ترک «»ان‌آرا» به بهایت مولاوردیاو گفت: «من داخل نمی شوم.» این برنامه تلویزیونی هم نمی کند که نهتنها آن شب برنامه های مورد بحث و متعاقبا پرمخاطبتر را روی آنتن میفرستند، بلکه این بحث ها و چالش های بعد از آن، تا بیش از 10 روز بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد. و نه فقط این برنامه را تحتالشعاع قرار خواهد داد، که علاوه بر آن بر آن، برای یای بسیاری از رسانه‌های تصویری و غیرتصویری نیز اثر خواهد گذاشت.

به اعتماد، «جهانآرا گزارش» البته از برنامه‌های چالشی تلویزیونی است، اما این واقعیت غیرقابل‌قبول این برنامه تلویزیونی است، برنامه‌هایی که چالش‌های مربوط به برخی خاص از جناح راست است، باعث می‌شود که بحثی در این برنامه مطرح شود که سلیقه‌های خاص و خاص است. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

پرده اول زنی در افق

اما آنچه ساعت 22 شنبه 2 بهمنماه روی آنتن شبکه افق رفت، به دلیل تصادفات عجیب از دو میهمان برنامه بر علیه چند نفر از زنانی که در دولت های پیشین به ویژه دولت های اعتدال، اصلاحات و فعالیت های سازندگی وجود دارند، به موضوع مورد بحث در مورد یکی از افراد مختلف تبدیل می شوند. شد و مشخصا در فضای مجازی و یای اجتماعی نمود فتافت.

این، اما تازه زنان ماجرایی بود و در ادامه شهیندخت مولاوردی، معصومه ابتکار و زهرا شجاعی به عنوان 3 نفر از زنانی که در دولت های اعتدال و اصلاحات مسئولیت معاونت ریاستجمهوری در حوزه یا سمت های مشابه را برعهده دارند، در بیانی های مشترک به آنچه از سوی یکی از میهمانان برنامه دوم بهمن ماه مطرح شد، کنشاکنش نشان داد، بحث داغ تر و غرغرتر شد.

پرده دوم دوم صحنه یک‌آرایی خطرناک

،اجرا، اما باز هم فروکش کرد و با آغاز هفته جدید، در یالی که «جهان‌آرا» دو نوبت در هفته و روزهای شنبه و دوشنبه روی آنتن شامگاه هد.

ییا که بتهان در این مهمه سیاسی تلویزیون، به یلیل مسئولیت‌های مهمی در ادوار گوناگون در دولت‌های مختلف برعهده شتنداشتند دور دور ازار نیست، کها »ا »ا »ا »ا کهلکه حتی همین به برنامه تلویزیونی ویزیونی دعوت می‌شود. می شوند دور دور ازار است. اما این‌بار اوضاع عاوت وت.

گفت: داخل نمی شوم. هیچ تفاوتی بین این دو وجود ندارد.

پرده سوم سوم صحنه خطرناک ترک‌آرایی

جه ن‌آران‌آرا در یالی از مولاوردی و شجاعی برای پاسخگویی به موفقیت‌زنی‌هایی که حدود ۱۰ ۱۰ پیش از ز ن ن ن ن ظه که گهاگهان یک میهمان نلفنی است، به مهمه اضافه می‌کند.

نی نی پیش‌تر حضوری در باب مولاوردی و شجاعی عی به نان قهرمان زده بود که وردیلاوردی و شجاعی برای دفاع از ز نان حوادث و مواردی جز را مطرح کرد.

اگر کسی باید بگوید، به ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

آنها از صندلی هایشان برخاستند و در حالی که میهمان تلفنی دائماً به کار می برد و البته در عین حال با گپ و گفت گرم و صمیمی با مجری جوان، ابتدا مولاوردی و صحنه شجاعی را ترک کردند تا بدین ترتیب گفته شود که اسیر صحنه سازی های خطرناک نخواهند. !

پرده چهارم رم ایتایت از زای جام‌جم و افق

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

شکایتی که علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری درباره آن توضیحاتی داده و گفته است: «برنامه شب گذشته جهانآرا به یک کارشناس به نام خانم فاطمه شجاعی که من نمیدانم سوابق آنها چیست، تریبون داد که حرفهای غیرواقعی و واجد عناوین مجرمانه از قبیل افترا و نشر اکاذیب. » کنند.»

اواد مهاد «داد»: و چون باید بگوید آمدند زه زه زه مو وردی وردی وردی وردی .

گفت: داخل نمی شوم.»

گفت: داخل نمی شوم.

پرده ششم ششم ترک «»ان‌آرا» به بهایت مولاوردی

نایشان از سوی تهیه‌کننده مهامه و سکوت تففره از پاسخگوی مجری مهامه است، به بهان اعتراض استودیو ترکا ترک می‌کنند.

او همچنین گفته است: «خانم شجاعی تأکید کرد که این حق‌الناس است که باید اجازه دهید که وقتی کم شود و من هم در متذکر متذکر شوم. گفت: داخل نمی شوم.

گفت: داخل نمی شوم.

او گفت: ناطوران‌طور که از ما در برنامه‌ای که قبلاً نشده بود منطقاً در مهمه جدید یاد ما حاضر ضر بود.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

Markus Bennett

مشکل ساز هیپستر پسند. متعصب غذا موزیکال. علاقه مندان به سفر. طرفدار زامبی برنده جایزه

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهانکاناداGuide to buying household appliancesdigital currency tutorialdigital currency channel