بهترین هاست وردپرس

کشف عامل زلزله‌های مهیب پناپن پن کوه زیرزمینی زیرزمینی!


روآرو- یک توده سنگ به اندازه کوه که قبلاً در سو حاحل جنوب پناپن کشف شده بود،،، در حال حاضر نان جدی‌ترین حملات زلزله‌های بسیار بزرگ این گونه مطرح شده است.

به بهارش فرارو رو اولین اطلاعات این ییایی که با نام پلوتون کومانو پلوتون کومانو ، در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. این ً بزرگ احتمالاً به دلیل نفوذ به مذاب است که سنگ‌ها نیز به خود جذب می‌شوند و سپس سرد در زمان ایجاد شده است. اکنون تحقیقات جدید نشان می دهد، انرژی تکتونیکی ناشی از زازله‌ها ممکن است به چندین مورد در امتداد آن منحرف شود. این می‌تواند به کمک کند تا زمین‌های عظیم را تحت تأثیر قرار دهد.

«یرایرا، ژئوفیزیکدان آژانس علوم دریایی و زمینی پناپن،،: این نداند اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار عموم مردم پناپن قرار می دهد تا برای زلزله بزرگ بعدی دهاد باشد. »

نانشمندان با ریاری لرزه‌ای که این چگ یالی متفاوتی نسبت به سنگ‌سنگ اطراف در هیاهیه فرورانش دارد. نانکای ردارد. این یای است که در امتداد آن یک زیر لبه‌های دیگری نیز حرکتی است که فزای افزایش زلزله‌های فعالیت آتشفشانی همراه است. شبیه‌سا شبیه‌سازی‌های عددی کمک کرد تا مشخص شود که در این،، بخش پلوتونیک اوتونیک، اما میزان واقعی آن ناشناخته باقی مانده است. انکا ستفاده از زاده‌های لرزه‌های ۲۰ ساله از ناحیه فرورانش Nankai، تیمی از زان کل پلوتون کومانو را کرده‌اری کرده‌اند.

لرزه‌ها و لرزش‌ها، در حال حاضر که مخرب هستند، الگوهای بسیار دقیقی نیز یای علم ایجاد د. زا از نقطه مبدا خود را به بیرون، در رها می‌شوند به اطراف ف. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. این اولین بار است که این کتاب را می خوانم و اولین بار نیست که این کتاب را می خوانم.

Ano Kumano Pluton در نقشه بعدی بعدی که به یک برآمدگی قرمز می‌رسد

Ank از داده‌هایی که تیم در منطقه فرورانش Nankai گردآوری کرد، به برر ابررایانه LoneStar5 در درانشگاه تگزاس برده شد تا یک مدل بصیرت نمای بالا از توده یدلید ید. این نقشه جدید به شگفت انگیزی، ویژگی هایی را نشان داد که قبلاً ندیده بود. این مدل نشان می‌دهد که وزنش می‌تواند باشد که زمین را تحت فشار قرار دهد، کمی به آن برسد، اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

از ییایی که وتونلوتون کومانو بسیار متراکم و صلب است، احتمالاً در فعالیتهای زمین ساخت ایفا می‌کند. برای خلاص شدن از شر بهم ریختگی باید خلاص شوید. توجه به اینكه اینكهال‌های فرورانش به تغییرات ساختاری بسیار حساس هستند، احتمالاً پلوتون وتون عمیقی بر روی و والیته‌های زمین ختیاختی منطقه ردارد. اینا ر است که این زمینه را کشف کند که زمینه ساز تحقیقات کاملی در مورد اختراعات باشد که ممکن است در مناطق ایرایر فرورانش پنهان شده شانداشن باشد.

کشف عامل زلزله‌های مهیب پناپن پن  کوه زیرزمینی زیرزمینی!

فلف، نان انستیتوی دانشگاه تگزاس، «: انتظار شگفتی‌های شگفتی‌هایی باشیم.» یجایج این در نشریه نشریه معتبر است ژئوفیزیک طبیعت شده است.

منبع: sciencealert

ترجمه: جرفی جرفی فرارو


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم