اید باورنکردنی خوردن روزانه نه

[ad_1]

موز رارای خواص بی شمار است و از افسردگی فسردگیلوگیری وگیری. ⁇ ین این مطلب با خواص و فواید باورنکردنی موز میشویدا می‌شوید.

به رشارش باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از افراد، از این که به یل میزان ریالی می‌برند، می‌گیرند. موز فواید بسیار برای ایلامتی متیارد. از بهبود قلق ق خو گرفته تا فظتافظت از زلب متلب متلب متلب. ادر ینلب ب ،ام فواید موز مورد بررسی قرار گرفته است. با خواندن این ینلب متوجه هید شد که ضد فسردگی است.

بعضی از افراد هر موز میخورند میخورند میخورند در حالی که برخی دیگر به یلیل ترس از اضافه وزن از آن جلوگیری می کنند. هله، موز موزار از زات و ریالی است. ینابراین، آیا باید در غذ ییایی محدود شود تما تمام جوانب مثبت و منفی را تجزیه و تحلیل و ولیل دارم.

موز منبع عالی پتاسیم است که یای عملکرد سیستملبی بی، فعالیت بافت عضلانی و حفظ دادل آب نیاز است. این عنصر مهم فقط با غذا می‌توانیم دریافت کنیم و صدها موز را در ۳۴۰ یگرملی‌گرم پتاسیم دارد.

موز سرشار از زامین‌های مختلف است. C ست گرم موز ویاوی حدود 11 درصد از نیاز روزانه ویتامین C است که برای داشتن سیستم ایمنی نیاز است. ۶ گرم موز نیز حدود درصد ادرصد نیاز ویتامین B6 را تامین می‌کند که یای عملکرد سیستم عصبی را تامین می‌کند. یامین‌های A و E موجود در موز ثرا آنتی اکسیدانی خود را به عاع از کمک کمک کنید.

صد گرم موز به متوسط ​​95 تا 100 میلیون انرژی ردارد. این میوه زا از خود حذف حذف کنید. یک موز ویاوی حدود ۳ فیبر فیبر ست ست که یک فیبر فیبر کیاکی کیلول است. این به جذب آهسته کربوهیدرات‌ها و کاهش سطح قند خون کمک می‌کند.

موز موزای یک میان وعده سریع عالی است. این حال، مهم است. وعده توصیه شده یک متوسط ​​است. موز نارس حاوی قند کمتر و فیبر به شکل نشاسته و پکتین غیرقابل هضم است. چنین موزهایی پری هستند هستند یعنی رشد ورلور ور مفید روده‌ها را افزایش می‌دهد. برای ارتباط با

موز یکی از زاب‌ترین و دوست اشتنی‌ترین میوه‌های دنیا است. یداید زیادی با این میوه ست ست است.

در این جا فواید موز یای سلامتی شده است:

ایکی زایی است که رارای ضد خطر است. موز موزار از اسید آمینه نان است. نان پس از سری سری یای بیوشیمیایی در بدن ما به سروتونین معروف به شادی تبدیل می‌شود علاوه بر این و بهبود قلق ق خو، فظهافظه، توجه و خواب را بهبود می‌بخشد می‌بخشد.

موز به یل سطح بالای تریپتوفان که بدن بدن سروتونین کننده قلق ق تبدی می‌کندل می‌کند، نداند برای غلبه بر افسردگی مفید شد.

B6 ۶اند به باب راحت کمک کند کند و منیزیم بهامش کمک کمک کند. علاوه بر این، نان موجود در موز به یلیل خواص خواب‌آور آن ساخته شده است.

موز برای یلب با مفید است. رار از پتاسیم است که یک دهده معدنی نیاز یای حفظلامت متلب است. سطح یالای پتاسیم و سدیم سدیمایین نیز به وگیریلوگیری از زار خون بالا کمک می‌کند.

ر رار از فیبر است که نداند هضم به هضم کمک کند. مینامین B6 ممکن است به محافظت در برابر نوع ۲ و هشاهش وزن کمک کند.

مطالعات نشان می‌دهند که در موز متلامت روده را حفظ کرده و کنترا کنترل می‌کند.

سلامت چشم چشم

هویج محبوب‌ترین میوه برای کمک به بهلامت چشم است ست اما موز نیز سهم خود دا دارد. مینا مقدار کمی، اما قابل توجه ویتامین A هستند که یایی از چشم، حفظ طبیعی و بهبود بهبودی است. مینامین حاوی ویاتی است که از غشاهای اطراف چشم فظتافظت فظت.

این نها حفظ استخوان‌های قوی کمک می‌کند. موز موزاوی زیادی دیلیگوساکارید است. این‌ها کربوهیدرات‌هایی هستند که پروبیو‌هایی را به حرکت درآورند که می‌توانند کمک کنند و نانایی بدن یای جذب کلسیم را افزایش دهند.

برخی از مطالعات نشان می‌دهند که خوردن موز حد حدالعمل ممکن است از زان نلیه یهافظت فظت شود. تاتان مصدت كینی كه 4 تا 6 موز هفتم، ننادداری ختلا بثلا به نن كليه موز ممکن است آبی از زان کلیه و وایر سرطان‌ها به دلیل سطح یالای ترکیبات فنلی آنتی اکسیدانی مفید شود.

[ad_2]

Aria Coffey

مجری کل کارشناس موسیقی. الکل گیک لاعلاج ایجاد کننده. علاقه مندان به زامبی ها

تماس با ما