تیم منتخب هفته نوزدهم لیگ برتر :: ورزش سه

[ad_1]

خبر خبر: 1812300 |
05 اسفند 1400 ساعت 00:43 |
22,663 زدیدزدید |

2
هاه

بیشترین سهم از آن استقلال، گل‌گهر گهر مس نان

نوزدهمیان نوزدهم نوزدهم لیگ و، ادامه صدرنشینی استقلال . اینبار اختلاف آبی ها با رقیب سنتی به متی 5 امتیاز رسیده و نهانه می‌تازند.

رش رشارش “سه سه” ، رقابت های هفته نوزدهم لیگ برتر چه رشنبهارشنبه با انجام 8 مسابقه به پایان رسید. ازی هایی که خود هرکدام جذابیت های خاص را داشت و ول هم تیاتی جزئی را تجربه تجربه کرد.

در این مهم ترین پیروزی استقلال بدون زازنش مقابل فجرسپاسی و از طرف دیگر امتیاز از دستان پرسپولیس مقابل گل گهر نان ن. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا ساعت 5 بعد از ظهر با ما تماس بگیرید.

در مسابقات درایر هم هم زیازی های جذابی را شاهد هد. ییایی که محمدرضا اخباری تنه جلوی ویان یک ایستاد تا گلر هفته لقب هفته قب همچنین دادار با بابل پدیده خودش زا از پایین جدول تا حدی کرد. فولاد نیز به زودی صعودی اش ادامه داد یک برد دیگر مقا مقابل نفت به دست. دربی اصفهان هم چنگی به نزدیک نزدیک و یجایج نه خیلی خوب سپاهان ادامه یافت. در مس مسابقه حساس مس، ز از سد ومینیوملومینیوم اراک ک.

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. چرا که زیکنازیکنان دیگری بودند می‌توانستند در این فهرست رار ر. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

معرفی ادامه معرفی 11 مرداد هفته برتر هفته نوزدهم که منتخب منتخب از زاه کارشناسان “ورزش سه” قرار گرفته اند دعوت‌تان نان می‌کنیم:

خبر اخباری (تراکتور)
در روز یشایش نه‌چندان خوب شاگردان سولدو در هاه پاس قوامین، بازیگر روی هال‌های محمدرضا اخباری با کسب امتیاز تهران را به ؛ ؛ گفت: داخل نمی شوم. وج خب اخباری روی رار پنالتی پیکان بود به زیبایی یی مجتبی حقدوست را کند و در ب عما عملکرد فوق العاده مانع نع ش گرد خبری نس دو دو دو دو دو دو دو دو، اخباری در ترکیب منتخب هفته یای.

سم سلمانی (استقلال)
ز گل سه امتیازی دیگر از مدافع چپ ه ، ا ، این بار از طرف حاح راست زمین شد خریدی.خریدی که با استقبال خوبی از طرف داداران ن روبرو ، . گفت: داخل نمی شوم. سلمانی تا اینجای فصل به ییایی ۹ امتیاز برای کسب و کار آبی کسب کرده و زدن گل، از بهترین فصل های یالی خود را رقم زده است. زیازی ساده و در تیم رهاره ۱۷ آبی درا در حاح چپ او را به یکی از مهره یای تاثیر گذار لیگ تبدیل کرده است. برای اولین بار پس از مدت ها، 20 نفر در جهان هستند که می خواهند ازدواج کنند.

کعبیل کعبی (مس رفسنجان)
فعافع 31 ساله و تجربه اتجربه نارنجی‌پوش، نقش یدیلیدی در کسب 3 امتیاز شیرین بیرون از زانه امروز شاگردان محمد ربیعی داشت شت شت. کعبی پیشتر از تیمان تیمان در حریف مانع از تهدید زهازه ز شد زه زه ب بابل دروازه خودی ستاره ایستادگی کرد و مهمی ک در ینشیتلینشیت ینشیت شتا، ه حم ه حم حم حم حم حم حم ومینیوملومینیوم اراک کرد تا بیچون و. در هفته نوزدهمشد و شا شلیکی تماشایی باعث پیروزی در اراک ک. این درخشش کعبی باعث شدا نام او و جمع جمع آوریکنان تیم برتر قره هفته ر.

شیری شیری (فولاد خوزستان)

اع راست سابق پرسپولیس با انگیزه زیاد در ترکیب فولاد قرار می گیرد و شلاش می کند تا جزوه ه با باشد. او در فاف با نفت مسجدسلیمان نه تنها در خط عیاعی خوب رار کرد و اجازه نمی دهد بازیکنان حریف نفوذ را تجربه کنند و زندازند که در هله موفق بود. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، باید اصول اولیه را بدانید. فعلاً تا ابد دوام نخواهد آورد.

ستق بک نوفانوف (استقلال)
خرید جدید ازبکستانی استقلال برای معرفی خود به بهاداران این رار با فجر سیاسی را انتخاب کرده است. زما زمانی که آمانوف در میانه میدان بود و تعویض توپ در نهانه زمین یای آبی ها به شکل ممکن ممکن است به گردش در نوف نوفانوف در ایناق در پررنگی شتاشت. گفت: داخل نمی شوم. تکنیک بالا به همراه خلاق خلاق ق در سوم حریف حریف محیط زیستی سباسب از خرید قابل اتکا خبر داد. خریدی که می نداند باب میل هواداران استقلال باشد و داد مجیدی را یای ارائه فوتبالی چشم زاز تر از نیم فصل اوار ر.

مسعود شجاعی (نساجی)
تیماپیتان سابق تیمی در رار برابر صنعت نفت رهاها با پاس های خطرساز خود، زیکنازیکنان نساجی را در موقعیت زنیلزنی قرار داد. مسعود شجاعی در روزی که به دگادگاهش هش بود، یکی از زکردلکردهای بسیار خوب و ر را به نمایش گذاشت. 4ازیکنی که با 4 پاس کلیدی برای تیمش موقعیت زیازی کرد و حتی ک رهارهای دفاعی نیز تیمش تیمش تیمش. 76اعی در دیدار با صنعت نفت با ارسال یک ضربه کرنر کرنر ساس تک گل تیمش به نتریلانتری داد و با 76 درصد دقت، یکی از بهترین بازیکنان بود.

سعید صادقی (گل‌گهر)
هافبک توانمند سیرجانی‌ها در مسابقه با یس تکنیکالای خود و پرسپولیس شرایط خوبش را به کشید. سعید صادقی که در ابتدای فصل و حتی نیمل مورد توجه تیم تیم لیگ برتری در ‌گهرل‌گهر ماند، الا یکی از ههای تاثیرگذار تیمش است. او وهلاوه بر پاس گلی که یای کی‌روش استنلی ارسال کرد، رهاها با پرس سباسب در قطع توپلکرد خوبی داشت و برای ایجاد موقعیت در حم هله هر کاری اینجا م. دقیادقی از سمت چپ چپای خوبی داشت و چندین رار خط عاع پرسپولیس را آذر داد و رار دیگر کردلکرد فنی فنیالایش را به یشایش گذاشت.

محسن آذرباد (مس رفسنجان)
رویل رویایی کاپیتان مس رفسنجان ادامه دارد و او در هفته نوزدهم با درخشش و سلسازی برای تیمش مقابل تیم اراک قرار دارد صدرنشین صدرنشینل برترین پاسورهای لیگ؛ ؛ د د نان مسابقه هم با 2 پاس کلیدی خود دروازه ایرالکو را تهدید کرد رس 3 ارسال خوب رویازه اشتاشت که البته حریف جماجمان نستوا نستندا بهره ها هها . اما ساخت گل سه امتیازی مس برای رسیدن به یک‌قدمی سوم و برترین سوره‌های لیگ، ورداورد بزرگی برای محسن آذرباد است که نامش را در ج ج ی ی.

فرزاد جعفری (هوادار تهران)
عاع راست نیم‌فصل نخست فولاد امروز مروز نقشی وتاوت برای اولین بار به صورت فیکس فیکس هو دادار حضور پیدا کرد. زیازی به عنوان وینگر است که نقش و ایتیلیتی جدید یای ای ای بازیکن باتجربه بود و او را به خوبی موریتاموریت محوله از سوی یتیاتی را با موفقیت به انجام رساند. نکته جالب‌توجهی در مورد جعفری، حضور فعال در طاطات مختلف بود که باعث شد تا روی نداندند دقیادقی، با فرصت‌طلبی در نه‌یازه‌ای نه‌یازه مشهدی حبای خود را به خود اختصاص دهد. 3 جعفری سطهاسطه این ینلبی، نستانست زننده گل 3 امتیازی تیم نیانی باشد و این عملکرد خوب از سوی او باعث حضورش در کنار بازیکنان شاخص هفته شد.

کی‌روش استنلی (گل‌گهر)
جام جم بلند قامت سیرجانی ها زننده تک تیمشل تیمش تیمشابر پرسپولیس یس. وازیکنی که بیشترین تعداد شوت را به دروازه حامد لک و 4 بار برای گلزنی جستجو ش. این بازیکن کاملاً خط دفاعی پرسپولیس را آذر داد و در 13 نبردی که سرخپوشان داشت، پیروز پیروز. جامیاجمی که در ول و انتقالات زمستانی به گل گهر پیوست،ای دومین بار با پیراهن تیم نیانی موفق به زنیلزنی زنی و رار برابر برلیس با عمل کرد شت شت شت.

حامد مداکدل (پرسپولیس)

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. در روزهایی که دیگر عیسی ‌کثیرل‌کثیر ‌کثیر هم خط هله پرسپولیس نیست، کداکدل یک تنه رار کاران را به دوش می‌کشد. او با قرار گرفتن گرفتن به در یطای گلزنی و مطمئناً بالاست اعتماد گل‌محمدی را جلب می کند. حاکدل حالا برای بازی‌های متوالی انتخاب شده برای پرسپولیس یسل بزند و این عملکرد خوب و آینده او را در ترکیب اصلی کند تضمین می‌کند. زاکدل از دیدگاه سایت های آماری بهترین عملکرد را در ترکیب یسلیس مقابل گل‌گهر داشت و به همین طراطر یکی از نفرات هفته هم بود.

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما