فزا با افزایش سن چاق می‌شویم می‌شویمگفت: داخل نمی شوم. ما کسانی هستیم که قدرت تغییر جهان را داریم و ما کسانی هستیم که قدرت تغییر جهان را داریم.

به رشارش باشگاه خبرنگاران، پیش از این تصور بر این ین که تلت در نسانسالی کاهش وزن متابولیسم (سوخت و زاز بدن) یک مطالعه مورد توجه قرار گرفت که در ووت و در مجموع هله‌ساینس »منتشر شد، نان داد سلول‌های یا در دهه‌های رمارم و یا پنجم زندگی می‌کنند چرخش می‌کنند.

در قعاقع متابولیسم یسما حدود 60 گیالگی کاهش پیدا می‌کند و نیانی که شروع به هشاهش می‌یابد، با 07.7 درصد در سال کاهش می‌یابد. اینا براین افزایش وزنی که با افزایش سن متوجه آن می‌شوید واوت بین بدن درا در حال حاضر و نیانی نی در بیست‌الگی به سر، به یلیل متابولیسم یسم.
تفاوت وتلات در سنین فلف

بدن فرد ۲۰ هاله از پرورش دهنده استفاده می‌کند می‌کند به طوری که ۱۲ گرم از ز ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵ میامی این پروژه به عنوان سنتز پرورش می یابد اما در حالی که این روند در بدن فرزند ۲۰اله شما در جریان است، بدنا صورت نمی‌گیرد.

نات نشان می‌دهد افراد مسن‌تر به ۲۵ ۲۵ ۳۰ مربی گرم زاز دارند تا فرآیند عضله‌سازی مشابهی را که فرد جوان‌تر تنها نمی‌تواند خوردن تخم مرغ را بخورد.

آنچه مهم است بدانیم، این است که بدن انسان دائما در حال تجزیه و تحلیل و هله سازی است اما زمانی که در زمان، تخریب هله ز ز ز روند ترمیم آن پیشی، این مسئله در ایتایت به دست بفتافت عدلانی می‌شود می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد افراد مسن معمولا قادر ۲۵ تا ۳۰، لازم است برای عضله سازی را دریافت کنند و به همین طراطر در مام روز ماهیچه هایشان در تحال ل دهند. 30 سال بین 40 سال، 44 بزرگسالان به دست دادن سه تا 8 درصد از توده عضلانی خود را در هر می‌کنند می‌کنند.

هر ما عضله م ماهیچه کمتری داشته باشیم، بیشتر به می‌آوریم. عضله‌ها نه تنها بیشتر می‌سوزانند، لکه به قند قند خون کمک می‌کنند. هرچه عضله و ماهیچه شما کمتر شد، قند خون شما بالاتر خواهد بود و بدن شما می‌توانید بیشتر تبدیا را تبدیل به کند کنید.

بدانیم که از دست دنادن ماهیچه با خطر بتابت، نان، ریاری قلبی، آلزایمر سیستم ایمنی مرتبط مرتبط است.

منبع: بهل از زایگاه انجمن زنشستگازنشستگان (A (AARP)

Felipe Holmes

گیک تلویزیون متخصص رسانه های اجتماعی ایجاد کننده. نویسنده پرشور. نینجا سفر افراطی. کل کارآفرین معتاد به اینترنت

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channelGuide to buying household appliances