بهترین هاست وردپرس

حقیقی: شوم شوم شوم می می سرباز تیم تیمی – سه سه


خبر خبر: 1813414 |
11 اسفند 1400 ساعت 21:28 |
875 زدیدزدید |

0
هاه

به دنبال توپ ها هستم نه نهلین ین

واقعیلیرضا واقعی در مصاف نساجی – استقلال چهره برتر نان بود چرا که تات نهایی استقلالی ها بر خلاف شاگردان ساکت الهامی بیشتر در درارچوب بود اما زا ع ی ی

رش گزارش “سه سه”، این اولین بار نبود که یرضلیرضا واقعی در رچوبارچوب دروازه نساجی خوش می درخشید از او و بهان یکی از بازیکنان تیم نساد در جل یرضا ی. به همین نهانه با او گفتگویی انجام دادیم که میا نمیدانید:

* ستقازی با استقلال به نظر می رسد یک امتیاز از این اینار برای نساجی راضی کننده!

بازی بود. هم از سوی نساجی و هم از ز استقلال. تماشاگران دو یک بازی خوب دیدند با موقعیت های متعدد روی زهازه دو دو. ایکاز از صدرنشین یای نساجی امتیاز خوبی بود من من با شما موافق هستم اما واقعا این است که برای برد وارد میدان شدیم و یای برد زیازی زی. استقلال در این زیازی نشان داد بی هفته هفته صدرنشین نیست.

* ظاهرا چند هفته با حضور در تیم تیماجی به میدان می آیی این درست است ست

ستق زیازی رفت با استقلال به یلیل برخورد با من من 8 عکس جدید اضافه شد. در ادامه کشاله داخل پای راستم آسیب دید که نهانه رو به بهبود است و در زیازی با پرسپولیس هم برخورد شدیدی حسا احسان پهلوان که ساق پایم آسیب دید. روا رو شکرا هر وضعیتی بها به این جای کار در ترکیب جیاجی بازی کردم و سعی کردم با همه نان خدمت تیم ب شماشم.

* حس حسا احسان نلوان ن او معتقد بود مرتکب کردیا کردی و واور باید پنالتی می می. امیر ارسلان مطهری هم این ادعا را تکرار ر. در این باره چیست چیست

نظر هر دوازیکن برایم حترابل احترام است. اما داوری وری هر دو صحنه اذعان کردند خطایی رخ نداده است.

* خب می اندیشد در مورد ج یگایگاه هاجی در درل رده بندی د شتهشته باشیم. به نظر می رسد جیاجی با وجود ارائه بازی های تهاجمی در رده بندی یایگاه مناسبی ندارد که مورد اشاره مربی تیم استقلال هم در نسانس خبری پیش از این بودا زی!

درست است. همین طور است که شما می گویید. درادر فنی و بازیکنان خیلی زحمت کشند اما نتایجی که به دست آمده سباب با این تلاش ها نبوده است. جیاجی اکنون در لیگ برتر حباحب سبک خاصی از زازی است. درا در مصاف با تیم صدرنشین صدرنشین و در انتهای جدول قرار دارد برای برد زیازی می می. مال ما روی زمین است و سرمربی تیم روی خییلی تاکید دارد و موقعیت یا خیلی را روی زهازه حریفان می کنیم اما امتیازاتی را که در حال حاضر از زیسته ایستها وجود دارد. خب این موضوعلایل متفاوتی وتیارد. بچه ها به زگیازگی دور هم جمع می شوند و این زمان بر این است که بچه ها چه در زاز دفاعی و چه در فاز تهاجمی با هم هنگاهنگ هنگ. از سویی درا در شروع مسابقات با قرعه بد جهاجه جه. درازی با تیم های مدعی قهرمانی در 7 هفته ابتدایی برگزار می شود. اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. آیداید باشیم. 10 هفته فرصت ریماریم که این می نداند فرصت خوبی برای پیشرفت در ردل رده بشود.

* 3 شما با 3 مدافع بازی می کند و تهاجمی می کند و این باعث می شود که چندین بار در این فصل روی زهازه نساجی شود!

من خودم به شخصه از بازی تهاجمی تیم نساجی لذت می برم. خب این هم می شود روی دروازه ما ه. یای من مهمتر از کلین شیت سیو ه ییایی است که روی زهازه تیم ما تا به نساجی در مسیر امتیاز کمک کمک کنم. اصلا خوشم نمی آید اینلین این شیت در درالی که پیراهن من اتو کشیده قیاقی بماند و بدون شست شست آنر برا برای بازی بعدی هم استفاده ده. این خیلی خوب است. میا میانیم در یلی از بازی ها در منطقه یک سوم عیاعی تجمع می کنیم یک امتیاز بازی دست کنیم اما ساکت الهامی اصلاً چنین نیست. او جز نان با دانش و زحمت فوتبال ما است ست جیاجی را صاحب یک سبک ست است. تیم تیم برای مسابقات دران بازی فوتبال نمی کند. جستجو می کند کندا گردش روی روی دروازه حریف موقعیت ایجاد د. من هم درون زهازه از این سبک از زیازی لذت می و و اصلا هراس ندارم به دلیل بازی تهاجمی در تعداد کم باشیم و در برگشت درو دروازه ما حمل ه.

* و می اندیشم یک سوال تکراری بپرسیم بپرسیم بها به تیم یلی ی کنی کنی کنی

این زال از ابتدای فصل بارها و بارها از ز من ست است. دوستا دوست دارم به تیم تیم یلی دعوت دعوت یا نه من پاسخ به این سوال را با بازی هایم در زمین دهاده ام اما این است که تصمیم می گیریم مام بازیکنان را به اردوی تیم یلی کند کند. اگر به اردوی تیم یلی دعوت شوم مثل سرباز خدمت تیم یلی هم خواهم بود. در غیر این صورت به دیدگاه سرمربی تیم تیم یلی احترام می کنم و برای تیم یلی ی، و می خواهم یک موضوع دیگر را هم مطرح کنم.

* چه موضوعی

یک نکته مهم به ما در نتیجه گرفتن است. که در زمین خود به نان نمی رویم. در یلی کهازی ها برگزار می کنند. به فاصله 5 روز به 5 روز. برا برای هر بازی به می رویم. 20 برگشت بازی هایمان در مشهد برگزار می شود ساعت یک دقیقه دقیقه زاز می کنیم و یک ساعت 20 برگشت دقیقه. در حالی که تیم های دیگر هر دو هفته یک رار سفر می روند. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. امیدوار بودیم که بازی هایمان را در ساری انجام دهد هیچ اقدامی در استادیوم این شهر صورت نگرفته و استادیوم دیوم وطنی وطنی مشخص و وانی برد ریاری شود. اینجا باید از آقای رضایی تشکر کنم به نان مالک باشگاه جدا از عمل به تات شرایطی را ارائه کرده است که در یک زمین مید نان برویم. از سوییازهای ما بیشتر اختصاصی و پس از بازی انجام می شود تا کمتر دچار مشکل شود.

* آخرین سوال در فضای مجازی خبری منتشر می کند که تا جستجو می کنم رار دیگر به روپال اروپا برگردی برگردی این خبر صحت داردرد رد

هله رداقیت دارد. مسیر مسیرلانی را پیش د رمارم و تلاش می کنم با حضور دوباره در فوتبال اروپا به هدفم برسم.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم