رسمی رسمی چند هفته ژئومغناطیسی به زمین می‌کند!

[ad_1]

روآرو- مرکز پیش از هوای فضایی اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده آمریکا (NOAA) و اداره هواشناسی بریتانیا، مشترکا هشدارهایی را برای مقابله با طوفان های ژئومغناطیسی خفیف و متوسط ​​در چند روز آینده به زمین صادر کرده است که بدان معناست ما در هفت روز آینده شاهد طوفان های آینده باشیم. خورشیدی بر زمین بود.

به بهارش فرارو رو اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. این نان معناست که یک امر ناپذیر در حال رخ دادن است برخی از این فوران‌ها در جهت یال ی منفجر نداند، به این معنی که ما در معرض نهان‌های خورشیدی خورشیدی هستیم.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. G1 و G2 و G2 و G2 و G2 و G2 و G2 و G2 و G2 و G2 و G2 و G2 و G2 و بته همین یای کم نیز ممکن است ممکن است هشدارهای رادیویی با فرکانس بالا در ممکن است نوسانات شبکه برق برق و برخی از اختلالات در فعالیت های یتانات مهاجر وجود شتهاشته شتهاشد. این همه اگر گرایط مساعد باشد، نان ماهواره‌ها را به نان پرتاب ب.

همچنین ست است که افزایش شفق‌های قطبی نیز شیماشیم. ا CMarhe هواشناسی بریتانیا در این توصیه کرد «: این ایشهای نوری ممکن است یا ۵۵ درجه عرض فیافیایی در هر هر دیده شده باشد.»

یانهای خورشیدی، رویدادهای آب و وای فضایی کاملاً عادی هستند و هر نان که خورشید خورشیدا فعال می شوند رخ می دهند. نتیجه چنین دیادی، CME و بادهای خورشیدی باعث اختلال در نان مغناطیسی زمین و نیانیانی نی می‌شوند که در حال حاضر، هر دو اتفاق در رخال رخ دنال می‌افتد.

CME یا تاج خورشیدی که در بیرونی‌ترین جو این ستاره است، به مام فوران، پلاسما و نهان‌های مغناطیسی را به پرتا پرتاب ب. اگر CME به سمت زمین شد با برخورد با باب خورشید با میدان مغناطیسی زمین نداند باعث ایجاد طوفان ژئومغناطیسی طیسی می شود که به عنوان طوفان نیز شن ساخته شده است. یادهای خورشیدی از «حفره های» در جاج خورشید بیرون می آیند. این‌ها نواحی و چگالی کمتری از سملاسما در جو جو خورشید که آن‌ها مغناطیسی بازتری دارند. او گفت: «من خدای اسرائیل، خدای اسرائیل هستم. اگر حفره‌ها رو به زمین شد، آن دهادها می‌توانند ننداً به سمت بیا بیایند.

وقتی ذرات باردار خورشید به جو جو برخورد می‌کنند در امتداد خطوط میدان مغناطیسی زمین به هدا هدایت می‌شوند و در آنجا به اتمسفر ییالایی می‌برند و با مولکول‌های موجود آن برهم‌کنش می‌کنند. این برهمکنش مولکول‌ها را یونیزه می‌کند می‌کند و درخشش آن‌ها می‌شود که این روند را به نام شفق سیماسیم می‌کند.

Kp 6 و Kp 5 ش خصاخص ده نقطه‌ای Kp فعالیت ژئومغناطیسی سطح Kp 6 و Kp فعالیت ژئومغناطیسی سطح زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شده اند.

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. رهاره ما چرخه‌های فعالیت‌های سال‌ها را طی می‌کند و وجا اوج و فرورفتگی را مشخص می‌کند، به نان حداکثر و کمترین خورشیدی ساخته شده است. خورشیدیاقل خورشیدی، زمانی که میدان مغناطیسی خورشید در حالت خود است. این تالت زمانی اتفاق می‌افتد که قطب‌های مغناطیسی خورشید جای خود را تغییر می‌دهند. آخرین قاقل خورشیدی در دسامبر ۲۰۱۹ اتفاق افتاد.

اکنون ما در حال حاضر به سمت کثراکثر خورشیدی در فزال افزایش هستیم، نیانی که میدان مغناطیسی خورشیدی در حالت خود قرار دارد. از آنجایی که میدان مغناطیسی خورشیدی آن کنترا لل می‌کند به این معنی است که آن‌ها را افزایش می‌دهد که خورشیدی، ره‌هاره‌های خورشیدی و CME آن را می‌بیند. (لکه‌های خورشیدی مناطق موقت میدان‌های مغناطیسی قوی هستند که میدان مغناطیسی خورشیدی در هم تشکیل می‌شوند.) که خورشیدی بعدی در حدود ۲۰۲۵ ۲۰۲۵ اتفاق ق.

پیش بینی که هر چرخه چرخه فعال خواهد شد، اما شواهدی وجود دارد که نان می‌تواند قوی‌ترین چرخه را به امروز وارد کند. یان‌های خورشیدی قوی‌تر قوی‌ترانند مشکلات مهمتری ایجاد می‌کنند، برابر این امیدواریم ستاره ما آن نسبتا نسبتاً پایین نگه دارند.

منبع: sciencealert

ترجمه: جرفی جرفی فرارو

[ad_2]

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهانکاناداGuide to buying household appliancesdigital currency tutorialdigital currency channel