زیگراطره زیگرازیگر «باخانمان» از نویانوی کارگردان ناتر

[ad_1]

ایسنا نوشت: به احتمال زیاد پیش از مهین اسکویی هم نوانوان، در تراتر ایران،

۱۲ دی ماه سالروز درگذشت مهین اسکویی است. هنرمندی که حضورش دراتر ما تنها به اجرای نمایش محدود نمی‌شود، که او هم گرداگردان بسیار تربیت کرده است و هم ق ملم واب‌های ارزشمندی را به تراتر ایر ن ن.

زیگراطره زیگرازیگر «باخانمان» از نویانوی کارگردان ناتر

اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. نامهایی مانند مهدی فتحی، محمود دولتآبادی، مهین شهابی، جعفر و شمسی فضل اللهی، پرویز بهرام، بیژن محتشم، سیروس ابراهیمزاده، محسن ایلانی، یدالله شیراندامی، هادی مرزبان، پروین چای، رسول نجفیان، کاظم هژیرآزاد، سعید امیرسلیمانی، حسین پناهی، غلامرضا بنفشهخواه، رضا بنفشهخواه، حسن مهمانی، فریدون پارسانژاد، ایرج مهدویان، تقی کریمی، آزرم کیکاووسی، شکوه نجمآبادی، ناصر رحمانی نژاد، پروین خضرایی، نادر غزی بیات، ادوارد مصطفی، بیوک عالم میرزایی، احمدیان، احمدیان، طمهاطمه طاهری و … در این بالیدن.

نان با سالروز درگذشت مهین اسکویی گپ و گفت هیاهی با سعید امیرسلیمانی بازیگر بسابقه تئاتر ، وا و ویزیونلویزیون ویزیوناریم.

گفت: داخل نمی شوم. اینس هاه با محمود تلت تادی، یای اصلی در یشایش «این مندو» به گزارشگرگردانی مهین اسکویی را بازی کرده اند.

اگر می خواهید با تکنیک های امروزی که در راه شما آمده است آشنا شوید، باید: در چند ایشایش این گروه به ایفای نقش پرداختم که به یکی از آنها، بقیه با کارگردانی خانم مهین اسکویی روی صحنه. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

او اضافه می‌کند: نوعی هوش و قیتلاقیت هنریِ ذاتی در وجود مهین سکویی اسکویی که کمتر دیده‌شده مام بود. شاید پیش از ایشان هم بانوان دیگری در تئاتر ایران به عنوان کارگردان فعالیت داشته باشند، ولی اولین بانوی کارگردان راستین در تئاتر ایران، خانم مهین اسکویی است چراکه ایشان با متد علمی کار میکرد و چه را از تئاتر استانیسلاوسکی فرا گرفته بود، در آثار خودش. دهده کرد.

زیرا که پول دوستی ریشه همه بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان گمراه شده و خود را سوراخ کردند. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شده اند.

او در یایان انتظاران می‌کند: نمانم اسکویی فقط یک زیگرازیگر یا کارگردان مطرح در دراتر ما نبود. ایشان از نظر تربیت تربیت هنرجو همات شایان توجهی کرد و ریاری از هنرجویانی نی در گروه تراتر «آناهیتا» پرورش داد غنیمتی برای تئاتر ما هستند.

[ad_2]

Felipe Holmes

گیک تلویزیون متخصص رسانه های اجتماعی ایجاد کننده. نویسنده پرشور. نینجا سفر افراطی. کل کارآفرین معتاد به اینترنت

تماس با ما