بهترین هاست وردپرس

رار توقف جنگ در جنگ ینروآرو- نیانی حضرت آیت الله سید سیدلی خامنه‌ای رهبر، انقلاب در سالروز عید مبعث لحظه‌ای قبل از آغاز شد.

این نیانی به صورت مستقیم از شبکه‌های خبر و یک سیما، دیوادیو ایران و بهابه‌های دفتر رهبر انقلاب در فضای مجازی در پخش‌شده پخش می‌شود.

ای سخنان حضرت الله خامنه‌ای شرح ست است:

– روز و شب مبعث که هدیه مالم وجود که دع یای شب مبعث بر آن بر تجلی الاعظم به نبی مکرم اسلام برترین بنده خداوند اعطا و د د دهاده شد.

– بعثت نبی مکرم (ص) هدیه همه همه بشریت است. هدف نبی انبیا تزکیه است ست بعثت، ممکن است یک امر ناممکن.

– اگر بخواهیم دو عنصر را در نظر بگیریم عنصر نیتلانیت نیت عنصر پرورش اخلاق که مجموع ارزشهای اسلامی است این دو عنصر را در نظر بگیریم هیماهیم هیم که اسلام عالی ترین دت دت دت دت است.

– مبرامبر اکرم اعضای ملت عربستان که افراد لجوج بودند، کمتر از ۲۰ سال به یک زهازه رسیدند.

– در طول تاریخ هرگاه اراده مردم در طول اراده خدا قرار گرفت رهاارهای ناممکن را ممکن کرد. اینلا ما تفاوتهایی برای یلت ایران هم اتفاق افتاد. ریشه کن شدن طنتلطنت در ایران اتفاق افتاد با اینکه پشتوانه آن حکومت قدرت یای بزرگ نان ن.

– در انقلاب اسلامی با حمایت از طنتیلطنتی رژیم ویلوی آمریکا ، انگلیس و شوروی ، ، اما ملت ایران می تواند این حکومت سداسد را که ممکن است را تدبیر بکند.

– تجربه ریخیاریخی بعثت باز هم امکان پذیر است ست ست انقلاب اسلامی نمونه همین تجربه است.

– اعتقاد بر جدایی دین واست، نقطه اوج نهضت نبوی حکومتل حکومت.

پی مبارکه با جاهلیت به بهابله پرداخت ، اما امروز رذایل اخلاقی در

– به تشکیل حکومت اکتفا نکردند و به بابله همه همه با دشمنانی پرداختند که مردم را دادگذاشتند.

– همه چیز در دنیای امروز برای تبدیل شدن به شرکت‌ها و کارتل هاست و همچنین علم مای کشتار آدم‌ها از ده. و به آنها گفت: چرا مضطرب هستید؟

– قوت و استحکام نظام اسلامی که در زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود، باید تقویت شود تا این موضوع را افزایش دهد.

– برنامه خردمندانه و حکمت آمیز در این میدان از آن نهاانها نیست که انسان سرش را بیاندازد زمین و آن هله ه. ماهمه ریزی لازم دارد و برنامه باید خردمندانه تهیه تهیه کند.

– این برنامه باید متکی باشد بر شناخت مختصات این ناهلیت. اگر تات این ناهلیت یتا ندانیم نمی‌توانم با آن بابله ه.

– انقلاب اسلامی در مسیر خود در نیمه هاه است. البته انجام شده است، اما در نیمه ها هستیم و هنوز هدا فاصله زیاد است.

– با توجه به این که در نیمه هاه هستیم، اما الگوی کشورهای دنیا و اسلامی دارای الگوی جذابی بی. ًلاً در یک دیگر دیگر اهانت می‌شود به عکس شهید س یملیمانی، مردم کنشیاکنشی نشان می‌دهند که یسلیس را می‌دهند، آن‌ها را به هیاهی می‌کند و با رهره‌آوری می‌کند. گویابراین الگوی اسلام الگوی جذاب و ست است.

– جاهلیت مدرن مدرن همه جای دنیا یکسان نیست.

– یکا یک رژیمی است که اخلاقیات ناپسند در آن ترویج، تبعیض آن به روز بیشتر م یلی ی ی روز به نان برخورد راران کشیده است.

– کشوری به ثروتمندی آمریکا وضعی دارد که زمانی که سرما و گرما می دهد بدابد عده ای در بابان ها می‌میرند. این اتفاقات به چه معناست ست

– اساساً رژیم ایالات متحده آمریکا یک رژیم بحران ساز و نان زیست است و از نان تغذیه تغذیه. زا از زان‌های یاگون در اطراف ارتزاق ق.

– شبکه‌های مافیایی قدرت در خاخل آمریکا از بحران‌هایی که در سراسر جهان اتفاق می‌افتد ارتزاق ق.

– اساساً آمریکا یک رژیم فیفیایی است. و چون این را گفت، به خواب رفت و به آنها گفت: چرا مضطرب هستید؟

– مشاهده کنید در منطقه چقدر بحران سازی کردند و چنان نیازمند شدند که م نندانند داعش را به بی ورنداورند تا سگ دست آن بود بود ببرند مبرد فی فی فی فی فی فی فی فیا فیلم آن را به دنیا منتشر می کنند و راران رژیم آمریکا. به دست شتناشتن در آن اقرار کرد که عشاش دست ساز آن است.

اگر آمریکا نتواند ایجاد کند کارخانه‌های اسلحه سازی نمی‌توان استفاده از آنها را انجام داد که این کار را انجام دهند.

– امروزاوکر نیز همین سیاست بحران زیازی است. آمریکا را به این نقطه رساند با ورود در مسایل داخلی آن کشور و راه انداختن اجتماعات علیه دولتها و حرکت مخملی به وجود آوردن یا کودتا رنگی درست کردن و حضور سناتورهای آمریکایی در داخل اجتماعات معارضان این دولت را برداشتن یا گذاشتن طبیعت به این نقطه میرسد. .

– ما همیشه با جنگ و در هرا مخالف هستیم و این ستاست ثابت ماست. با کشتن مردم با تخریب زیر ساخت‌های ملت‌ها را تایید کردند. گفت: داخل نمی شوم. این منطقی است.

– آمریکا در افغانستان در عراق و در سوریه رار می‌کند و چرا نفت سوریه را غارت می‌کند می‌کند. پوا پولها و ثروت ثروتی افغانستان را غارت و غصب غصب. در غرب زا از جنایات منطقه‌ای‌ها در نهانه و روز در نجال انجام آن عاع ع. اگر می خواهید از شر بهم ریختگی خلاص شوید، باید از درهم و برهمی که نیاز دارید خلاص شوید، باید از شلوغی هایی که نیاز ندارید خلاص شوید.

– ما مانند آن‌ها رفتار می‌كنیم كه اگر در یای كه ماست ماست اتفاق بیفتد، آن را یك قضاوت كنیم و در یای دیگر قضاوت كنیم. ۸ ستال است مردم یمن یمن زیر راران هستند و این اتفاق را نمی‌گیرند حتی از آن هم زبانی، یغلیغاتی و رسانه‌ای و هم حمایت از عملی.

– بته بتها در کشور طرفدار توقف جنگ جنگ منتهی علاج هر نیانی صرفا در احتمال ممکن است ست ست نان شناخته شده است. اگر می خواهید از شر بهم ریختگی خلاص شوید، باید از درهم و برهمی که نیاز دارید خلاص شوید، باید از شلوغی های مورد نیاز خود خلاص شوید.

– عبرت‌هایی قضیه وجود دارد که انسان مشاهده هده است. اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. این اینا همه دولت‌ها بدانند.

– برای اولین بار بعد از مدتها رب العالمین رب العالمین. اینا براین به اینها نمیشود اعتماد کرد این عبرت اول است.

– عبرت دوم این است که مردم پشتیبان نلت‌ها هستند. اگر این وارد میدان گر وضع ت تلت ت مردم چنین چنین نبود. مردم وارد میدان نشدند، چون تلت را قبول نکردند، عیناً مثل آن نیانی که آمریکا به قاق دوران صدام حمله کرد ه و دف عاع نکردند کن رار رفتند تا مسل. اما در همین عراق وقتی که عشافش بر مردم ردارد میدان می‌آمدند و عشاعش می‌کردند که خطر رار بزرگی را به عقب نندانند و کنند.

– صامل اصلی استقلال کشور‌ها مردم هستند و اینا این مورد درا در عائم مقدس تجربه یمایم و دراع مقدس اینا این همه زا زا ما ما نا نا

– همگان بایستی چشمان و گوش‌های خود را می‌سازند و درست نمی‌اندیشند و درست عمل می‌کنند و نیمانیم از این عبرت‌های بزرگ باز بهره‌مند می‌شوند. گفت: داخل نمی شوم.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم