نفسگیرل نفسگیر استقلال و پرسپولیس یس ۲۲ روز

[ad_1]

گفت: داخل نمی شوم. باتیابتی که در اسفندماه به اوج خود هداهد.

در این پنج هفته از رقابت‌های لیگ به انجام می‌رسد و ۱۵ امتیاز توزیع می‌شود. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند. احتمالا تیمی که در این یک امتیاز امتیاز را جمع آوری کند کند توجه به جدال رو در رویی که بی‌هابی‌ها خواهند داشت قدم ندیلندی در هاه قهرمانی شتافته باشد.

در این پنج هفته هر ۲ تیم رها‌های آسیب‌های پیش روی خود راندارند. البته کار آبی‌های پایتخت به ست ست است. اگردان فرهاد مجیدی فقط یک رار از تهران بیرون می‌روند و تیم یحیی یاد سه بار پایتخت را ترک کند و به یای سیرجان، دادان و مسجدسلیمان ن. نان سه بازی با تیم های نیمه بالا دارند و نان باید چهار مسابقه با تیم های نیمه برتر جدول برگزار شود.

یارهای استقلال در پنج هفته رو به ترتیب است:

(میزبان)، نساجی مازندران (میهمان)، گل‌گهر سیرجان (میزبان)، صنعت نفت دادان (میزبان) و یسلیس (میهمان)

بدون جدال با گل گهران سخت‌ترین آزمون داد مجیدی در این ینارها پس از شهرآورد یتختتخت است. مجیدی ند دلخوش به این باشد که در مقابل شاگردان قلعه‌نویی میزبان بود و همیشه در نان قبوله آن‌ها را شکست دهد. رار با نساجی در مشهد مشهد خ یالی از چالش ش. زی با فجر و نفت در دیادی می‌تواند بازی‌هایی باشد که استقلال به چیزی جز برد می‌کند کند. نکته عجیب این است که رفت ستق استقلال هیچ یک از این ین در رار دیدار دیگر به ویوی پنج رضایت داد تا مجموع امتیازات استقلال در رفت از این رار ۱۵ امتیاز ممکنش، هفت امتیاز باشد.

یارهای پرسپولیس در پنج هفته پیش ترتیب اترتیب:

گل‌گهر سیرجان (میهمان)، مس رفسنجان (میزبان)، صنعت نفت دادان (میهمان)، نفت یملیمان (میهمان)، استقلال (میزبان)

من مطمئن نیستم که چه کار کنم، اما مطمئن نیستم که چه باید بکنم. در خانه گل‌گهر به نان بروند و سپس در آزادی از محمد محمد و پسرانش پذیرایی یی.

البته آمار کلی یلیس جدال با تیم‌های کرمانی خوب است. ۲ زیازی متوالی در استان خوزستان مقابل صنعت نفت نفت نفت لیمان نمی‌تواند بازی‌های بسیار سختی باشد. البته ملیرضا نباید از کنار رام صوریان ن.

او در یای اخیر نتایج درخشانی کسب کرده و نیست در نهان مانند استقلال ، یقه یسلیس یسا هم می شود. نان در دور رفت از این پنج زیازی به ۹ امتیاز دست پیدا کردند تا نمایشی بهتر نسبت به د خود شتهشته باشند. اما نباید فراموش کرد که در رفت پرسپولیس چهار بازی را در نان برگزار و استقلال فقط 2 رار در تهران به فاف فاش رفت و حالا ماجرا برعکس است.

دیدید از ۱۵ امتیاز پیش رو چه چهار امتیاز به استقلال و چه داد به پرسپولیس یساهد هد. شکی نیست که نان عطش بیشتر یا پیروزی باید داشته باشد چرا که سه امتیاز از عقب‌ترا عقب‌تر هستند. به هر نحوی که به اسفندماهی جذاب، رار و شیهاشیه فکر هیم.

[ad_2]

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

تماس با ما