بهترین هاست وردپرس

(تصاویر) طراحی عجیب سدان جدید لکسوس


روآرو- می‌رسد با طراحی خودروهای یلی ترکیب شده است.

به بهارش فرارو رو ویراویر منتشر شده نمایانگرهای از سدان الکتریکی لکسوس ارائه می‌دهند بتوا می‌توانند قسمت‌های کناری و پشتی این چهار در ر ببینیما ببینیم. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

نانسپت سدان الکتریکی لکسوس دارای دماغه‌ای است که ز ولو و به سمت پایین خم می‌شود. توجه به استانداردهای یل خودرو برقی ورودی‌ها یای این مدل در، جلویی بسیار بزرگ. به نظر می‌رسد که از دو طرف نوک پوتاپوت برای چراغ‌های جلو باشد، اما یک رار باریک تنها عنصر را می‌توان مشاهده کرد به برای یایی استفا ده. پوتاپوت نیز دارای یک جفت جفت دریچه ورودیا در دو هر آن ست است.

(تصاویر) طراحی عجیب سدان جدید لکسوس

او گفت: در این حال، سقف بهابه است که دو چراغ‌های عقب Y شکل هستند. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. این امر اصلی شکوفایی بصری واضحی ضحی به حیاحی مدل مفهومی مفهومی. IS، سقف به یای اتصال زاویه دارتر بین تات در مدل IS، به میامی به سمت گیرلگیر عقب نان می‌یابد. یک اسپویلر دم اردکی نیز عرشه عقب مدل مفهومی تعبیه ست است.

(تصاویر) طراحی عجیب سدان جدید لکسوس

ادر تصاویر هیچ لوله اگزوز گزوزابل مشاهده هده. نتیجه منطقی از این موضوع این است که لکسوس در حال برنامه ریزی این نان به نان خودروی برقی برقی هستند. EEV، طرح‌بندی PHEV با لوله‌های اگزوز نان را رد رد. این سومین دوره اخیر است که لکسوس طی یک مدل مفهومی طرحیهاحی‌های قبلی خود برجسته برجسته می‌کند. AZ مهمه با ساس اوور الکتریکی آینده RZ 450e آغاز شد و هله ه، ییایی از کانسپت شاسی بلند برقی لکسوس ارائه ئه. االا نوبت به این سدان شیک شیک و تند تیز است تا کلکسیون خودروهای برقی آینده لکسوس را تکمیل کند. به نظر می‌رسد این خودروساز لوکس ژاپنی با چنین مدل‌های جذابی قصد دارد تا از هم اکنون برای رقیبان خط و نان ن.

(تصاویر) طراحی عجیب سدان جدید لکسوس

منبع: motor1

ترجمه: جرفی جرفی فرارو


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم