس با ما