نان بوکسورهای نوجوان و نان ایران – سه ورزش

[ad_1]

خبر خبر: 1813258 |
10 اسفند 1400 ساعت 20:02 |
37 زدیدزدید |

0
هاه

.ابقات قهرمانی نیا

چهار نوع مختلف کتاب وجود دارد که می توان از آنها برای ایجاد یک تصویر جدید استفاده کرد.

گفت داخل نمی شوم بخش نانان و جوانان نابل رقیبان خود را به خو هندهند هند.

گفت: داخل نمی شوم.

این بوکسورهای نوجوان:

مهدی ظمیاظمی در وزن ۴۸ وگرملوگرم وگرم در دور نخست مصاف “جاستین گارسرو والرو” از فیلیپین خواهد هد. او صورت برتری «اَ «دانیاروف تمیرخان» از نان مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۵۷ وگرملوگرم، میلاد فلاحی در مبارزه اول به فاف «فاروخ تولاگانف» از ازبکستان می‌رود و در صورت پیروزی برنده‌ها رار هند و عراق پیکار می‌کند.

یلی اکبر کبراحمدی نماینده وزن، ۶۳لوگرم وگرمان ابتدا با «دالانتای» از زلستان پیکار خواهد داشت. بناینده بوکس ایران در صورت در این مبارزه با برنده رهارهای ازبکستان – لبنان و تاجیکستان مبارزه خواهند هد.

موسویلیرضا موسوی در رقابت‌های وزن ۶۶ وگرملوگرم، در هله نخست «فوتانت آیامرام» از تایلند مبارزه می‌کند و در مصفای بوکسور اردن خواهد داشت.

در وزن ۷۰ وگرملوگرم، امیرمحمد خزائی در مرحله ه با «جسکون» ز هند رزهارزه خواهد کرد و در پیروزی حریف راراردن و قرقیزستان خواهد کرد.

مام استکی وزن ۸۰ ۸۰ وگرملوگرم وگرمان در به فاف «راخمونجون قدیروف» ازبکستان خواهد داشت. اینده کشورمان در صورت صورت به مصاف برنده دیدارهای عراق – قزاقستان با تاجیکستان خواهد هد.

در وزن کی+، امیر اسماعیلی در دور نخست «اِ «ازودبکالیف» ازبکستان مبارزه می‌کند و در صورت برتری برنده دیدار نمایندگان قرقیزستان و هند هد.

ان بوکسورهای تیم جوانان:

بیگیا بیگی بوکسور وزن ۵۴لوگرم کشورمان در دور نخست نخست وزیری کوزای السود از فلسطین مبارزه می‌کند و در صورت برتری حریف برنده رار نمایندگان ایمن و خو خواهد هد.

در بت‌هابت‌های وزن ۵۷ وگرملوگرم، علی اصغر افشاری در دور نخست ماندن خواهد داشت و در دور بعد با برنده رار قزاقستان و تاجیکستان مبارزه می‌کند. افشاری در رقابت‌های دوره گذشته قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال شده بود.

امیرعباس کبودوند در ۶۰ ۶۰ وگرملوگرم مرحله نخست زندگی خواهد داشت. اینده کشورمان در دور ب با برنده دیدار اردن و ازبکستان مبارزه خواهد کرد.

محمد پارسی نماینده وزن ۵. او درله ه ها برنده دیدار هند و اردن به رزهارزه خواهد پرداخت.

در وزن ۶۷ وگرملوگرم، سینا مرتضوی در نخست نخست خانه خواهد کرد در هه هه به فاف برنده دیدار بوکسورهایی از قزاقستان و سوریه هداهد هد.

ابوالفضل دانا بوکسور وزن ۸۰ وگرملوگرم جوانان ایران نیز در دور اول با راکی ​​چائوداری از هند هند رزهارزه خواهد داشت. درانا در صورت صورت برتری فاف برنده دیدار بوکسورهایی از ازبکستان و نان خواهد داشت.

یایت تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان بوکس ایران برعهده رضا مهدی‌پور به نان سرپرست، سپهوندی ط ط وتیلوتی وتی وتی وتی عنو عنو نان مربی است. در این مسابقات مهدی شفیعی شفیعی نیز تیم تیمان خواهد هد.

محمد آبی آبیاور کشور یان نیز در این ینابقات قضاوت خواهد کرد.

[ad_2]

Warren Richardson

پیشگام رسانه های اجتماعی. تنظیم کننده. معتاد زامبی برنده جایزه. دردسر ساز. مستعد حملات بی تفاوتی.

تماس با ما