بهترین هاست وردپرس

زمان دربی برگشت شد شد نهانه نهلیس یا استقلال؟تغییر نان مسابقات هفته های ۲۱ ۲۱ و و اعلام برنامه هفته ۲۳ لیگ یگ / زمان دربی برگشت اعلام م

یکم بیست و یکم: گرامیداشت روز احساس و نیکوکاری و ولادت با سعادت حضرت امام حسین

۱۵ اسفند

مشهد مشهد- تراکتورتبریز- ساعت ۱۴: ۳۰- ورزشگاه ثامن من
مس نان- نفت یملیمان – ساعت 15- ورزشگاه متعاقبا اعلام م.
نان تهران- نساجی جیازندران – ساعت 15- ورزشگاه هاس قوامین تهران
ومینیوملومینیوم اراک -هوادارتهران – ساعت 15- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
لاد خوزستان- ذوب‌آهن اصفهان – ساعت ۱۶- ورزشگاه های دلاد اهواز
استقلال- گل‌گهر سیرجان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه آزادی تهران
دلاد مبارکه سپاهان- فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۸- ورزشگاه نقش نان اصفهان
صنعت نفت دادان- پرسپولیس – ساعت ۱۹: ۳۰- ورزشگاه تختی دادان

دوم بیست و دوم: ولادت حضرت حضرت اکبر (ع) ور روز نان و روز شتاشت شهدا و سیساسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی

۲۰ ۲۰ اسفند

ذوبآهن اصفهان- شرکت اراک – ساعت 15- ورزشگاه هلاد شهر اصفهان
لگهر نان- پیکان تهران – ساعت 15- ورزشگاه ه رار رلیمانی نیان
ناجی مازندران –فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ساعت ۱۷- ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد
نفت یملیمان- پرسپولیس – ساعت 18- ورزشگاه شهید بهنام محمدی محمدیلیمان
استقلال- صنعت نفت آبادان- ساعت ۲۰- ورزشگاه آزادی تهران

۲۱ ۲۱ اسفند

نادارتهران- مس رفسنجان – ساعت ۱۴- ورزشگاه پاس قوامین
کتوتبریزاکتوتبریز- فولاد خوزستان – ساعت 15- ورزشگاه شهید شهیدلیمانی نی
مشهدی شیراز- مشهد مشهد – ساعت ۱۶ شیراز- ورزشگاه حافظیه

هفته بیست و سوم سوم ولادت حضرت قائم (عج) و جهانی نیان

۲۶ ۲۶ اسفند

ومینیوملومینیوم اراک – کتورتبریزاکتورتبریز – ساعت 15- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
فولاد خوزستان – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۷- ورزشگاه های دلاد اهواز
دلاد مبارکه سپاهان اصفهان- گل‌گهر گهران – ساعت ۱۷- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
پرسپولیس- استقلال – ساعت ۱۹- ورزشگاه هادی دیان

۲۷ ۲۷ اسفند

مسجدس یملیمان – هوادارتهران- ساعت 15- ورزشگاه شهید محمدیام محمدی اهواز
مشهد مشهد – نساجی مازندران – ساعت 15- ورزشگاه امام (ع) مشهد
نان تهران- صنعت آب دادان – ساعت ۱۶- ورزشگاه هاس قوامین تهران
مس نان- ذوب‌آهن اصفهان- ساعت عت- ورزشگاه حقبا اعلام م


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم