بهترین هاست وردپرس

یای روده هم ما را چاق می کنند!


روآرو- در ورداورد علمی جدید دانش‌آموزان موفق به ساسایی مولکولی شدند که تات میکروبی کوچک درون روده ما را با علوم بدن بدن مرتبط می‌کند می‌کند. این یافته معناست که این ینات کوچک درادر هستند در این فرآیند باعث افزایش سطح می شوند

به بهارش فرارو رو «جونز، زیست نان دانشگاه موری موری در این ین» «: به فیزیک ما تاثیر ردارد.

نکته جالب در این یافته جدید این است که نشمندانشمندان می‌گویند که لاغری یا افزایش وزن از طریق انتشار همین یای یلف مسری نیز شد. افزایش اپیدمی پیشرفت در دوران مدرن با تغییر در یای روده ما همزمان می شود. اما چاقی با مشکلات سلامتی مرتبط با آن، از جمله بیماری های قلبی و بتابت، پیچیده پیچیده است که شامل بین ژن، محیط، رژیم غذایی یاا می شود. مطالعات نشان داده شده است ست درصد از متابولیک‌های متابولیک در گردش در را می‌توان با میکروبیوم آن‌ها ردیابی کرد، برابر این زیست شناس اینا موا را نگه داشتند.

موا مولکولی ن مام «دلتاوالروبتایین»درا در موش‌هایی که در معرض میکروب‌ها قرار دارند، ساسایی می‌کردند، اما در موش‌های بدون میکروبیوم که نان گروه کنترل شرایط بکر پرورش فتهافت و نگهداری می‌شدند نه. ستفا استفاده از کشتلولی، این تیم نان داد که سطح دلتاوالروبتایین «رنیتینارنیتین»را کاهش هش. یکی از نقش‌های کارنیتین بدن بدن نتقای انتقال مولکول‌های عبور به داخل میتوکندری – نیروگاه سلول‌های یا – است که در آنجا تا به عنوان انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد. میابرین زمانی که یای حاوی دلتاوالروبتایین با رژیم‌های غذایی چرب‌تر تغذیه می‌شوند، نمی‌توانند بدون کارنیتین کافی تجزیه و تحلیل به انرژی انرژی تبدیل شوند. فز فزا افزایش یافت و افزایش وزن در بیماران انباشته شد، اما موش‌هایی که رژیم غذایی عادی را کنترل کردند، سطح را ر حفظ کردند.

زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شده اند. برای از بین بردن جای آکنه، از بین بردن جای آکنه، خلاص شدن از شر جای آکنه، خلاص شدن از شر جای جوش، خلاص شدن از شر جای جوش، خلاص شدن از شر جای جوش اندرو نیش ،اتولوژیست دانشگاه اموری توضیح داد که، ازاعاکتریها احتمالاً دلتاوالروبتایین یین نسبت به سایرین تولید ید. این امر توضیح می‌دهد که مامل را با ترکیب میکروبیوم از رژیم غذایی ییایی گرفته‌اند، افرادی که آن‌ها آن‌ها زندگی می‌کنند می‌کنند و روهاروهایی که مصرف می‌کنند، نمی‌توانند باعث تغییر تغییر تغییر شوند.

یای روده هم ما را چاق می کنند!

جین فرگوسن، متخصص دانشگاه وندربیلت و از اعضای این تحقیق، اشاره می‌کند که دلتاوالروبتایین در غذا‌های رایج از جمله شیر شیر د دارد. او می‌گوید: “به همین همین‌لیل، دلتاوالروبتاین ممکن است مثبت و منفی بر متلامت داشته باشد.” برای آشنایی (به دست آوردن، به دست آوردن) با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است. او گفت: اما هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که باید در مورد نحوه انجام دلتاوالروبتاین در انسان ها باشد.» یجایج این در نشریه نشریه معتبر است متابولیسم طبیعت به چاپ رسیده است.

منبع: sciencealert

ترجمه: جرفی جرفی فرارو


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم