رار روسیه به همسایگان اوکراین

[ad_1]

سیوناسیون روسیه می‌گوید، ارائه فرودگاه‌های نظامی کی‌یف بها به عنوان فرماندهی درگیری درگیری نظر نظر هد.

I ‘ یک درگیری درگیریلحانه تلقی قی.

فرمود: هر کشوری که نان هوایی را برای انجام عملیات خود به پیشنهاد می دهد، به نوعی دخ جنگ تالت کرده است.

او افزود: فرودگا فرودگاه نظامی وینیتسیا را با موشک‌های نقطه زن دور دور هدف رار دادیم و از زار انداختیم.

شنکوفاشنکوف گفت: نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در حمله به خشت‌هاخت‌های وکرامی کشورهای ین. در شش رسارس فرودگاه نیروی هوایی ارتش در با سلاح‌های دقیق دوربرد از زار انداختیم.

او در بالب هشداری ریلی ی: تأسیسات نظامی را هدف رارادی داد و از ادی که آنجا می‌خواهیم آنجا را ترک کنند.

این سخنگو شاش گفت: تقریباً تقریباً کل توانمندی‌های هوایی ارتش آمریکا را بودابود بود.

آرمان رتارت دفاع روسیه همچنین به بهاران ن:

وی افزود: کی‌یف اقدام به پنهان‌کردن آثار بیولوژیکی نظامی کرده است که با بودجه‌های مختلف اجرا می‌شود.

کرداشنکوف تصریح کرد: در نان عملیات نظامی اسناد و مدارک و رکیارکی در جریان پاکسازی دقیق رار برنامه بیولوژیکی کشف کردند که نان از تامین مالی آن از رتا دفا کشف شدند.

به گفته او، پنتاگون شديدا نسبت به آزمايشگاه‌هاي بيكي‌كي سري در خصوص آغاز زمان آغاز عمليات در اين كشور به نظر مي‌رسد.

وی طرنشاطرنشان کرد،، همچنین اسناد را از زارمندان بیولوژیکی گرفته اند که برای توسعه ح‌هلاح‌های بیولوژیکی در این کشور است.

او افزود: تأسیسات روسیه در حال بررسی امراض خطرناک ناشی از این انلاح‌ها به شکل ویژه مرموز کشنده کشنده است.

شنکوفاشنکوف ادامه داد: در حال حاضر اسناد از نان روس در یای حفاظت در برابر مواد شیمیایی، وژیکیلوژیکی و پرتوزا مورد بررسی و تحریر هستند.

[ad_2]

Reece Bryant

ایجاد کننده. شیطون عاشق تلویزیون حل کننده مشکلات مادام العمر نویسنده. تحلیلگر. نینجا فرهنگ پاپ. عاشق اینترنت معتبر. کاوشگر کل کارآفرین لاعلاج

تماس با ما