بادامچیان و و یملیم نامزد نمی‌شوند نمی‌شونداین اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی است که می گذرد.

مشروح گفت وگو با حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب حزب فهلفه فه فه می آید آید:

* اصولگرایان در قالب چه نیزمیانیزمی می هندهند نتخارد انتخابات 1400 می شوند؟

او گفت:

* این دو مکانیزم با همپوشانی نیارنند

زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شده اند.

* پس به نظر شما این دو مکانیزم موازی کاری نیست

خیر.

* فعالیت های دو نیزمانیزم انتخاباتی در دران اصولگرایی باعث احزاب و شخصیت های این جریان شود؟

دیادی که در ائتلاف وحدت هستند ، ، درای ائتلاف ف.

* وزن وزنم مکانیزم بیشتر است ست

کشی نمی شود اما تعداد بیشتری از زل ها حول وزن معهمعه روحانیت جمع جمع می شوند.

* سنا ریویاریوی انتخاباتی اصولگراها این است که از نام نامزدها، گزینه نان را معرفی کنند.

هنوز نهایی نشده است. منتظرند تعریف یای نگهبان از رجل سیاسی و مذهبی مذهبی شود هملس یفلیف اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ر را مشخص کند.

* توجه به تجربه ادوار گذشته اصولگراها می نندند به گزینه ییایی خود پیش از ثبت نام نامزدها برسند برسند.

خیلی بعید است که زل از ثبت مام به قاق ق.

* To connect with امزدهالی در نان اصولگرا تهیه شده است ست

خیر، چنین چیزی را ندیدم صورت بشاشد.

* 20 می گویند داد نامزدهای اصولگرا 20 نفر می شود و هم می تعداد د از 5 نفر است.

اینها ظن و گمان هایی است که جریانات سیاسی مطرح می کنند. بها به حال فقط 2 3ا 3 نفر تصمیم نان را مشخص ند اند ، ایرایر اخبار فقط در حد ست ست.

* یای لاریجانی و جریان همسو یشا ایشان وارد شورای وحدت می شود

نمی دانم چه تصمیمی خواهد داشت. اوال یارد رد تصمیمش تصمیمش چه شد به آینده رد ردارد.

* حزب فهلفه فه گذشته به معرفی مزدامزد حزبی اسرار دارد

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

* پس یک مزدامزد از مجموعه خودش در این دوره معرفی هداهد؟

خیر. الا الان هنوز هنوز هنوز تصمیمی نگرفته اند.

* اخبار منتشر شده بود فهلفه برای ریاست جمهوری از بین یایان بادامچیان و یملیم نفر را به عنوان نامزد حزبی خود معرفی کردند.

خیر، فکر کنم، به لحاظ سنی بعید است که ایندیند. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکورdigital currency tutorialGuide to buying household appliancesdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاه