بهترین هاست وردپرس

نازمان جهاین یناشت: واریانت نتلتا-امیکرون میکرونای نگرانی ردارد | تواتو


مدتی می‌شود که نان از ترکیبی از ویروس سارس‌کوو -۲ ۲ ده‌ها‌اند که یای ژنتیکی ریاریانت‌های اسپریویروس امیکرون و ریاریانت دلتا را با هم رردارد. اینا اینال، نان سازمان جهانی نیاشت (WHO) ع علام کردند که انتظار چنین ترکیبی از زاویروس را داشتند و یای هیچ نیانی نی.

ترکیب تلتا-امیکرون ویروس ها، اوایل زمستان امسال در نسهانسه تیم پیدا کرد، اما تعداد مبتلایان به آن بسیار کم بود. نگاه از موارد، در نما و ولند گز رشارش رش. گفت: داخل نمی شوم.

اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. بهاویروس‌ها به ترکیب چندگانه نت جهش ثروتمند هستند و نان کاملاً چنین چیزی زا از سارس-کوو -2 انتظار دارند.

ترکیب واریانت‌ها

چنین ترکیب‌هایی وقتی به وجود می‌آیند که دو نتاریانت وارد بدن یک فرد می‌شوند و به یک تنها ولهل حمله می‌کنند. در چنین وضعیتی، وقتی دو ریاریانت سعی می‌کنند می‌کنند، ریا یک سلول را بیشتر از خود زندازند، اول به طور خاص ویژگی‌هایی از دوی دوی آن‌ها را رل می‌کند از دو دو.

از آنجایی که واریانت امیکرون و تلتا سرعت انتقال بیشتر شتنداشتند، راحت‌تر سر راه حل قرار ر. برای خلاص شدن از شلوغی باید خلاص شوید.

این حال، ترکیبی از دواریانت می‌تواند سختی کند. اگر دیگری وجود داشته باشد و ترکیبی اتفاق نیفتد و درا در هیایندهای آزمایشگاهی تصور وجود داشته باشد، از واریانت‌ها سخت‌تر سخت‌تر.

اینها که ترکیب ترکیب دلتا-امیکرون به نظر کاک می‌رسد، اسان اعلام کرد که این خطری هداهد داشت. هر جهشی که در ویروس اتفاق می‌افتد، لزوماً به معنی قوی‌تر شدن آن نیست. یای بعدی ویروس‌های خطرناک خطرناک‌ترین ویژگی‌های ویروسی یا منتقل نمی‌شوند حتی ضعیف‌تر شوند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم