نان اعلام نتایج آزمون استخدامی مشخص شد

[ad_1]

هاشگاه خبرنگاران نان: بیان زمازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج هشتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی دهه اول بهمن ۹۹ اعلام شد.

گفت داخل نمی شوم استخدام ۳۸ هزار و ۱۸۴ ۱۸۴ نفر در نوبت رار ر.

او با بیان اینکه این ین در ۱۸۹ و ۲ رار و ۷۳۰ حوزه رار شد، بیان کرد: امروز (جمعه دوازدهم دی) نیز ۲۶۵ هزار و ۵۸۰ در این آزمون به بتابت بتاختند.

سازمان سنجش درباره داوطلبان متخصص این آزمون گفت: فرم خوداظهاری داوطلبان مبتلا به بیماری در سازمان سنجش به منظور هماهنگی با وزارت بهداشت جهت برگزاری آزمون این افراد در بیمارستان های منتخب وزارت بهداشت از روز چهارشنبه، 3 دی تا پنج شنبه، 4 دی فعال شد. . در این مدت ۱۴۰ داوطلب بیمار شناسایی شدند که این افراد در بیمارستان‌های بیمارستانی بستری شدند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان مشخص کرد کرد: آزمون آزمون استخدامی 562 هزار و 676676 نفر که ند ند در ایتایت 38 هزار نفر جذب هندهند.

فزود افزود: چینش ی‌هلی‌های آزمون با فاصله ه.

بیان زمان سنجش در ادامه درباره زمان اعلام نتایج این آزمون گفت: نتیجه ییایی این آزمون در دهه نخست بهمناه منتشر می‌کند.

مهم تغییر هشتمین آزمونی

مهم ترین تغییر در هشتمین آزمون استخدامی بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور سهمیه، If you want to know more about this topic, you may want to check out this article on how to get rid of clutter دریافتان بومی نیانی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استان‌ها) در یای مشترک دستگاه‌های اجرایی کشور اجرایی یی. بر اساس این بخشنامه به داوطلبان بومی شهرستانی برای استخدام در درل سکونت اولویت داده می شود.

این نونانون وامل اولویت وائل شدن یای جذب داوطلبان بومی نیانی به استثنای شهر نان و مراکز استان هاست.

به خاطر انصاف، به خاطر انصاف، به خاطر انصاف، به خاطر انصاف، به خاطر انصاف.

اولویت بومی آزمون آزمون استخدامی چگونه اعمال می شود

امتیاز کسب شده وطاوطلب بومی شهرستانی در آزمون کتبی مجموع مجموع درصد یای عمومی و ۶۰ برای حیطه تخصصی ضریب یک و رار دهم ۱/۴ صبح و ملاک عمل قرار ر.

.

[ad_2]

Miriam Ware

الکل نینجا. متفکر شیطانی. محقق سفر. فرهنگ پاپ مادام العمر. علاقه مند به موسیقی.

تماس با ما