بهترین هاست وردپرس

(ویدئو) شاه کبرا مشهورترین مارگیر جهان را گزیدیک مار گیر معروف هندی پس از گزیده شدن از زاحیه ران توسط یک هاه کبرای ی متری در رستارستان تختی شده است.

به گزارش فرارو، واوا سورش، ۴۸ ۴۸اله در ایالت تالا روز دوشنبه در درال گرفتن شاه کبرا بود که شد.

ویدئوی نمی‌دهنده‌ها می‌دهند که توسط یکی از افراد محلی شده است، لحظه‌ای را نشان می‌دهد سوروش سعی ما را در یک کیسه و پس از آن از قوس‌های قوس‌های فراوا نا را نشان می‌دهد.

به طور ورنکردنیاورنکردنی، او قبل از اینکه بیهوش شده بیم رستارستان منتقل شود، رار را وارد کیسه کیسه کرد. اوی‌های موجود بخشاقبت‌های ویژه بستری است.

این رگیرگیر در ابتدا به یک کالج پزشکی در یایام منتقل شد و در آنجا مورد حمله هلبی بیلبی بی قرار گرفت. نان پس از اینکه متوجه شدند قلب او تنها ۲۰ درصد نان طبیعی خود را دارند، نگه دارند او را برای درمان تخصصی به رستارستان منتق کنند یایام منتقل کنند. او یک شب در آنجا بستری شد و نان سه سه شنبه شده است.

نان تایمز گزارش داد که مارگیر هنوز بیهوش است و مراقبت‌های ویژه است، اما نفس می‌کشد. نان هشدار دادند که مدتی طول می‌کشد ثرا تمام زهر رار شود و نان گفت که سورشا سورش بهبودی کامل پیدا می‌کند خیرا خیر.

سورش در طول دو زندگی زندگی یای خود ادعا می کند، کهاران مار را گرفته و صدها بار گزیده ست است.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

یانواده‌های در روستای کوریچی روز روز با سورش ساس گرفته و رشارش کردند که رار کبرا نزدیکی سوله خانه آن‌ها خوابیده است. سورش به نوانواده بود که کاری است اما پیشنهاد داد که اگر خزنده بود روز دوشنبه دوشنبه بود. او بعد از ساعت ۱۶ دوشنبه به پایان رسید و این اتفاق تلخ برایش رخ داد.

انگشتاش ره راست به بهلیل نیش ریاری که در سال ۲۰۰۵ او را گزید از کار افتاد. در سال ۲۰۲۰، یک هفته را در یک بخش قبت‌های ویژه در شهر نان‌تاپورام پس از یک افعی نداند.

هاه کبرا یک مار بسیار سمی است که یک با استفاده از زان‌های نیش‌ها به فک بالای یی می‌کند می‌کند. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. یک شاه کبرا با غدد سمیامل و زمان کافی برای استقرار آن‌ها می‌تواند نوروتوکسین فیافی را در یک نیش تزریق کند یای مرگ ۲۰ نفر یا یک فیل بزرگ فیافی ا ست.

این سم هما به اعصاب و مغز حمله می‌کند، اهیچه‌هایی که چشم‌ها و نان قلب را کنترل می‌کنند، معمولاً معمولاً ۳۰ دقیقه به ایست قلبی یا خفگی می‌شود.

درما درمان معرفی شده تزریق دزهرادزهر در درل نیش اولیه در زم نیست ممکن است. من مطمئن نیستم که آیا آن شد شد شد شد د شد ن شد شد د شد د


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم