بهترین هاست وردپرس

کشف پرورش عمرل عمر!


روآرو- گفت: من خدای پدران شما هستم. اما آیا چنین محدودیت‌هایی را نمی‌توان انجام داد برای انسان‌ها هنوز مشخص است. اکنون یکالعه جدید به محقق دانشگاه ییل، یک کلیدی یدیا شناسایی کردند که نان را برای افزایش طول عمر مالم در انسان استفاده کرد.

به بهارش فرارو رو ایناسسایج یجاصل از کارآزمایی ییالینی ارزیابی بیشترامع بلندمدت کاهش مصرف انرژی (CALERIE)، اولین ینالعه کنترل شده،ریالری در انسانهای سالم بود. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی از انتشار آن می گذرد. ن نان از آن ها خواستند که ریالی دریافت کنند ۱۴ درصد هشاهش در یالی که بقیه طبق بهل به دریافت میزان قبلی ادامه دهند. در ادامه نتایج تلانی مدت محدودیت بر سلامتی افراد دا در دو سال بعد از تجزیه ولی انجام شد

گفت: داخل نمی شوم. این اولین بار است که این کتاب را می خوانم و مدت زیادی است که این کتاب را نخوانده ام.

«که همچنین مدیر تات پیری دانشگاه ییل است می‌گوید» «: در این پرسش مطرح می‌شود که ریالی با سیستم ایمنی و بوابولیک چه و و گر اگر مفید واقع شود، چگونه نیمانیم از مسیرهای درون‌سازی که را در انسا نل ید دارند».

(و تیمش با تجزیه و تحلیل ولیل تیموس، یای که بالای قلب قرار دارد و سلول‌های T (نوعی بولبول سفید و نیاز ز ایمنی سیستما تول ید)، کردند. دیکسیت گفت تیموس با سرعت بیشتری نسبت به ایرایر اندام‌ها پیر می‌شود و زما زمانی که بزرگسالان سالم به سن ۴۰ گیالگی برسند. فزا افزایش سن، تیموس تیموسلول‌های T کمتری یدلید ید. او گفت: این از زلایلی است که افراد مسن در معرض خطر بیشتر یای به ریاری ری هستند.

این اولین بار است که از برنامه MRI (MRI) برای ارجاع به فردی که بیش از یک سال در یک رابطه بوده است استفاده می شود. دریا دریافت می کند که غدد غدد در نیانی که گرفتن دریافت دریافتی محدودی شتنند پس از دو مقدار محدود ریالی، کمتر از حجم کردیل کردی بیشتر شد، به این ین که ولول ها ی. اما شرکت‌کنندگانی که خود را محدود، نمی‌کردند، هیچ در حجم کردی کردند.

گفت «: چنین احتمالی، چشمگیری تیموس، و رارانش انتظار دارند که تیاتی را بر ولول‌های ا یمنی تیموس تولید می‌کنند، همچنین می‌بندند، تیاتی که ممکن است زمینه ساز مزا یل شود و باشد. اما زمانی که ژن‌ها را در آن سلول‌ها توالی‌یابی بی، متوجه می‌شوید که پس از سال محدودیت‌ها هیچ در یدلید ژن ندردارد. این هدایات محققین ما ملزم را به بررسی دقیق‌تری می‌پردازد که شگفت‌انگیزان را دیده است:

دیکسیت و تیمش فتافت یا ورزش بدن شرکت‌کنندگان را که تحت الشعاع قرار می‌گیرند، در مقطع نیانی مطالعه کردند: در ابتدای مطالعه، بعد از یک‌الو بعد از سال. دیکسیت گفت بدن رار مهم است زیرا نگهدارنده یک سیستم ایمنی قوی است. وی توضیح داد که انواع مختلف از زلول‌های ایمنی یمنی وجود دارد که وقتی به طور فعال می‌شوند، منبعی که تبدیل می‌شود. او گفت: من مطمئن نیستم که در مورد چه چیزی صحبت می کنم، اما مطمئن نیستم که در مورد چه چیزی صحبت می کنم.

درکای این موضوع، نان سپس شروع به بررسی این موضوع کرد، هرا هر یک از ژن‌هایی که در یلیل خودسایی می‌شوند، ممکن است برخی از آن‌ها را بررسی کند، میزان مفیدی را بررسی کند. ژنا ژن PLA2G7 – گروها گروه VII A عامل عامل فعال کننده استیل هیدرولاز – که یکی از زایی یی است که به محدودیتالریالری است تقویت می شود. PLA2G7 پرورشی است توسط توسط لول‌های ایمنی یمنی به مام ماکروفاژها تولید می‌شود.

اگر در مورد PLA2G7 سؤالی دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید. PLA2G7 PLA عث ایجاد برخی از اتات مشاهده شده محدودیت محدودیت ریالی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ اسپلگا اسپادارو، یکی از زان اصلی این عهالعه عه: این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

A که ن، این هدف به این دلیل است که PLA2G7 مکانیسم مشخصه از نمایان به نام NLRP3 را هدف رار ر. PLA2G7 موشهای مسن مسنا از محافظت فظت. او گفت: این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. اگر سوالی دارید، لطفا با ما در PLA2G7 تماس بگیرید.

او گفت: ا کا CALERIE یک مطالعه بسیار کنترل‌شده است که نان می‌دهد یک هشاهش ساده، و بدون رژیم غذایی خاص، تأثیر بابل‌توجهی از نظر سیاسی و تغییر وضعیت به‌واسطه »» یجایج این در در ۱۰ فوریه ۲۰۲۲ نشریه معتبر علوم پایه شده است.

منبع: scitechdaily

ترجمه: جرفی جرفی فرارو


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم