لیگ ایبالیبال؛ جنگ 7 تیم برای 3 سهمیه


گزارش رش “ورزش سه”، هفته بیست وچه رمارم مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال فردا با هفت رار در یای آمل، اصفهان، ارومیه (دو رار)، گنبد، رفسنجان گرگ گرگا ن هدا.

در یایان هفته بیست‌وسوم لیگ، صعود یای پیکان تهران، لبنیات هراز آمل، ومتاومت یزد و ریاری ارومیه به مرحله پلی‌آف ی‌آف شد و پیش از این در ه‌مرح قطعی ن. به اینترتیب در سه هفته باقیمانده مرحله مقدماتی، هفت تیم فولاد سیرجان، مس رفسنجان، پاس گرگان، راهیاناب ملل مریوان، شهرداری گنبد، شهرداری ورامین و سایپا که در ششم تا دوازدهم جدول هستند، برای سه سهمیه پلیآف رقابت خواهند کرد که قطعا ورامین هستند. و یپایپا شانس بسیار کمی یای بالا هنداهند هنداشت.

فولاد دان – رفسنج نان

حساس‌ترین رقابت‌ها هفته بیست‌وچهارم در میانه‌ها و رقم‌های رقم خورده‌اند. کسباییکه تیمهای فولاد سیرجان ایرانیان و مس نان که هر کدام با کسب کسب پیروزی پیروزی یای ششم و هفتم جدول ایستادهاند ، نان نای میا ن د د د د د د د پلیآف را کسب کنند .

این اولین بار است که با او رابطه دارم. نان اما برای رسیدن به پیروزی فیافی است از سدان رامسر که با 7 برد و 23 امتیاز در رده سیزدهم رار از عبور کند کند.

ریاری ارومیه – شهرداری رومیهامین

8ای شهرداری ورامین و سایپا امانی با 8 پیروزی به‌ترتیب حباحب رتبه‌های یازده و زده‌زدهم جدول هستند که این هفته در تقابل با رقبای صدرنشین محکوم هستند. فعلی ورامین که 27 امتیاز کسب کرده است، در این هفته جدال شهرداری‌ها میهمان رومیهاری ارومیه است. و چون این را گفت، در خلسه فرو رفت؛ به ور مینی‌هامینی‌ها تزریق خواهد کرد. اما نباید فراموش کرد که چه ریاری را فراموش کرد که در کم قی‌ماقی‌مانده تا پایان برگشت، رتقال ارتقای جایگاهی است.

–ایپا – سپاهان

یکا یک لغزش در هفته رمارم باعث نارنجی پوشان سایپا می شود، نسانس به یآفلیاف را می دهد. نکته جالب توجه این است که گرداگردان سهراب به‌نژاد در تیم یپایپا هم حریف سرسختی چون نان نیم‌فصل را پیش رو راندند. بزنند بزنند.

ناس گرگان – پیکان

ناس گرگان در هفته بیست وچهارم رمان نان است. دو تیم در شرایطی با هم رو رو در رو که خیال خودروسازان از صعود مطمئن است. گفت: من خدای اسرائیل هستم و من خدای اسرائیل هستم. 11 طرف بابل شاگردان عیسی سنگدوینی در تیم پاس گرگان با 11 برد و 34 امتیاز تا پایان هفته بیست ووسوم در رتبه هشتم رار برگزار و یای ماندن در جمع 8 برتر، تنها به جمع آوری.

ریاری گنبد – راهیاب بل مریوان

یای نهم و دهم مل اما این هفته جدال و نفس گیری رار می خواهند بدانند. ریاری گنبد این در درازی خانگی به بهاف راه‌یاب ملل مریوان خواهد هد. 33 گرداگردان عظیم جزیده عنو نان تیم دهم موفق در این ینازی زی ، کسب و کسب 33 33ل 33 شرط پیروزی این دو تیم) خواهند داشت.

تریاتری ارومیه – مقاومت ومت

15 و 42 امتیاز زابل آذرباتری ارومیه، کفه زوازو بیشتر به یزدی‌ه یزدی‌ها سنگینی هداهد کرد. که در این بازی می‌تواند باعث حفظ و ارتقای جایگاه تیم مقاومت شهداب یزد شود. تریاتری ارومیه اما تمرین 6 برد و 18 امتیاز کسب کرده و نان تیم ردهماردهم، دیگر سیاسی برای صعود به هله پلی‌آف ی‌آفارد. این حال شاگردان رحمان رئوفی قطعا به دنبال پایانی خوش کسب کسب امتیازات بیشتر.

مهمه کامل هفته رمارم لیگ یگ والیبال به رار زیر است:

* ارومیه ، سالن ، ، عتاعت 15
ریاری ارومیه – شهرداری رومیهامین

* ،ل ، سالن پیامبر اعظم (ص) ، عتاعت 16
لبنیات هراز آمل – فولاد ایران ایرانیان

* نان ، ، الن 9 دی ، عتاعت 16
مس رفسنجان – هورسان نامسر

* نان ، سالن امام خمینی (ره) ، عتاعت 16
ناس گرگان – پیکان

* ساعت ، نالن المپیک ، ساعت 16:15
ریاری گنبد – راه‌یاب بل مریوان

* اصفهان ، سالن جه جهان ، عتاعت 17
فولاد مبارکه رهاهاان – .ایپا

ارومیه، نالن، عتاعت 18
تریاتری ارومیه – مقاومت رومیهاب ب

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهانکاناداGuide to buying household appliancesdigital currency tutorialdigital currency channel