بهترین هاست وردپرس

(ویراویر) هاچ بک جدید نیس نان با الهام از زلم م!


روآرو- ازی ژاپنی نیسان در همین اواخر از یک چاچ بک محدود و یای با نام بود نیسان جوک کیرو این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. نیسان میکرا کیرو ییایی کرده است.

به بهارش فرارو رو جوک کیرو دان دا ه ستار یا ر ست ست ست ست ست ه ه ه ه ه ه ین ین د نسخه‌های Kiiro به عنوان یک مشارکت تبلیغاتی با جدیدترین ملم بتمن تولید می‌کند و در یالی است که نهای بتمن را ندارند، چندگانه به وجود نمی‌آیند.

نیسان جوک کیرو

Juke Kiiro نسخه گرافیک Kiiro ستون ستون C و جزئی تات زرد رنگ ج ولو و ولو و سپر نانل‌های جانبی است. این خودرو همچنینارای رنگ بدنه اکو کواکستری و عقب عقب ست ست روی ی یای آلیاژی ۱۷ اینچی مشکی براق قرار ر. یک خط منحنی رادیکال از روی قسمت قسمتلوی ویاپوت میکرا کیرو زاز پس از گرفتن یک ستون اول، بهل بالارونده به انتهای خودرو امتداد می‌یابد. این به جل جالب توجهی به این ایناچ بک کوچک هریاهری تهاجمی می دهد و حس یک شیناشین رالی را به بیننده و واننده نندهل می کند. Kelaf Juke Kiiro، میکرا کیرو در قسمت ولو، از نظر آیرودینامیکی قوس متقارن تری را عرضه می کند و امتداد قوس ازاد قوس شیناپوت کاشین یک دست می رسد. یاغ‌های اصلی میکرا کیرو به شدت جمیاجمی و بزرگ است که از ماشین تا وسط امتداد می‌بندد. جلو پنجره خودو نیز حیاحی شده است تا نشان نیسان در وسط وسط به دیده شود.

Cent سطح سطح تریم Acenta، میکرا کیرو دارای پک ویژن نان به صورت استاندارد است که مامل سنسورهای پارک عقب، سیستم رار و تهویه‌های خودکار اضافی است. کیای داخلی آن یای خاص فرد فرد فرد Juke Kiiro را ندارد، برابراین ین، مخصوص Kiro نشان Kiiro وجود ردارد. To connect with C ینچی ینچی ز C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

را تغییری در نه‌آنه‌ای وجود ندارد و میکرا کیرو نان موتور ۳ ندرلندر ندر. سنتابرین این پیشرانه باید ارقام بازده سوخت بهیابهی را به Acenta که ۴.۴ mpg ۱۲۱ ۱۲۱g / km CO2 مدیریت می‌کند، بدهد. Micra Kiiro نیز اعلام شده است که نسخه آن آن از پوند نسخه خودکار آن از پوند شروع شروع است.

(ویراویر) هاچ بک جدید نیس نان با الهام از زلم م!

(ویراویر) هاچ بک جدید نیس نان با الهام از زلم م!

(ویراویر) هاچ بک جدید نیس نان با الهام از زلم م!

(ویراویر) هاچ بک جدید نیس نان با الهام از زلم م!

(ویراویر) هاچ بک جدید نیس نان با الهام از زلم م!

منبع: autoexpress

ترجمه: جرفی جرفی فرارو


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم