بهترین هاست وردپرس

(تصاویر) مردی که ۸ همسر در یک نهانه راردارد!


. . .

به رشارش فرارو، این مرد که اونگ ونگام ن مام یک هنرمند خالکوبی است. او پس از در برن ماهه تلویزیونی ویزیونی در آن داستان خود را روایت می‌کرد، شهرت شهرت رسید.

وی در طول این مصاحبه گفت که همسرانش با یکدیگر به خوبی رار می‌آیند و همه را رابطه خانوادگی با هم رندارند.

سوروت چگونه با همسرانش آشنا شد

یی ییایی او وا همسران نانش نیز رار جالب است. در طول مصاحبه ، سوروت شاش کرد که همسر اولش ، نونگ اسپرایت ، در عروسی یکی از دوستانش آشنا شده است. وی و آمد و از او و از او پرسید که دوست دارد با او اجاج ج.

به همین ترتیب ، وقتی نونگ نونگ نونگ ال را در بازار دید ، عشق در نگاه اول بود. در کمال تعجب، این هم وجوداً وجود دارد از همسر اولش، با سوروت فقیت فکت.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

سوروت که از تمام محبتی که از همسر جوانش می‌کرد سیر نمی‌شد، در یالی که ما مادرش در حال بازدید از معبدی بودا زن زن به مام نونگ ملم آشنا شد. اوقتی زلم مستگاری کرد، او همست جواب منفی منفی.

این مرد تعطی تلات خود را در تاتایا با هشتمین و آخرین نونگ نونگای آشنا شد. در کمال تعجب، رار نفر از همسرانش در این سفر او را همراهی کرده بودند که رار دیگر شقاشق شق.

در گفتگوی این شبکه ویزیونیلویزیونی ویزیونی همه نان او به اتفاق آرا که او مردی رار دلسوز و با نگرانی است. همه نشانش موافق بودند: او احتمالاً ً ًلسوزترین و ما متوجه‌ترین مردی است که به آن دیده شده است.

گفتند: او با ما آنقدر خوب رار می‌کند که چیزی چیزی یای نزاع عاریم.

بر اساس این گزارش سوروت سوروت در حال حاضر از همسر اول خود یک پسر ردارد، در یالی که دو زن دیگر به انتظار بچه رار هستند.

گفت: داخل نمی شوم.

وی با رد شایعات مبنی بر ازدواج زنان با وی به خاطر پول گفت: همه اعضای خانواده من وظیفه خود را دارند و همسرانم با انجام کارهای خانه یا فروش محصولات مختلف، از غذا گرفته تا لوازم آرایشی و لوازم دست ساز، درآمد خود را به دست می دهند. میآورند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم