بهترین هاست وردپرس

(ویراویر) کشتی شده «سر ارنست شاکلتون» پس از ۱۰۷ سال پیدا شدثاث دریایی ییالکلند اعلام کرد که یای کشتی رنست ارنست شاکلتون صد سال پس از مرگ در دراحل قطب جنوب شده است.

رشارش فرارو، اندورنس به پایداری در سال ۱۹۱۵ در نان ماموریتی سلطنتی بعد از برخورد با توده‌های یخ غرق و تونلتون تون همراهانش با پا یا دها قا. ۲۲اه گذشته کشتی اکسپدیشن Endurance22 از کیپ وناون آفریقای جنوبی یای یافتن مکان آن حرکت.

کشتی اندورنس عمق عمق ۳۰۰۸ و ًاً چهار مایلی موقعیتی در ابتدا توسط کاپیتان کشتی ، نکانک ورسلی ثبت شده پید پیدا شد.

کسپدیشن نان شیرز ، رهبر کسپدیشن کسدیشن ، گفت: کسپدیشن Endurance22 به هدف رسیده است ست ست. ا با کشف اندورنس تاریخ قطبی را ساختیم و چالش برانگیزترین جستجوی کشتی کشتی غرق در نان را با موفقیت به یایان رساندیم.

فزود افزود: علاوه بر این، ما تحقیقات علمی مهم درا در بخشی از جهان انجام داده ایم به طور مستقیم بر آب هوا و محیط جه نیانی تاثیر ردارد. Endurance 22 Endabقه را با پخش از زاخل کشتی اجرا کرده‌ایم که نس ‌هل‌های جدید از سراسر جهان اجازه می‌دهد با Enda Endurance22 آشنا شوند از قطبیاستا نها نگیزا.

اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

دن اسنو، ریخداریخ‌دان و مجری برنامه‌های تلویزیونی، که این کشتی در وضعیت نگیزیانگیزی قرار دارد. او در نوشت: لاشه غرق غرق منسجم منسجم ست ست و در وضعیت حفظ شده ست ست. تخت دریای قطب جنوب هیچ گونه میکروارگانیسم چوب‌خوار ندارد، آب فیتافیت آب مقطر دا دارد. توا نستیمانستیم از کشتی کیفیت فوق العاده دهالا فیلم برداری ری.

تیر و تخته‌های کشتی با آن که فرسوده شده است، هم وص است و مام کشتی به دیدن نمای روی بدنه دیده می‌شود.

سِر ارنست هنری تونلتون کاوشگر جنوبگان اهل ایرلند بود که سه نماینده اکتشافی بریتانیا در سرزمین جنوبی را هدایت کرد. وی یکی از عشق سرشناس و مهم درای بود که به مام دوران قهرمانانه اکتشاف جنوبگان می‌شود ساخت. وی در سال ۱۹۲۱ طی سفر اکتشافی شکلتون تون روت به سرزمین بازگشت ولی در نیانی کشتی وی در جزیره یای جنوبی لنگر انداخته بود، بر اثر ثرله هلبی بی. شکلتون را به درخواست همسرش در همانجا به کاک ک.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم