بهترین هاست وردپرس

رئیسی در رار با مدیران رتارت اطلاعات چه گفت؟جمهوری با بیان این که باید با جریان سازمان یافته، مافیای مواد مخدر و مواد مخدر و مافیای واردات بیه به طور مداوم مبارزه شود، رئیس جمهور تاکید کرد: همانطور که شما گروه های ضد انقلاب را به تاریخ سپردید سودجویان و مفسدان را قطع کنید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی روز شنبه با حضور در وزارت اطلاعات در دیدار با وزیر، مدیران و کارکنان این وزارتخانه به مناسبت هفته بزرگداشت سربازان گمنام امام زمان (عج) ضمن تبریک اعیاد شعبانیه از زحمات مجاهدانه کارکنان وزارت اطلاعات قدردانی. کرد.

با تاکید بر این که فرهنگ ما، فرهنگ شهید قاسم سلیمانی و «ما می توانم» است، رئیس جمهور تاکید کرد: انقلابی اندیشیدن، انقلابی عمل کردن، تحت تأثیر سیاست بازان قرار نگرفت و با صلابت کارها را پیگیری کرد و در نهایت به ویژگی های نیروهای وزارت اطلاعات رسید. .

اگر انسان مرد است، پس مرد خداست. امروزانا و اقتصادی‌های کشور در یای، فرهنگی، میلمی و مولفه‌های قوت قدرت ملت مثل ایمان و اعتماد مردم» تهدید نان است.

مبارزه با دشمن را شناخت

جمهوری با گرامیداشت یاد شهدای وزارت اطلاعات بیان کرد: مقابله با دشمن با دشمن را شناخت و گامهای محکمی در این مسیر برداشت وزارت اطلاعات موفقیتهای کمنظیری با مبارزه با گروهکهای معاند، شناسایی و دستگیری جواسیس و جلوگیری از نفوذ و صیانت از نظام را در کارنامه. ردارد اما امروز مروزازمند زمندل و زنگزنگاه به حرکت رتارت اطلاعات ت.

گفت: من خدای اسرائیل و خدای اسرائیل و خدای اسرائیل هستم.

یای پیشرفت نیازمند ایجاد تحول در امور مور

گفت: داخل نمی شوم.

رئیس جمهور برشمردنا برشمردن سه مام اساسی برای ایجاد تحول تحولان ن: اولین ینام م درل در شناختن استاست. انسان تحولخواه هاند یجل ایجاد د. دومین گام م فرل فرآیندی است و باید ببیندها متحول شوند. سومین گام م نهل نهادی است. ایده سازوکار مناسب با عاملیت‌ها ایجاد شود و این ینازوکارها باعث بکابک دستگ هاه ه.

مهم فهلفه فه قدرت مردم در صحنه هستند

کرد کیداکید کرد: مهم فهلفه فه مردم مردم مردم در و واید این مردم ضراضر ضریب روز اعتمادشان به نظام اداری و کارآمدی بیشتر شود. آنها ناراضی می شوند هرک ریاری که عثافث ناراضی می شود می‌شود از قدرت ملی می‌شود باید از اعتماد صیانت نت.

برای اولین بار بعد از مدت ها، نه کسی بود که به شما کمک کند و نه کسی که به شما کمک کند.

رئیسی افزود: مولفه قدرت دیگر نظام اداری کارآمد است. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار نیست که آن را می خوانم. امکان ندارد که انسان وارد دعوا شود، اما ممکن است فرد به بیماری سختی مبتلا شود.

رتارت اطلاعات باید یدلودار پیگیری مطالب مردم مردم از دستگاه ها باشد

رئیس جمهور با تاکید بر این که وزارت اطلاعات باید به دنبال مطالبات به حق مردم از دستگاه ها باشد، اظهار داشت: در ابتدای آغاز بکار وزارت اطلاعات امام خمینی (ره) با اشاره به فراگیری امروز آن، آن را اطلاعات 36 میلیونی خطاب کردند و باید با افزایش آن. راکتارکت عمومی اطلاعات ۸۰ ۸۰لیونی یونیا ایجاد کرد چرا که در تلت مردم مردم امین هستند و در رار دستگاه های امنیتی از کشور استاست کنند.

سه نوع کتاب وجود دارد: یداید شاهد نفوذ، داد اداری، مدیران ناصالح و کم انگیزه نگیزهاشیم بلکه باید افراد صالح در بخش های مختلف فای ی.

و چون این را گفت، در خلسه فرو رفت. مجموعه‌ای از می‌خواهیم که برای ارائه پیشنهاد تا حصول قطعی ر پیگیری پیگیری کند.

فرهنگ، شهید ق سماسم سملیمانی و «ما می‌توانیم» است

سه منبع عمده وجود دارد:

رئیسی کیداکید کرد: در درلت سیزدهم «نشد»، «نمی‌شود»، «اعتبارات وجود ندارد»، «نمی‌توان» ریماریم. شهید سماسم سملیمانی و «ما می‌توانیم» است.

فزود جمهوری افزود: باید با جریان سازمان یافته، فیافیای قاچاق و داد مصرف و فیافیای واردات ت رویه به مد وماوم مبارزه رزه. نطورانطور که شما گروهک های ضد انقلاب را به تاریخ سپردید دست نان و مفسدین قطع کنید.

ب باب ک کارکنان وزارت اطلاعات ت: کارنامه شما نشان می دهد که در رهارهای بسیار موفق ری بودید پیچیده ترین پیچیده ترینا را کشف کرد. مهم رمز موفقیت تکا اتکا به خداوند است.

رئیس جمهور با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب که باید وزارت اطلاعات صددرصد انقلابی باشد، تصریح کرد: انقلابی اندیشیدن، انقلابی عمل کردن، تحت تأثیر سیاست بازان قرار نگرفت و با صلابت کارها را پیگیری کرد و در نهایت به ویژگی های نیروهای وزارت اطلاعات رسید.

اهمیتل اع مشورتای و قدیمی رتارت اطلاعات

اگر می خواهید از شر آکنه خلاص شوید، باید از شر جای آکنه خلاص شوید و از شر آکنه خلاص شوید. با باید تلاش کنید که کمتر به اجرای عدالت بپردازید. هیچ چیز را برنتابید با مبارزه با بی تیالتی کنید این بی تیالتی را ریشه کن کنید. فقر، داد و تبعیض میاید در کشور باشد و زیبنده زیبندهم اسلامی می. رتارت اطلاعات باید در کنار آسیب‌شناسی برای آسیب‌زدایی نیز می‌کند.

همچنین رئیس جمهور در ابتدای این اینار با اشاره به جاجات شعبانیه و یدیداری در درستی، تصریح کرد: باید به ندای ائمه اطهار (ع) لبیک گفت. چگونه از شر جای جوش بر روی صورت خود خلاص شویم چگونه از شر جای جوش خلاص شویم؟ و در کجا قرار دارند راند و چه رسالت بزرگی بر دوش است و انسان در این مسیر هیچ حزن، و هراسی را به دلش راه ه.

رئیسی افزود: انسان در مسیر انجام وظیفه نباید هراسی به دل راه دهد بلکه باید با صلابت و ایمان قوی گام بردارد. هیاهی افراد به بهلیل مسائل مالی، آبرویی و فردی و به بهلیل اطراف اطرافیان چرخش چرخش می‌شوند. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید.

سه کار وجود دارد که می توان برای کمک به فردی که با شخص دیگری در ارتباط است، انجام داد. عدالت همان عدالت و توجه به حق حقان توجه به این است. نینانین هستی، ارزشها و سنت الهی همیشه ثابت است.

ایکیا مت که به استقامت متارد همین اصل «جهاد تبیین» است

معنی کلمه بهام برداشتن برداشتن در نعی نعی پیش روی ردارد رد کرد کرد: یکی از اموری که زاز به استقامت همین اصل «جهاد تبیین» است. اگر بخواهید عَلَم عدالت‌خواهی، دین‌مداری و حق برد بردارید، بسیار هیاهو می‌کنند، اما نباید چرخش کرد، بلکه باید در این ث بت‌قدمابت‌قدم ماند. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم