تلیل تاکید بر لزوم کنترل مرزها

[ad_1]

ریاری ایلنا: رئیس جمهور جمهوری جمهوری براقبت و کنترل شدید یای هوایی، زمینی و وایی برای جلوگیری از ورود ویروس جدید جهش فتهافته به کشور کیداکید کید.

کمیته تخصصی ستاد ملی مقابله با مقابله و فرماندهی قرارگاه عملیاتی این ستاد در جلسه روز پنجشنبه به ریاست حسن روحانی گزارش های مدیران را از ترکیب اجرای طرح جامع مقابله با یک ماهه و چالش های فراروی آن ارائه کردند.

کمیته امنیتی و اجتماعی در گزارش خود با اشاره به نظارت های انجام شده بهویژه از سوی نیروی انتظامی و میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم و اصناف و تاثیر آن بر روند کاهش تغییرات، نسبت به عادی ظاهری این بیماری و رعایت نکردن نکات بهداشتی طبیعی. نیانی کرد.

او گفت: «من یهوه، خدای اسرائیل، خدای اسرائیل هستم،

ش شا اشاره به مفاد این گزارش، کمیته منیتی امنیتی ماموریت داد که همکا با کمیته شتیاشتی و نیانی ضمن بهره‌گیری ز و و ش،،،،،،،،،،،،

نیا نی کرد: مقابله با بحران را به وسیله این یناخص‌ها تکمیل کنیم تا شرایط پایدار در کشور داشته باشیم.

اگر می خواهید یک کسب و کار جدید راه اندازی کنید، باید آن را برای خودتان آسان کنید.

در این گزارش با اشاره به موفقیت‌های حاصل در روند هشاهش آمار مبتلایان و، ا، بر نقش مهم مدیریت هوشمند و سنجیده در ین ری به و ری ی ی ی ی

اگر می خواهید یک کسب و کار جدید راه اندازی کنید، باید آن را برای خودتان آسان کنید.

رئیس پس از این گزارش به کمیته شتیاشتی و نیانی ماموریت داد در دل‌هایی که طی یک سال گذشته کوتاه کسب کسب رار آرا ئه وضعیت چ چ چ چ در و وارها در ایام عید عید اعمال شود.

روحانی خواستار بررسی وضعیت کسب و کارهایی شد که طی 9 ماه گذشته یکسره تعطیل بود، تا مشخص شود آنها در چه شرایطی می توانند فعالیت خود را مجدداً آغاز کنند و اضافه کنند: کمیته های بهداشتی و درمانی و تبلیغات با همکاری قرارگاه فرماندهی ستاد ملی، باید نسبتاً بیشتر باشد. به هساح‌سازی مردم مردم و ریاری آنها با کادر درمانی کشور کشور.

گفت: داخل نمی شوم.

اگر مشکلی دارید، باید سعی کنید یکی را بگیرید و سپس باید یکی را دریافت کنید.

[ad_2]

Nick Webster

مزاحم عمومی فن غذا. حلال مشکل بدون عذرخواهی کارآفرین. خواننده.

تماس با ما