تونلتون: کینه ای از زاپن ندارم :: ورزش سه

[ad_1]

خبر خبر: 1811375 |
30 بهمن 1400 ساعت 08:49 |
108 زدیدزدید |

0
هاه

امسال ببینید چه کار می کنم

لوئیس همیلتون گفت که هرگز هرگز نمی توان از فرمول یک پس از فینال بحث نگیزانگیز گفت که فصل گذشته گذشته است به هشدار دادن که شروع به شروع فصل ۲۰۲۲ شرایطی همیشه ا.

به گزارش ایسنا و به نقل از استار، لوییس همیلتون، نان هفت دوره یک نان، پس از تایید رسمی زگشتشازگشتش توسط مرسدس در یای اجتماعی، برای فصل آینده رسمی رسمی رسمی. پیش از این زنی‌هایی وجود داشت بر این‌که همیلتون ۳۷ هاله ممکن است پس از زاخت بحث نگیزشانگیزش در مقابل مکس ورشتپن در گرندپری ابوظبی در هاه دسامبر از اکن کن رهگیری‌گیری رهگیری است.

گرلتون در سماسم رونمایی از خودروی خودروی مرسدس گفت گر: من همیشه احساس می کنم این نوع تات را می توانم قوی تر کند. این ریاری است که من انجام دهم.

این مرد ۳۷اله که با ۱۰۳ پیروزی در بقهابقه موفق ترین نندهنده اند ورزش است گفت که چه انگیزه ای برای برد رد.

او گفت: فکر کنید در یایان فصل‌ها شما را به کردل کرد خودتان نمی‌کنید و این سوال را می‌کنید که در آن زمان ضریداضرید و تلاشی است که یای قهرمان در جهان جهان لازم است و فقط کافی است. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. الان فکر می کنم شرایط خوبی دارم و می بینم بهترین کار خودم را خودم نشان ن.

مدیر بقابقات فرمول یک در ایتیت پس از دو هاه بعد از بتابت جنجالی در ابوظبی از سمت خود رار ر. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

همیلتون گفت که از زات استقبال می،، اما این رشته نان می برد. او افزود: فکر کنید مسئویت‌پذیری‌پذیری کلیدی است که باید مطمئن شوید که این اقاق را برای هیچ‌کس دیگر در تکر تکر رار رها کنید.

همیلتون که زمستان را با خانواده خود نداند، همچنین گفت که رقیب رقیب پناپن کینه ای شتاشت. او گفت: هرگز فکر نمیکنم کینه ای به او واشته باشم.

[ad_2]

Felipe Holmes

گیک تلویزیون متخصص رسانه های اجتماعی ایجاد کننده. نویسنده پرشور. نینجا سفر افراطی. کل کارآفرین معتاد به اینترنت

تماس با ما