بهترین هاست وردپرس

چگونه فکر به، زندگی شادتر می‌کند می‌کند


روآرو- لحظه های خود را در ۱۰ سال آینده تصور کنید. بسته به سنی که ریدارید ممکن است چند رار موی سفید و چین چروک بیشتر شتهاشته باشید و به امید تغییراتی در شرایط مادی خود ب شیداشید باشید. اما آیا کسی که شما را می‌کنید، شبیه خود امروزِ امروزیاست نا با خودِ آینده‌تان احساس غریبی می‌کنید زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند.

به گزارش فرارو به زل از ز بی ؛ سی سی برخی از افراد نسبت به خودِ نان حس روشنی رنگارندند که بسیار نزدیک به این وضعیت هستند. این افراد نسبت به بهل‌شان مسئولیت‌پذیرتر هستند و به رشارشان با نان اخلاقی‌تر قی‌ترل می‌کنند. مشتا مشتاقند رفتارهایی را انجام دهند که زندگی را پیش‌رو یای آن‌ها آسان‌تر کنند.

اما خیلی از افراد با تصور کردن خودِ نان به نان نلسلی از خودِ امروزشان مشکل دارند. اینافرا د نسبت به رهارهایشان نلیت پذیری کمتری رنگارند. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

معمولاً می‌توانید در آینده به عنوان رابطه فکر کنید که باید آن را پرورش دهید. نهانه، برای تقویت حس یلی و دلسوزی برای فردی که در آینده هیداهید استراتژی‌های ساده‌ای وجود دارد که نتایج مثبتی از متلامت، دیادی و امنیت یا ها دارد.

ریشه های یلسفی

اما و الهامِ تحقیقات روان‌شناختی بعدی خیر خودِ آینده می‌توانم در یای فیلسوفانی، چون جوزف تاتلِر (Joseph Butler) در هجدهم ی فتافت. تا تلر در سال ۱۷۳۶ نوشته است «: است ست سر یک غریبهید.»

اِرِه تئوری توسط دِرِک رفیتارفیت (Derek Parfit) فیلسوف بریتانیایی گسترش فتافت و از آن عاع ع. هار پارفیت توجه محقق جوانی به نام مل هِرشفیلد (Hal Hershfield) را به ج بلب ب. این است که استادیار داوری برای تصمیم گیری ریاری و روانشناسی در نشریه کالیفرنیا، لس‌آنجلس است «:” این یک ایده‌ی قانع‌کننده بود. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار نیست که کتابی در این زمینه می خوانم.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. تصاویر ساده‌ای ترسیم کرد ویاوی دو جفت یرهایره که هر یک یایانگر خود در حال حاضر و آینده بود. بایره‌ها با درجات از هم‌پوشانی ترسیم شده‌اند، نان باید تشخیص داده شود کدام جفت یرهای یره بهترین شکل میزان شباهت و ارتباطی که آن‌ها با خودان توصیف آینده آینده‌ال سال است.
رار هرشفیلد از زای دایره که نشانگر خود وجود دارد و آینده است. (منبع: هَل هرشفیلد منتشر شده در درامه قضاوت و تصمیم گیری، ۲۰۰۹)

دلد پس از آن شرکت‌کنندگان را با برنامه‌ریزی‌های مختلف مقایسه‌ی مالی. در یک یشایش، ریوهاریوهای انتخابی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرند که بر اساس آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. به طوری که انتظار می‌رفت شرکت‌کنندگانی که نسبت به آینده احساس می‌کنند بیشتر به صبر بر یای بزرگ‌تر شتن‌داشتند.

برای خلاص شدن از شر بهم ریختگی باید خلاص شوید و باید از شر آن خلاص شوید. به‌طوری که انتظار می‌رفت آن فتافت است که هر قدر شرکت‌کنندگان با خود نان ارتباط را بیشتر احساس می‌کنند پول یای پس‌انداز می‌کنند.

بازگشت به آینده آینده

هرشفیلد در تحقیقات خود این را در بسیاری از حوزه های زندگی بررسی کرد. یای نمونه، در درال ۲۰۱۸ او را که حس همخوانی با خودِ آینده‌ی مردم دریافت کرد، پیشگوی‌های ورزشی و تندرستی آن‌ها رهاشد. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی است که کتابی در این زمینه نخوانده ام.

گفت: داخل نمی شوم. عقیده‌ی عقیده‌ی دلد ««« د د «« «گه‌گه»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»

دلد در سال ۲۰۲۰ تایید کرد که کهانایی یا عدم توانایی یک فرد را در خود شاش می‌تواند بلندمدتی روی متیلامتی و خوشبختی داشته باشد. او گفت:

از مهم‌تر مهم‌تر، این نتیجه حتی زم نیانی است که سلامت اولیه‌ی شرکت‌ها را کنترل می‌کنند. و به آنها گفت: چرا مضطرب هستید؟ در عوض، نظر محتمل است که بیشتر در انتهای این نتیجه انایشی ما را رها می‌کند، مواردی مانند پس‌اندازی مالی و افزایش میزان رحت‌تریا هما هستند.

زانداز ز

چگونه فکر به، زندگی شادتر می‌کند می‌کنداگر کسی نباید، اجازه دهید دوباره این کار را انجام دهد.

مگان مِیِر (Meghan Meyer) استار رالج دارتماوث در ایرایر، دولت ایالات متحده به طور مداوم از شرکت‌کنندگان نالۀ خود استاست همپوشانی تسلسل با خود آینده‌شان را در طعاطع نیل بزنند. در این آزمایش‌ها، شرکت‌کنندگان باید با کنترل کردن نیانی دو تیره‌ای که رار شبیه ایش‌هایش‌های هرشفیلد بود، یکی از خود فعلی و خود آینده‌شان را تخمین بزنند. این کار را چندین بار تکرار کردند در یالی که را در ۳ هاه، ۶ هاه، ۹ ها و یک آیندهال تصور می‌کردند.

او به آنها گفت: چرا آن زن را اذیت می کنید؟

یجابق با نتایج هرشفیلد د مِیِر نیز فتافت است که تصور کلیِ یِان از خود نان به سرعت از کلی آن‌ها در حال حاضر صاصله گرفت و احساس عدم اتصال زیا در مقطع. این حال جالب اینجاست که این یک زمان بعدی با نظر گرفتن طاط به وضعیت بتابت بت. به این ترتیب، تفاوت اندکی میان نه ماه و یک وجود وجود دارد و ما می‌توانیم بزنیم اگر نقطه‌ای دورتر را هم در عهالعه گنجانده بودیم همین به دست می‌آمد. مِیِر اظهار می‌کند که آن‌ها نسبت به خود در حال «مبهم‌تر» بودند و تات دشتند.

این موضوع نتایج اسکن‌های ام‌آرآی کارکردی نیز منعکس منعکس‌شده در ین اینا شواهد جالبی بود کی آمد از این که در عصبی هنگ مام فکر کنید به آینده‌م نان واقعاً به وتی وتی وتی. از شرکت‌کنندگان علاوه بر در نظر گرفتن در مقاطع مختلف در آینده به یک غریبه فکر می‌کنند آنا مرکلِ سیاستمدار.

پیشروی پیشروی شرکت‌کنندگان در طول جدول شادوانی – تصور کردن نان در شش هاه آینده – فعالیت‌های مغز مربوط به نان نان به کنش‌کنش در افکار سیاستمدار ر. : این موضوع با این ایده‌ی یده یلفی فیازگاره که رفتار شما را با خود آینده‌ای دورتون شبیه رار با یه.»
چگونه فکر به، زندگی شادتر می‌کند می‌کندگتی ایماژ)

ییایی که ایکاش می‌دانستم

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

تات هرشفیلد چند پیشنهاد پیشنهاد ئه. در یک سری از آزمایشات، شرکت‌کنندگان با آواتارهای شخصی وارد یک محیط زیستی شدند که ظاهر آن‌ها را گیالگی کردند. گفت: داخل نمی شوم. برای اولین بار بعد از مدت ها در ایالات متحده به دنیا آمدم و بزرگ شدم.

گفت: داخل نمی شوم. گفت: داخل نمی شوم.

تالعات هرشفیلد نشان می دهد که این تمرین رار زمانی است که افراد صرفاً ورزش می کنند یای بعد از آن بالا برده می شود، نشانه هایی از این تغییر گرفتن گرفتن گرفتن گرفتن است. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند.

نان که ممکن است انتظار داشته باشید، هرشفیلد داتش را در زندگی هم عام اعمال می کند. گفت: داخل نمی شوم. او و: «سعی می‌کنم به این فکر کنم که آیا خود آینده‌ای من به خودم رار می‌کنم افتخار می‌کنم».

فرمود: ندیشی اندیشی خو هید.

بی بی سی: بی بی سی


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم