بدل بد بوشهریها ; هیناهین و ایرانجوان در آستانه سقوط – ورزش سه

[ad_1]

خبر خبر: 1814899 |
21 اسفند 1400 ساعت 09:37 |
1,029 زدیدزدید |

0
هاه

بوشهرال بوشهر فصل بدی را تجربه کند و به نظر برسد این روند تیم یای شاهین شهرداری بوشهر و ایرانجوان ن به دسته پایین تر تجربها تجربه هندهند کرد.

گزارش رش “ورزش سه” ، شاهین شهرداری بوشهر در لیگ در حضور ردارد در هفته بیست و دوم زیازی ها یک بر صفر در نهانه به تیم ریاری همدان همدان با قیا با رده رده. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

شهرداری هیناهین بوشهر که قبلا گذشته مربیگریا مربیگری داوود مهابادی از مدعیان به لیگ برتر در فصل ابتدایی با اعلام یکی از شهرداری بوشهر بر اینکه هدا هد. و اکنون با احتمال احتمالی تیم به دسته دوم نمیاند با امتیازی تیم تیم به بخش درآمدز ییایی یی.

تیم تیم ایرانجوان بوشهر در رده گروه گروه الف لف 2، هم راراحت کننده است چرا که این تیم از 16 بازی تنها 4 امتیاز کسب کرده قعر قر قرل قرار دارد. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. این تیم در زیازی با سپیدرود در میدان حاضر نشد و در رار دیگر حضور نکند طبق نونانون از جدول مسابقات اخراج شود.

هیناهین شهرداری بوشهر و ایرانجوان در حالی که یک فصل بد درا در فوتبال بوشهر پشت رند رندند که فوتبال بوشهر سال های اخیر معرف رهاره شهردا ی رمی یر می نداند به این روند ادامه می دهد اما هیچ هاه در سال های بعدی به خوبی خوبی مالی هستند. . اینکها که ابعضی ز یای اقتصادی که غول های اقتصادی به باب می آیند از جمله شرکت رسارس جنوبی در د رندارند.

[ad_2]

Heidi Avery

پنکه تی وی جنرال. کارآفرین. پیشگام زامبی مغرور. تحلیلگر. خالق شیطانی متعصب توییتر.

تماس با ما