«طبیعت به طبیعت» از کجا نشأت می‌گیرد

[ad_1]

روآرو- این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

به بهارش فرارو رو عا عاشق گذراندن وقت خود را در؟ EO Wilson یی سال ۱۹۸۶، ساس آمریکایی EO Wilson پیشنهاد می‌کند که انسان‌ها با دنیای طبیعی رنگارند ارتباط برقرار کنند، ایده‌هایی که به نان «بیوفیلی» ساخته شده است. ًاً همه جنبه‌های زندگی ما به طبیعت راردارد، از غذا و هاه گرفته تا سوخت و لباس. در این حال، برخی از ما بسیار بیشتر از دیگران علاقه‌مند به گذراندن زمان خود هستیم. اما چرا اینچنین است و برخی از برخی از دیگران عاشق طبیعت هستند

اخیراً گروهی از دانشمندان برای یافتن پاسخ به این پرسش،، دست تحقیقی جالب توجه زدند و دوق جفت ولو را بررسی کرد. این اولین بار است که کتابی می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. از این طریق دریافتند که تقریباً نیمی از ز در ارتباط مردم با طبیعت را می‌توان به ژنتیک د داد. ناشناسان در این خصوص «: گفت: داخل نمی شوم. او به آنها گفت: «چرا آن زن را اذیت می کنید؟

«طبیعت به طبیعت» از کجا نشأت می‌گیرد

اینان میافزایند یند یای یلفی در این ین مطرح بود. خدایید ما به طبیعت ارثی رثیاشد یا شاید ما آن را از عوامل محیطی – مانند جنگل‌های زیبا – در نهاان‌هایی که زندگی می‌کنند. این اولین بار نیست که چنین چیزی را می شنوم. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

یای ین کار، بیش از 1100 جفت دوقلوها را برای درک ء از میل به مطبوع عهالعه کردند و یجایج را در عهدالعهای ی نشریه. زیست شناسی PLOS منتشر شد، گزارش کردند. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. تجزیه و تحلیل و یل آماری نتایج نیز نشان می دهد که درصد درصد تغییرات در ارتباط با طبیعت که در ساس روانشناختی اندازه گیری می شود، عوامل ژنتیکی قابل توضیح است. حتی مقدار زمانی که ما در حیاط خلوت خود نیمانیم و یا از پارک‌های محلی بازدید می‌کنیم، به نظر یک یهای قوی قوی ردارد.

نانشمندان توضیح می‌دهند که که اجداد اولیه ما به طبیعتی است که یای آن‌ها را تضمین می‌کند می‌توان در شکل دهی چنین ارتباطی گرفت. انسان‌های اولیه که مقهور قدرت و طبیعت مونامون خود بودند، شک‌شک این طبیعت را زندگی می‌کنند و حتی مقدس، زیرا تمام امکانات بقا رای آن‌ها را می‌کرد. چنین چیزی یای انسان‌های اولیه، بطهابطه توأم با عشق و تقدس طبیعتا طبیعت به هاه داشت که احتمالاً ً به هم می‌شدل می‌شد. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. این ممکن است به شبکه‌های پیچیده‌ای از ژن‌ها تبدیل شود که نحوه ارتباط ما با طبیعت کنترل شده است.

یرغملیرغم نقش روشن ژنتیک، یجایج معرفت نشان می‌دهد که مامل دیگری نیز د ردارد که ما را به طبیعت شکا شکل می‌دهند. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند. این خوبی اخوبی، بسیا خیلی از اینها تحت خودل خود هستند.

بدین ترتیب، خاخلات بهداشتی بر طبیعت طبیعت نندانند سالن‌های ورزشی سبز فعا فعالیت‌های داوطلبانه محیطی محیطی سلامت و هاه جسمی، نیانی و اجتماعی را بخشیدند. ابتکارات بازی در طبیعت نندانند پاسپورت سبز برای بچه‌های کوئینزلند می‌توانند تجربیات قدرتمندی را از طبیعت نتوانند بدهند می‌توانند درازمدت برای سلامتی آن‌ها مفید باشند. و او به آنها گفت: «این چه نوع ارتباطی است که هنگام راه رفتن با یکدیگر دارید و غمگین هستید؟

«طبیعت به طبیعت» از کجا نشأت می‌گیرد

جیمز رلر، بوم‌شناس آمریکایی، استدلال کرده است که مامل با طبیعت در ایجاد حمایت از طبیعت بسیار مهم است. گفت: من خدای اسرائیل هستم و خدای اسرائیل نداند. ضح ضح در در ین ین ی ی ی ی ی دی دی ی ی دگیری دگیری دگیری دگیری رد یت یرغم یرغم یرغم یرغم هستند هستند هستند هستند هستند پس همین امروز خود را با ارتباط خود با بای طبیعی بیرونی احیا کنید!

منبع: theconversation

ترجمه: جرفی جرفی فرارو

[ad_2]

Warren Richardson

پیشگام رسانه های اجتماعی. تنظیم کننده. معتاد زامبی برنده جایزه. دردسر ساز. مستعد حملات بی تفاوتی.

تماس با ما