بودجه لازم برای خرید خریدلویزیو‌نهای ۵۵ اینچ

[ad_1]

روآرو– تلویزیونهای 55 اینچ حداقل 11 ، ۱۲ یونلیون یونان قیمت رنگارند. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. ییلویزیونهایی که دارای ساده‌ترین امکانات مانند دستگاه‌های دیجیتال هستند و کیفیت ویراویر آن‌ها از نوع ۴K و Ultra HD هستند. To connect with X85J خرید با سایز 55ایل X 85ای رایون دارد بودجه دارد XARD XARD XARD Xa X Xa il 85 X 85 85 X X X X X X X 85 X 85 85 85

ویزیونلویزیون ۵۵ اینچ اسنوا ; ۱۱ یونلیون و ۵۰۰ رار

در حال حاضر نظری برای محصول وجود ندارد SA1260UL SAا ی زاز ن‌ترینازار است ست یای لوزام خانگی آن را حدود 11 یونلیون و 500 رار تومان می‌فروشند و یای خرید مدل‌های دیگر بیشتر از این رقم ختاخت خت. ویزیونلویزیون SA1260UL اسنوا از نظر هریاهری ارتفاع 7 سانتی متری دارد، عرض تقریب تقریباً یک متر نتیمتر نتیمترانتیمتر ا ست و رار و ورودی ورودی ورودی USB و ه هاه ه HDMI قرار دارد. این تلویزیون تصاویر را با صفحه یشایش تخت، تکنو وژیلوژی LED و کیفیت ۴K و Ultra HD نمایش یش. همچنین دو ندگویلندگوی این تلویزیون روی تو نان تولید ۳۰ ۳۰ صدا را راند و به فناوری دالبی کامپیوتری. وقتی که ایتایت اسنوا را برای بررسی این مدل چک کنید، در معرفی این مدل قابل ارتقاء کیفیت ویراویر و زاویه دید ۱۷۸ درجه ویژگی های این تلویزیون نوشته ویزیون است. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

ویزیونلویزیون ۵۵ اینج ینجام‌الکترونیک کترونیک ۱۱ یونلیون و ۹۰۰ رار

برای ارتباط با ‏TU6500TH‏ ، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. یای زیادی این اینل را از ۱۲ میلیون تومان خرید می‌دهند. این مدل ۲۵لو وزن وارد می کند و برای آن ورودی USB و ه هاه HDMI در نظر گرفته شده است. To connect with HDاویر کیفیت کیفیت Ultra HD و ۴K نمایش داده می شود، سیستم ناناله آن نان تولید ۳۰ تات صدا را دارد. در معرفی این مدل، قفل کودک ر بطابط هوشمند اندروید، گیرنده های دیجیتال نصب شده، بابلیت اپلیکیشن های مختلف ف دیجیت دیجیتال بخشی از آنات آن می شود.

ویزیونلویزیون ۵۵ اینچ ؛ دوو ۱۲ میلیون یونانی

برای ارتباط با ‏K4310U‏ ، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. ۱۲ا ۱۲ میلیون تومان برای خرید آن آناید کنار گذاشتن و بتابت خرید ایرایر تلویزیون‌های ۵۵ اینچ خارجی باید بیشتر از اینا پرداخت خت. To connect with X85J می‌توانند به یونلیون یونان قیمتان باشند، اما K4310U دوو با یکی از بازارهای اقتصادی در نظر بگیریم. در سایت دوو ارتفاع تلویزیون را بدون حدود ۷۰ نتیمترانتیمتر و وزن آن ۱۲وا ۱۲ وگرملوگرم نوشته‌اند. It تصویر ویزیونلویزیون ویزیونلویزیون ویزیونویزیون 43 43نوع 43 نوع Ultra HD و ست ست ست ست. سایت جستجوی کانال خودکار، موشاموش شدن رار، شیناشین زمان، قفل کودک گیرنده دیجیتال نیز نان امکانات این تلویزیون ۱۲لیون تومانی اعلام شده است.

ویزیونلویزیون ۵۵ اینچ ؛ بست ۱۲ میلیون یونانی

بلویزیون بست مدل BUS جزو گزینه های اقتصادی ۵۵ اینچ می شود می شود. یکی از مدل‌های این فهرست ارزان‌ترین تلویزیون‌های ۵۵ اینچ است. To connect with واویر را با تکنولوژی LED و کیفیت ۴K و Ultra HD مشاهده هده. ه هاه ورودی HDMI ورودی ورودی USB برای اتصال سایر لوازم برقی به مدل BUS ۵۵ ۵۵ اینچ بسته می‌شود. دو بلندگو با توان مجموع ۱۶ تات صدا را پخش می‌کنند و در قسمت یینایین قاب تلویزیون قرار ر. گیرنده دیجیتال هم که الا جزو امکانات بیشتر کثرل‌های بازار است، یکی ایکی زای مدل BUS برند ایرانی بست رار ر.

ارزانترین نترینلویزیونهای ۵۵ اینچ اینچازار

برند

تصویر تصویر

ورودی USB ورودی

ورودیاد HDMI

قیمت

اسنوا

SA1260UL

4K و Ultra HD

دو

سه

۵.۵ ۵لیون یونان

سامالکترونیک

TU6500TH

4K و Ultra HD

دو

سه

۹.۹ ۹لیون یونان

دوو

K4310U

4K و Ultra HD

دو

سه

۱۲ میلیون یونانی

بست

اتوبوس

4K و Ultra HD

دو

سه

۱۲ میلیون یونانی

[ad_2]

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

تماس با ما