بهترین هاست وردپرس

(ویدئو) زایمان در میان ناجم روسیه روسیه “ما در جهنم واقعی میکنیم میکنیم”


یای بسیاری از زنان در مردان، حمله مرگبار روسیه نیانی رخ داد که در حال حاضر برای آوردن زندگی به جه نان بودند. الان در یک منطقه جنگی ایمامان ن.

به گزارش فرارو در یای منتشر شده از زای اجتماعی مردم، زیرزمینی دیده می‌شود می‌شود که آن را از بیم نیروی هوایی ارتش روسیه، بخش یمایمان برپا کرده است.

شنکلنا شنکار، یک زن زن مامله در اینباره گفت: می‌دانم که نمی‌توانم بمانم، رمارم تلاشم را می‌کنم. ولی وحشتن وحشتناکی است. عما عملا در جهنم میکنیم میکنیم. من هرگز نمی‌کردم که در قرن بیست و یکم در یک کشور اروپایی، این اتفاق ق.

او بهاه خیلی از والدین منتظر و زهازه وارد در باب یک یشگایشگاه اقامت دارد.

رار ساعت 5 صبح روز قبل، اولین روز حمله های روسی به کشور، صدای یک حمله از خواب بیدار ر.

او گفت: من انفجار و فریاد زنان را شنیدم. جنگ شروع شد و من نمی‌تو نستمانستم باور ور. فکر می‌کردم این یک کابوس است. اما این همان چیزی است که هست. اینگونه میکنیم میکنیم.

همچنین در آن روز ، ادر دیگری به مام یولا به نان بیمارستان ن. رار روز بعد از او به ما مارک به دنیا آورد.

او به رویترز گفت: اینجا اینجا امن من. بهترین جهل جهان. ن رکنارکنان اینجا کار می‌کنند و وا به بسیا رار افتخار ر.

دیمیترو گوسیف، رئیس یشگاه هم هم تیم تیم تیم او از زمان آغاز حمله به قانون، نهانه روز رار ر. اکثر کثرارکنان او و هفته است ست رستارستان را ترک ند اند.

گفت: حدود ۷۰ ۷۰ درصد در اینجا می‌مانند. بها به نوبت در محل کار ر.

گوسیف گفت که وضعیت او نسبتاً یکسان است مگر زمانی که خطر نزدیک شود. وقتی آژیر هله هوایی به صدا درمی ، ، ، باید به هگاهگاه هل شوند می شوند و این حرکت باید به سرعت انجام شود.

گفتار گفت: من زنانی را دیدم دقیقاً در اینجا، در یک زیرزمین، ایمامان می‌کنند؛ می‌کنند. و همه آن‌ها در آنجا بودند، زیرا برای مثال سزارین شده بودند، و یای آژیر خطری برای رسیدن به پایین بیایند، این وحشتناک است. این تجربه کیاکی است.

دکتر دیسلادیسلاو برستویوی ، متخصص نان و زایمان در بیمارستان دولتی شماره 5 کی یف رشنبهارشنبه رشنبه بی بی س س نیوز ین دین دین دین دین دین ی ی ی ست ست ح

گفت: از آن‌ها در بیمارستان تنها می‌مانند، همسرا همسران آن‌ها در ظتاظت از شهر نقش‌آفرینی نقش دارند. در حالی که برخی دیگر نمی‌توانند بیم بیمارستان ن.

علیرغم همه اینها، تیم او وا موفقیت بیش از صد داد را در این به آورد آورد. وجود دارد:

وی گفت که رستارستان‌های دیگر دراسر مردم با تعداد زیادی تلفات ناشی از تهاجم دست و پنجه نرم‌افزار می‌کنند به این معنی که بعاب آن‌ها به کَهشاهش می‌شود.

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم