بهترین هاست وردپرس

قیمت هر متر خانه در تهران به ۳۳ ۳۳ یونلیون یون


طبق اعلام بانک مرکزی ، م ماه امسال متوسط ​​​​قیمت یک متر مربع مسکن شهر نان، 33 یونلیون و 60 رار تومان بوده است که نسبت به هاه قبل از مدت مشابه بهال قبل به

به رشارش ایسنا، گزارش تحولات بازار مسکن در شهر نان که از سوی نکانک مرکزی منتشر شده نگرانگر این است که در ها هه بنگ بنگ بنگ بنگ حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد مجاز بوده است که نسبت به هاه قبل. و ماه مشابه سال قبل به 04.4 درصد 16.4 درصد افزایش یشارد.

وهلاوه بر این، داد تاملات انجام شده در این ماه حدود 5.5 هزار تومان بود که من 13 سال قبل. بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

. . ۷ در منطقه و ۳۰.۷ ۷ در منطقه ۱۸اگه جهاند.

توزیع واوانی تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده برحسب قیمت قیمت بن درا در بهمن هاه امسال نیز کیاکی از آن است که در آن محدوده های مسکونی به خود اختصاص داده شده و دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ و ۲۵ ۳۰ میلیون تومان با ۱۵.۷ ۱۳.۹ درصد است. سهم در قر رار دارد.

از سوی دیگر در بهمن امسال تعداد زیادی واحدهای مسکونی بر اساس ارزش هر واحد نشان داده شده است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد دیگر و 500 میلیون تومان با اختصاص سهم 19.1 درصد بیش از هر واحد مسکونی را انجام داده اند.

وضعیت اجاره خانه در نان

همچنین، توزیع ماملات انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در نان حاکی از آن است که ب ۱۴دا.

وهلاوه بر این بررسی خصوصیات کرایه مسکن اجاری در شهر نان و در کل مناطق شهری بهمن بهمن امسال نشان دهنده رشدی معادل 48.4 52.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

قیمت هر متر خانه در تهران به ۳۳ ۳۳ یونلیون یون


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم