نیانی: شاید به خاطر امیکرون در بقابقات کشوری کم آوردم آوردم :: ورزش ورزش

[ad_1]

خبر خبر: 1811591 |
01 اسفند 1400 ساعت 09:10 |
777 زدیدزدید |

0
هاه

کشتی گرفتن در جام یاشاردوغو ردوغوایم خوب است

گفت: داخل نمی شوم.

رش گزارش “ورزش سه” و به نقل از ، ، امیرمحمد یزدانی نی مورد حضور در مام یاشاردوغوی ترکیه در اسفند سپنداه اظهار داشت: این محک محک رسمی من بعد از رابقات قهرما ن ن ن ن انان زیادی قرار است در شاشاردوغو کشتی بگیرید و امیدوارم برای من تجربه خوبی بشود.

اگر می‌خواهید با تکنیک‌های امروزی که از مدیتیشن متعالی آمده است آشنا شوید: از نظر بدنی سرحال بودم اما روی تشک از نظر دیدگاهی دیدی و تاثیر همین ریاری ری.

نیانی در مورد اینکه تستیش پیش از شرکت در نان کشور ابتدا مثبت شد، گفت:

وزنایب‌قهرمان وزن 65 وزن وگرمان در سال 2021 در ارزیابی خود وزن وزن جدید کرد: من فکر خی یلی ی باشید ولی اینطور ینطور. به نظرم امسال می‌توانم در این هم حباحب دوبنده تیمی به نیانی 2022 بروم. البته حریفان خیلی خوبی رمارم رام همه به هم هستیم، یداید تلاش نجادی انجام داد. هر کس بیشتر بکشد، حباحب دوبنده تیم یلی یاهد هد. امیدوارم در جام تختی که هله ه چرخه چرخه می شود، ای خوبی بگیرم. احتمال اینکه مرحا مرحله نهایی انتخابی تیم تیمی ی 70 کیلو هم بشود وجود ردارد، بنابراین مسابقه مهمی است.

اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. درابقه‌های که رنکینگ هم در کی کی 70 کیلویی دارد و هم در ایران اوزانش قرار دارد کشتی‌گیران خوب و مدعی مدعی این شرکت است.

[ad_2]

Heidi Avery

پنکه تی وی جنرال. کارآفرین. پیشگام زامبی مغرور. تحلیلگر. خالق شیطانی متعصب توییتر.

تماس با ما